NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20191126 076 - Veritas Advies

Algemene voorwaarden; wat zijn het en waarom heb ik ze nodig?

Je kent ze wel: de kleine lettertjes bij het afsluiten van een abonnement of het afsluiten van een dienst.

Maar wat staat er in die algemene voorwaarden? Het kan je een hoop tijd en gedoe besparen om deze goed door te lezen.

Wat zijn algemene voorwaarden?
Veel ondernemers denken dat alles bij wet geregeld is. In de werkelijkheid is dit maar een klein deel. Stel daarom altijd algemene voorwaarden op. Dit zijn de eerder genoemde kleine lettertjes. Hierin staan de rechten en plichten tussen de koper en de verkoper beschreven. Door dit document op te stellen heb je minder kans op conflicten met de klant, en als ze dan toch zijn ontstaan kun je je met behulp van de algemene voorwaarden beroepen op jouw rechten en eventuele verplichtingen.

Zaken die je bijvoorbeeld in de voorwaarden kunt opnemen zijn: de levertijd, de betaaltermijn en een garantiebepaling. Zorg ervoor dat je de voorwaarden zo duidelijk omschrijft, dat deze niet anders te interpreteren zijn. Ook zou je een clausule kunnen opnemen, dat bij buitenlandse klanten, de rechtbank in jouw vestigingsplaats bevoegd is over eventuele geschillen te oordelen.

Wat mag niet?
In het burgerlijk wetboek staat niet beschreven wat er in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Wel staat er in wat niet mag. Denk hierbij aan de zaken die de kern van de prestaties aangeven, zoals de prestatie zelf, wat wordt er geleverd, de prijs en de duur van de overeenkomst. Daarnaast mogen ook geen ‘onredelijk bezwarende bepalingen’ worden opgenomen. Er bestaat dan ook een zwarte lijst bij de overheid met dingen die niet in de algemene voorwaarden opgenomen mogen worden. Deze punten worden altijd als onredelijk gezien. Ook is er een grijze lijst. De voorwaarden hierop worden soms als onredelijk gezien.

 

Lees algemene voorwaarden altijd door, het kan je een hoop gedoe, tijd en conflicten besparen!

 

Wat maakt algemene voorwaarden rechtsgeldig?
De algemene voorwaarden zijn pas geldig als ze aan twee eisen voldoen. Zo moeten ze openlijk zichtbaar zijn voor de klant, bijvoorbeeld op je website of op je kantoor/in je winkel. Geef de klant altijd de mogelijkheid om de voorwaarden door te lezen voordat er een overeenkomst gesloten wordt. De tweede eis is dat de klant de voorwaarden accepteert. Stuur ze altijd mee met jouw offerte en zorg dat je de voorwaarden in je offerte van toepassing verklaard op jouw werkzaamheden. Gaat een klant met jou in zee? Dan zijn de algemene voorwaarden geaccepteerd. Bij grotere opdrachten is het raadzaam ze apart te laten ondertekenen. Zo voorkom je problemen in de toekomst.

Je voorwaarden wijzigen
Het kan gebeuren dat je, door bijvoorbeeld een wetswijziging, je voorwaarden aan moet passen. Dit dien je altijd te communiceren met jouw klanten. Bij bestaande klanten die een nieuwe opdracht plaatsen, benoem je dat de voorwaarden zijn gewijzigd. Bij bestaande opdrachten kan je de voorwaarden niet zomaar wijzigen, omdat ze onderdeel zijn van de overeenkomst. Zorg ervoor dat je in overige documenten ook altijd naar de juiste versie van je algemene voorwaarden refereert.

Bij het afsluiten van een abonnement mag de verkoper de voorwaarden alleen wijzigen als:
1. In de getekende voorwaarden staat dat het tussentijds gewijzigd kan worden;
2. Er genoeg tijd is geboden om deze voorwaarden door te lezen en niet alleen is aangekondigd dat ze veranderen;
3. De voorwaarden redelijk zijn, dus niet: een verhoging van de prijs binnen drie maanden of het leveren van een totaal ander product.

Wordt aan punt 1 niet voldaan? Dan mogen de voorwaarden niet worden veranderd. Wordt er niet voldaan aan eis 2 of 3, dan mag je weigeren akkoord te gaan. De oude voorwaarden blijven dan van kracht.

Er zijn veel voorbeelden in omloop, maar het kan zijn dat die voorwaarden helemaal niet bij jouw bedrijf passen of dat er zelfs dingen in staan die wettelijk gezien niet eens mogen. Daarom help ik je graag met algemene voorwaarden op maat, voorwaarden die naadloos aansluiten aan jouw bedrijf.