NewFotografie 20200710 107 - Veritas Advies
caucasian woman writing letter 1 - Veritas Advies

Algemene voorwaarden; de meest gestelde vragen

Er zijn een hoop vragen rondom het hebben en gebruiken van algemene voorwaarden. Zijn deze verplicht? En in welke taal moet je dit dan aanleveren? Wanneer overhandig je ze aan de klant en moet je de voorwaarden deponeren?

Het antwoord op al deze vragen lees je in deze blog.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?
Het hebben en ook gebruiken van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar raad ik natuurlijk wel aan. Toch zijn er altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst waarop je kunt terugvallen als je géén AV hebt. Hier kunnen zowel de klant als jij op terugvallen indien nodig. In een aantal branches, zoals de kinderopvang, zijn algemene voorwaarden wel verplicht. Gebruik je wel algemene voorwaarden? Dan gelden die voor zowel de klant als voor jou.

Op welk moment verstrek ik de algemene voorwaarden aan mijn klant?
Je moet je klant een redelijke periode geven om je algemene voorwaarden in te zien en te lezen. Je moet deze dus altijd aan de andere partij overhandigen. Dit moet per post of mail en doe je vóór het sluiten van de overeenkomst. Ook moet de klant de algemene voorwaarden kunnen opslaan. Ze zijn niet geldig als je hierin nalatig bent. Dit geldt ook wanneer je ze te laat overhandigt, bij de factuur bijvoorbeeld.

Mogen mijn algemene voorwaarden in het Engels zijn?
Ja, want in Nederland geldt er geen taaleis voor de algemene voorwaarden. Als je producten of diensten levert aan een klant in het buitenland, dan moeten je algemene voorwaarden in een voor je klant begrijpelijke taal opgesteld zijn. Doe je dit niet, dan zijn ze niet rechtsgeldig. MAAR kijk dus goed wat de voertaal van je klant is, welke taal in de betrokken bedrijfstak gangbaar is en de professionaliteit van de partijen. Als je in Nederland gevestigd bent en je vooral richt op Nederlandse klanten, dan raad ik je toch echt Nederlandse voorwaarden aan. Je kunt ervoor kiezen je Nederlandse algemene voorwaarden te laten vertalen, maar hier zijn wel risico’s aan verbonden. Zo kunnen juridische begrippen niet letterlijk vertaald worden, omdat ze dan vaak een andere betekenis krijgen. Zorg er dus voor dat je dit door een juridisch vertaler laat doen en ga niet zelf aan de slag met Google Translate.

Moet ik mijn AV deponeren?
Het deponeren van je algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank is niet verplicht. Als je je voorwaarden wel hebt gedeponeerd kan je kant het document opvragen en inzien, wanneer je ze niet aan hen kan overhandigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een telefonische verkoop. Het deponeren kan ook dienen als bewijs, zodat er geen discussie kan ontstaan over de voorwaarden die van toepassing waren bij het sluiten van de overeenkomst. De datum waarop de voorwaarden ingegaan zijn staan er namelijk op.

Heb jij nog een andere vraag over algemene voorwaarden?

Stuur me dan een berichtje!