NewFotografie 20200710 030 - Veritas Advies
pexels johannes plenio 1632790 - Veritas Advies

Gemeente aansprakelijk bij letsel?

Een ongeluk zit in een klein hoekje… Zo kan het gebeuren dat je tijdens een fijne wandeling ineens valt of dat er een tak naar beneden komt.

Erg vervelend natuurlijk! In deze blog vertel ik wanneer je zelf aansprakelijk bent, maar ook wanneer je de gemeente aansprakelijk kunt stellen.

Zaak: vallende tak toerist
Zo stelde een toerist een gemeente aansprakelijk nadat een hoofdtak van een eik naar beneden kwam en ze daarbij ernstig letsel opliep. Op dat moment stond zij te wachten met anderen bij een opstapplaats voor fluisterbootjes. De gemeente weigerde haar aansprakelijkheid te erkennen. De boom was geïnspecteerd en stond op de kap lijst. Daarmee stelden ze genoeg voorzorgsmaatregelen genomen te hebben.

Uiteindelijk, in hoger beroep, werd de gemeente aansprakelijk gesteld. Er had meer kunnen worden gedaan om dit te voorkomen. Zij hadden kunnen voorzien dat het niet treffen van maatregelen letselschade zou kunnen opleveren. Het was daarnaast ook financieel niet bezwaarlijk maatregelen te treffen, bijvoorbeeld een noodkap of verplaatsen van de opstapplaats.

Zorgplicht
In principe heeft de gemeente een wettelijke plicht om bijvoorbeeld bomen te onderhouden en de conditie te controleren. Hetzelfde geldt voor bestrating en putdeksels. Maar ook het begaanbaar houden van de weg, door het vrij te maken van bladeren en sneeuw. Dit is de zorgplicht van de gemeente. Of de gemeente aan deze plicht voldaan heeft, moet worden getoetst aan de hand van kelderluikcriteria. Daarbij is van belang:

– In hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid waarschijnlijk is;
– Hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan;
– Hoe ernstig de gevolgen van het ongeval kunnen zijn;
– In hoeverre het nemen van veiligheidsmaatregelen lastig is.

Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval onderzocht worden. Bovendien is de gemeente verplicht om actie te ondernemen na het vaststellen van ‘gevaarlijke’ situaties. De gemeente is sneller aansprakelijk wanneer er meerdere keren gewaarschuwd is, of wanneer zij op de hoogte is van het gebrek. Ook wanneer de gemeente tijd heeft gehad om het gebrek te verhelpen, zal zij sneller aansprakelijk worden gehouden.

Bouwbedrijf aansprakelijk stellen
Wanneer een bouwbedrijf werkzaamheden aan de straat uitvoert, kan die soms verantwoordelijk gehouden worden voor het ongeval. Dat is afhankelijk wie de onveilige situatie heeft gecreëerd en mogelijk ook van onderlinge afspraken tussen de gemeente en het bouwbedrijf.

Schadevergoeding
Wanneer je schade hebt, door toedoen van een ander, heb je recht op een schadevergoeding. Denk hierbij aan een loszittende tegel, gat in de weg of een niet goed gesloten putdeksel. In dit geval is de gemeente (wegbeheerder) aansprakelijk. Toch kan het lastig zijn dit te bewijzen. Hierbij moet je wel kunnen aantonen je slachtoffer bent geworden van een gebrekkige situatie op de openbare weg.

Bij een uitstekende of verzakte tegel is bepaald dat een aantoonbaar hoogteverschil, van minimaal 4 centimeter, aanleiding kan zijn de gemeente aansprakelijk te stellen. Het kan daarbij handig zijn een foto te maken als bewijs. Door gebruik van een voorwerp kun je het hoogteverschil aanduiden. Bij een boom is van belang dat er een deskundige de staat in de gaten houdt en rapporteert als er sprake is van een risicoboom die lijdt aan kwalen. De boom dient dan op een kap lijst geplaatst te worden. En de gemeente dient aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Gemeente is niet aansprakelijk
Toch is de gemeente, ondanks de zorgplicht niet altijd aansprakelijk. Als weggebruiker dien je er rekening mee te houden dat de wegen zich niet altijd in allerbeste staat bevinden. Hierbij wordt een beroep gedaan op je eigen alertheid of er geen onregelmatigheden zijn. Daarentegen moet de gemeente er juist weer rekening mee te houden dat dit niet altijd realistisch is. Maar, op een bospad moet je altijd beter op kuilen letten dan op een drukke weg. Daarnaast is het van belang je aan de verkeersregels te houden. Doe je dit niet, door bijvoorbeeld te hard te rijden, dan kan de schade niet of slechts deels op de gemeente verhaald worden. Dit ligt er natuurlijk aan of de schade niet zou zijn ontstaan wanneer de weggebruiker zich wel aan de verkeersregels zou houden.

Wanneer de weg glad is door sneeuw, kan de gemeente zich er op beroepen dat er geen sprake is van een gebrekkige toestand van de weg. Wanneer je tegen een boom glijdt of valt is de gemeente dus niet aansprakelijk. De weg is namelijk prima, alleen de sneeuw maakt het glad. Hierbij is het wel van belang wat de gladheid veroorzaakt en of er genoeg maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen. Hiervoor moet er voldoende tijd zitten tussen het ontstaan van de gladheid en het ongeval om deze maatregelen te treffen. Bij plotselinge gladheid is het namelijk onmogelijk om overal tegelijk te strooien, door het strooi plan.

Schriftelijk aansprakelijk stellen
De gemeente kun je schriftelijk aansprakelijk stellen. In de brief schrijf je niet alleen waar en wat er is gebeurd, maar ook wanneer het ongeval plaatsvond. Daarnaast is het van belang te benoemen of je lichamelijk of materiële schade hebt, wat het schadebedrag is en waarom je vindt dat de gemeente aansprakelijk is. Voor de duidelijkheid kun je foto’s toevoegen. Bewaar altijd een kopie van dit document als bewijs.

Wil jij iemand aansprakelijk stellen voor schade, maar heb je geen idee hoe?

Stuur me even een berichtje

1 reactie op deze blog: