NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
blog veritas btw contactgegevens 1024x732 1 - Veritas Advies

Welke gegevens moeten er op mijn website staan?

Als je ondernemer bent, is het belangrijk om je producten of diensten onder de aandacht te brengen. Het hebben van een website is daarbij een goed hulpmiddel. Een soort online etalage.

Toch zijn daar een aantal wettelijke eisen aan verbonden. Zo moet er een aantal gegevens sowieso vermeld worden als je een bedrijf hebt, verkoop je spullen via je website dan zijn er nog weer andere regels.

Welke dat zijn neem ik nu met je door!

Wat moet er sowieso genoemd worden?
Een aantal gegevens die sowieso vermeld moeten worden op je website zijn:
• De naam van je onderneming
• De rechtsvorm
• Contactgegevens zoals een e-mailadres
• KvK-nummer en btw ID-nummer (deze moeten op alle offline en online correspondentie genoemd worden)
• Cookieverklaring (zodra je niet-geanonimiseerde cookies opslaat)
• Privacy beleid (wanneer je gegevens van je klant verwerkt)
• Vestigingsadres (waarmee je bij de KvK ingeschreven staat of de werkplek die je huurt, het mag geen postbus adres zijn. Je kunt benoemen dat het geen bezoekadres is.)

Maar als het van toepassing is ook:
• Gegevens van de toezichthoudende autoriteit, in het geval van een vergunning
• De beroepsvereniging, beroepstitel en verwijzing naar de beroepsregels
• Prijs inclusief belastingen en leveringskosten.

Aanbieden online diensten
Wanneer je een prijslijst online hebt staan van de producten of diensten die je aanbiedt, vermeld je het volgende:
• Kenmerken van het product of de dienst
• Tarieven van de dienst (tenzij deze op maat zijn en niet vooraf vastliggen)
• Prijzen van opgenomen producten
• Algemene voorwaarden
• Of de prijs inclusief of exclusief btw is

Online verkoop producten
Heb je een e-commerce deel op je website? Dan noem je naast alle bovenstaande punten ook de volgende zaken:
• Leveringskosten
• Welke talen je ondersteunt. Door middel van de talen waarin de koopovereenkomst beschikbaar is.
• Wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst ‘herroepingsbeding’.
• Wijze van terugname en teruggave van het product met daarbij de eventueel daaraan verbonden kosten.
• Kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wanneer je hier andere kosten voor gelden dan het ‘basistarief’.
• Geldigheidsduur van het aanbod of de prijs.

Waar moeten deze gegevens staan?
Bovengenoemde gegevens mogen overal op de website geplaatst worden, maar moeten wel duidelijk zichtbaar zijn. Overige informatie kan je plaatsen in je disclaimer, algemene voorwaarden of elders op je website. Zo is het voor de klant duidelijk terug te vinden en kan het niet leiden tot discussies.

Sancties
Het ontbreken van verplichte vermeldingen, kan leiden tot een boete. Deze lopen van €156 tot €60000. Soms kun je, als zaakvoerder van een vennootschap, zelfs aansprakelijk worden gesteld indien de volgende punten niet genoemd worden:
• Naam van het vennootschap
• De rechtsvorm
• Nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap
• Ondernemingsnummer
• RPR, oftewel rechtspersonenregister, gevolgd door vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je de zetel hebt
• Als de vennootschap in vereffening is moet dit genoemd worden.