NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20191126 005 - Veritas Advies

Zonder toestemming op vakantie met je kinderen, mag dat?

Met je kinderen op vakantie gaan is hartstikke leuk. Maar wanneer je rekening moet houden met de schoolvakanties lopen de kosten soms al snel op.

Daardoor is het verleidelijk eerder te gaan. Ook om de drukte te vermijden.

Maar mag dit zomaar? En wat zijn de eventuele consequenties?

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Heeft je kind dan nog geen diploma voor het VWO, HAVO, MBO 2 (of hoger)? Dan geldt de leerplicht tot 18 jaar. Wanneer je ze doelbewust thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen, ben je dus strafbaar.

In deze leeftijdscategorie zijn kinderen verplicht alle schooluren bij te wonen. Er wordt toegezien op naleving door de leerplichtambtenaar. In zo’n geval wordt verzuim ook gemeld bij meerdere dagen of regelmatig afwezig zijn. Er kan dan een flinke boete of zelfs taakstraf worden opgelegd. Die boete bedraagt gemiddeld €100 per dag, per kind. Bij meerdere weken of maanden kunnen dit duizenden euro’s worden. Het valt onder ‘luxeverzuim’.

Toestemming vragen
Het kan zijn dat je door je baan geen vakantie kunt nemen in de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat je afhankelijk bent van seizoenswerk of wanneer het door projecten extra druk is. Denk hierbij aan de agrarische sector of wanneer je als ouder een camping runt. Je mag dan één keer per jaar, met je kinderen, buiten de vakanties op reis. Dit geldt alleen als je in geen enkele gewone schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Je moet hiervoor wel toestemming vragen. Bovendien mag de vakantie niet binnen 2 weken ná de zomervakantie vallen. Het is wel verstandig om te wachten met boeken, tot je definitief toestemming hebt gekregen.

Het verzoek moet uiterlijk 8 weken voor het vertrek ingediend zijn bij de directie en je kind kan dan maximaal 10 dagen vrij krijgen van school. In de wet is vastgesteld dat dit niet langer mag zijn. Wil je toch langer weg? Dan moet de leerplichtambtenaar goedkeuring verlenen. Deze weegt het advies van de school vaak mee in het besluit. In sommige gevallen moet je een verklaring op papier zetten waarom je niet in de schoolvakantie op vakantie kan. Ook kan er gevraagd worden om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige.

Bijzondere gebeurtenissen
Voor bijzondere gebeurtenissen kan je kind ook vrij krijgen. Ook dit gaat in overleg met de directie. Bij heel bijzondere gebeurtenissen kan er meer dan 10 dagen vrij gegeven worden. Dit moet in overleg met de leerplichtambtenaar.

Onder bijzondere gebeurtenissen vallen:
• Je eigen huwelijk
• Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar)
• Ambtsjubilea (25, 40 of 50 jaar)
• Ernstige ziekte in de familie
• Overlijden in familie
• Verhuizing van het gezin.

Eigen vakantie aanvragen
Daarnaast is het noodzakelijk zelf een vakantieaanvraag in te dienen op je werk. Rondom de aanvraag hiervan en je vakantiedagen gelden ook wettelijke regels. Hoe dit zit en waar je rekening mee moet houden heb ik in deze blog beschreven.

Heb je vragen over een aanvraag of afwijzing van een verlofperiode buiten de vakantie?

Stuur me een berichtje!
NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog valkuilen thegem blog default - Veritas Advies

5 juridische valkuilen voor ondernemers

Als ondernemer wil je je zaakjes goed op orde hebben. Toch zijn er een aantal valkuilen, waardoor je flink in de problemen kan komen.

In deze blog de 5 juridische valkuilen die het meest voorkomen en waarvoor ik je grotendeels kan behoeden.

Lees je mee?

Geen algemene voorwaarden
Het hebben van algemene voorwaarden is erg belangrijk. Wanneer je deze niet hebt, kan dit je veel geld kosten als een klant je aansprakelijk stelt. Dat kan met deze documenten in ieder geval beperkt worden. Je kan in deze voorwaarden bijvoorbeeld opnemen dat bij opzet of grove schuld de aansprakelijkheid beperkt wordt tot het factuurbedrag. Daarnaast kan je afspraken over betaling ook vastleggen en eigendomsrechten. Denk hierbij aan auteursrechten of merkrechten. Door rechten en plichten op te nemen voorkom je discussies met je klant. Het kan tevens gebeuren dat een klant failliet raakt, daar wil je eveneens tegen beschermd zijn, zodat je niet met lege handen komt te staan. Omdat je als zzp’er de oplevering niet altijd in de hand hebt, is het belangrijk je goed te beschermen tegen schadeclaims rondom de oplevering van een product of dienst.

Overeenkomsten mondeling sluiten
Een overeenkomst komt tot stand wanneer er een aanbod wordt gedaan en deze (gelijk) geaccepteerd wordt. Is dit niet het geval, dan vervalt het aanbod. Een mondelinge overeenkomst is dus ook rechtsgeldig. De overeenkomst is dan ook (eventueel via de rechter) af te dwingen. Telefonische afspraken kun je daarom beter per mail laten bevestigen. En bij bijvoorbeeld een koopovereenkomst van een huis, deze moet altijd schriftelijk zijn en via de notaris gaan. De koop moet schriftelijk overeengekomen worden. Als je een bank koopt, is een koopcontract niet verplicht maar wel handig. Een mondelinge overeenkomst is namelijk vaak niet (eenvoudig) te bewijzen. Wanneer een van de partijen onder de overeenkomst uit wil, is er geen bewijs dat die daadwerkelijk is gesloten. Bij diensten is het eveneens verstandig een duidelijk contract of een overeenkomst op te stellen, zodat je niet voor (financiële) verrassingen komt te staan.

Geen strak incassobeleid
Het is van groot belang dat je je financiële administratie ook goed bijhoudt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om pas twee weken na het verlopen van de factuur een herinnering te sturen. Dat doe je zo snel mogelijk. Het is verstandig de incassokosten in de algemene voorwaarden op te nemen. Denk hierbij aan de staffel voor de buitengerechtelijke incassokosten. Het is alleen mogelijk kosten, die in de wet zijn opgenomen, in rekening te brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld administratie kosten.

Administratie niet op orde
Een goede administratie is niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor de belastingdienst. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar zelf een factuur aanpassen zonder deze te herzien of een creditfactuur te sturen. Daarnaast is het van belang om de facturen juist te nummeren en te zorgen dat deze compleet zijn.

Slechte (zelf opgestelde) contracten
Het opstellen van juiste contracten is erg belangrijk. Denk hierbij aan het invoeren van de proeftijd. Dit mag namelijk niet bij arbeidsovereenkomsten die korter dan 6 maanden duren. Daarnaast is het belangrijk om alle afspraken rondom arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen en door de werknemer te laten tekenen. Mondelinge afspraken kunnen tijdens een geschil niet worden bewezen voor de rechter.

Het opnemen van een concurrentiebeding is soms ook van belang, maar dit mag niet in een tijdelijk contract. Wanneer er een zwaarwegend bedrijfsbelang speelt is het wel toegestaan. Dit belang moet duidelijk omschreven worden en tijdens de gehele periode van het contract van toepassing zijn. Geef in dit beding aan welke werkzaamheden de werknemer niet mag uitvoeren en voor welke periode. Ook kan het gebeuren dat standaardcontracten verlopen. Denk hierbij aan de invoering van de Wet werk & zekerheid. Een maand voor het verlopen van een contract moet de werknemer op de hoogte worden gesteld of hij/zij wel of niet in dienst blijft. Ook mag je niets aan een contract veranderen, mits je toestemming hebt van de werknemer. Door een wijzigingsbeding op te nemen wordt dit makkelijker. Hier kun je een beroep op doen als het bedrijfsmatig van belang is wijzigingen aan te brengen. Personeelsdossiers zijn nog ook steeds van belang. Hierin leg je de persoonsgegevens vast, maar ook verslagen van beoordelingsgesprekken, afspraken over eventuele opleidingen en waarschuwingen. Kortom: alles wat belangrijk is voor de ontwikkeling van je personeel. Wanneer je een ontslagaanvraag indient, wil de rechter functioneringsdocumenten inzien. Is het dossier niet op orde, dan kan deze aanvraag worden geweigerd.

Heb jij een vraag over een van de juridische valkuilen en hoe ik je kan helpen? Let me know!

NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
white money printed card 2733657 - Veritas Advies

Hoeveel incassokosten mag ik vorderen?

Het kan gebeuren dat een factuur niet betaald wordt. Dan moet je als schuldeiser kosten maken om je geld toch te krijgen: de incassokosten. Hierover zijn bij de wet regels vastgesteld, bijvoorbeeld over de maximale hoogte van dit bedrag.

Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

Incassokosten
Incassokosten mogen niet zomaar in rekening worden gebracht. Eerst moet er na de 1e herinnering (wel zo netjes) een aanmaning verstuurd worden, met een betaaltermijn van minimaal 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in na ontvangst van de aanmaning. Het is niet verplicht de aanmaning aangetekend te versturen, maar dit is wel aan te raden. Op deze manier kan je zelf ook bijhouden wanneer de aanmaning ontvangen is en er betaald zou moeten zijn. In deze aanmaning moet worden vermeld wat de consequenties zijn wanneer er niet betaald wordt. Daarnaast benoem je ook de incassokosten en het btw bedrag wat eventueel over deze incassokosten berekend wordt.

De regels van de Wet Incassokosten gelden alleen voor consumenten. Met zakelijke klanten mag je zelf afspraken maken over deze kosten, neem dit dat dan wel op in je algemene voorwaarden.

Hoogte van incassokosten
Vanaf 1 juli 2012 is er een maximumbedrag vastgesteld voor de incassokosten voor consumenten. Dit geldt voor een vordering die op of na die datum opeisbaar zijn geworden. Het begint bij minimaal €40 en het maximale bedrag kan hierbij oplopen tot €6775. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage voor de incassokosten wordt. Wanneer het om een aanmaning over meerdere facturen gaat, tel je de hoofdsom bij elkaar op. Het incassobedrag wordt dan over dit totaal berekend. Naast dit incassobedrag, ben je ook de wettelijke rente verschuldigd. Voor particulieren ligt dit rond de 3%, voor zakelijke klanten rond 8%. Let bij het berekenen hiervan wel op de vervaldatum van de factuur of facturen.

De wet incassokosten geldt alleen wanneer je een natuurlijk persoon bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan in dit laatste geval wel een schemergebied ontstaan. De aard en inhoud van de overeenkomst zullen dan uitkomst moeten bieden.

Btw doorberekenen
Of je wel of geen btw mag berekenen, hangt af van de volgende situaties:
• Je bent zelf btw-plichtige ondernemer, waardoor het geen kostenpost voor je is. In dit geval mag je geen btw doorberekenen.
• Je bent geen ondernemer of de vordering heeft betrekking op een vrijgestelde prestatie. Je mag wel btw doorberekenen, want het is een kostenpost.

Business to business (B2B)
Bij business to business levert het ene bedrijf goederen of producten aan een ander bedrijf. Hierbij hebben zij dus geen consumenten als klant, maar bedrijven. Denk aan de Makro of een autofabrikant. Bij B2C is er sprake van een bedrijf tot consument.

Vanaf 1 juli 2017 is er een ‘wet late betalingen’. Daardoor kunnen grote bedrijven de langer(e) betaaltermijn afdwingen bij hun leveranciers en dienstverleners. Overeenkomsten met een betaaltermijn van langer dan 60 dagen zijn door deze wet niet meer geldig. Dit wordt omgezet in een termijn van 30 dagen. Wanneer deze 30 dagen worden overschreden, betaal je een wettelijke handelsrente van 8%.

Bovendien, bij een B2B hoef je je niet te houden aan de staffel rondom de incassokosten. Vaak ligt dit percentage hoger dan in de BIK-staffel. In de algemene voorwaarden kan je een beding opnemen, dat de wederpartij alle gemaakte kosten moet betalen. Naam dan wel een bepaald percentage of bedrag op in je voorwaarden, je mag dit niet ‘zomaar’ toepassen.

Heb jij nog geen B2B incassokosten bepaling in je algemene voorwaarden maar wil je dit wel? Ik help je graag!

NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
blog werkgevers auteursrecht - Veritas Advies

Werkgevers auteursrecht, wat houdt dat in?

Wanneer je in loondienst bent, kan het ook gebeuren dat je teksten of software ontwikkelt. Daarbij kan de vraag ontstaan bij wie het auteursrecht ligt. Wordt deze dan toegewezen aan de werkgever of aan de werknemer?

In eerste instantie wordt de werknemer de auteursrechthebbende. Hij of zij is de maker én heeft er profijt van. Echter, wanneer hiervoor betaald wordt, is dit een ander geval. Dan is het van belang of je in loondienst of in opdracht werkt en om wat voor een werk het dan gaat.

Opdrachtnemer krijgt de auteursrechten
Wanneer er geen onderlinge afspraken gemaakt zijn, gelden de hoofdregels. Dit houdt in dat de opdrachtnemer de auteursrechten krijgt. Deze rechten kunnen bijvoorbeeld gelden op een foto, website, tekst of logo. De rechten worden ook aan de opdrachtnemer toegewezen als het gaat om uitvindingen. Het recht op octrooi ligt, bepaald bij wet, bij de uitvinder. Als iets onder werktijd wordt gemaakt, gaan de rechten niet naar de werkgever.

Er is een uitzonderingsregel.
Als de opdrachtnemer de opdracht uitvoert onder ‘leiding en toezicht’ van de opdrachtgever, krijgt deze niet de auteursrechten. De opdrachtgever moet dan wel duidelijke instructies geven met betrekking tot de uitvoering. In dit geval mag het werk vrij gebruikt worden wanneer het overeenkomt met het doel van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen kan de opdrachtnemer zich hiertegen verzetten.

Werkgever krijgt de auteursrechten
Er bestaat ook een werkgeversauteursrecht. Wanneer je in dienst van een ander iets hebt ontworpen of gemaakt, beschikt diegene over de rechten. In het arbeidscontract kan je hierover afspraken maken. Hierbij is belangrijk dat je kijkt naar de wettelijke betekenis van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor geldt:

• De ene partij is in dienst van de andere partij. (Met gezagsverhouding)
• Tegen loon (een tegenprestatie al dan niet in natura)
• Gedurende een zekere tijd (een duurzame relatie, niet maar een enkele opdracht)
• Arbeid te verrichten (er moet productiviteit zijn voor de werkgever).

Bij een stagiaire is er geen sprake van arbeidsverrichting en dus krijgt de werkgever niet standaard de auteursrechten. Een stage is bedoeld voor het opdoen van kennis en praktijkervaring. Voert de werknemer de opdracht uit naast het normale takenpakket, dan krijgt de werkgever alsnog de rechter.

Freelancers
Als de auteur niet in dienstverband werkt, krijgt hij of zij de auteursrechten. De opdrachtgever moet het schriftelijk met de auteur regelen, wanneer zij de auteursrechten willen krijgen. Artiesten met een exploitatiecontract bij BUMA of Stemra dragen alle rechten aan hun over. Dit geldt voor werken bestaande en toekomstige werken, maar ook werken gemaakt in opdracht van een speciale productie. In dit geval kunnen er alleen afspraken worden gemaakt over een eventuele vergoeding en kosten voor de geleverde prestatie.

Arbeidsovereenkomst
Door in de arbeidsovereenkomst afspraken vast te leggen, voorkom je conflicten. Je mag in dit geval namelijk afwijken van de hoofdregel waarbij de opdrachtnemer de rechten krijgt. Ook kan je afspraken of het uitvoeren van de opdracht binnen de dagelijkse taken valt. Het is daarna ook raadzaam vast te leggen of het werk in een dienstverband of in opdracht is vervaardigd.

Heb je vragen of wil je een arbeidsovereenkomst met dit soort afspraken? Ik help je graag!

NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
slogan blog veritas advies - Veritas Advies

Hoe kan ik mijn slogan of slagzin beschermen?

Naast de naam van een bedrijf is er vaak ook een bijbehorende slogan of slagzin. Een korte zin waarin het doel van je bedrijf wordt weergegeven.

Zo’n slogan wil je natuurlijk beschermen, maar hoe doe je dat?

Slogan registratie
Een slogan registreren is niet per se makkelijk. Dit kan namelijk via auteursrecht of merkenrecht. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie van de slogan, maar vervalt in de loop der tijd. Dit zorgt echter niet voor juridische bescherming. Daarvoor moet je kiezen voor merkenrecht. Een belangrijke eis voor het registreren van een slogan is dat hij onderscheidend en niet te beschrijvend is.

GVR Slagzinnenregistratie
In 1928 werd het Genootschap Voor Reclame/slagzinnenregister opgericht, dit om juridische zekerheden te bieden bij het claimen van slagzinnen. Bedrijven kunnen hier nieuwe slagzinnen aanmelden voor registratie. Bij goedkeuring mag de eigenaar het GVR -goedgekeurd- symbool gebruiken. Hieronder leg ik uit hoe zo’n keuring gaat.

“Het merkenrecht stelt als eis dat een slagzin onderscheidend vermogen moet hebben, in zekere zin origineel en pregnant moet zijn, een inspanning vergt om uit te leggen (of het denkproces daarover in gang zet) en de slogan gememoriseerd kan worden.”

Onderzoek
Er wordt ten eerste onderzocht of je slogan beschikbaar is en dus nog niet eerder is geregistreerd. Zo kan er geen bezwaar worden gemaakt. Er wordt ook gekeken of de slogan voldoet aan de eisen die binnen het merkenrecht worden gesteld aan nieuwe merken die geregistreerd worden.

Registratie
Na het onderzoek wordt een slagzin beoordeeld door de GVR/slagzinnencommissie. De zin moet onderscheidend en origineel zijn en er wordt gekeken naar de context waarin de zin gebruikt wordt. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van een reglement. Bij goedkeuring wordt hij op de site van het GVR geplaatst. Er is dan, voor belanghebbende, een mogelijkheid binnen 2 maanden bezwaar te maken tegen de registratie. Als een slagzin wordt afgekeurd mag deze alsnog wel gebruikt worden. Er is dan echter geen juridische bescherming en officiële registratie.

Tarieven
Het registreren van een slagzin/slogan is niet gratis. Hiervoor gelden bij het GVR-slagzinnenregister de volgende tarieven:

Vooronderzoek
Normaal onderzoek, met uitslag binnen 10 dagen, per slagzin €275
Spoed onderzoek, met uitslag binnen 2 dagen, per slagzin €475

Beoordeling
Beoordeling, rapportage na eerstvolgende vergadering €295
Spoedbeoordeling, uitslag binnen 4 werkdagen €495

Na goedkeuring kan de slagzin daadwerkelijk geregistreerd worden. Hiervoor zijn de kosten €200, voor 2 jaar. Verlengen is mogelijk voor ook weer een periode van 2 jaar. Hiervoor ligt het bedrag hetzelfde. Heb je vragen over auteursrecht, merkenrecht of het registreren van een slogan? Ik help je graag!

NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
blog erven kind veritas - Veritas Advies

Kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niets erft?

Het is een heel vervelende situatie, maar ouders kunnen ervoor kiezen om één of meerdere kinderen deels te onterven. Dit houdt in dat zij in een testament uitgesloten worden van de erfenis.

Gehele onterving is bij wet onmogelijk gemaakt en houdt in dat het kind toch recht heeft op een klein deel van de erfenis.

Maar wat is die ‘legitieme portie’ dan?

Wettelijk verdeling
De wettelijke verdeling is een systeem van erven, wat van toepassing is op gehuwden met een of meer kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan erven in eerste instantie je ouders of je broer(s)/zus(sen) jouw nalatenschap. Dit geldt alleen wanneer er geen testament is opgemaakt. In principe krijgt de langstlevende echtgenoot / de eerste in de erflijn de volledige nalatenschap. Dit gaat zonder juridische handelingen.

Kinderen zijn in dit geval niet onterft, maar krijgen een vordering in geld op de langstlevende ouder. Dit mag ook pas afgelost te worden nadat hij/zij ook komt te overlijden. Er moet wel gezorgd worden voor het voldoen van schulden van de nalatenschap. Hier vallen de erfdelen van de kinderen ook onder. De partner heeft altijd recht op de helft van de erfenis wanneer ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn of wanneer er een geregistreerd partnerschap is. De andere helft wordt verdeeld over de partner en kinderen.

Legitieme portie
Dit is een deel van de erfenis waar een kind automatisch recht op heeft. Dit geldt ook wanneer je onterfd bent door je ouder(s). De hoogte van deze ‘portie’ is de helft van het wettelijk kindsdeel. De legitieme portie krijg je echter pas wanneer je er aanspraak op maakt. Je moet dus zelf verklaren of aangeven dat je aanspraak wenst te maken op dit deel. De termijn is uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater.

Je hebt het recht om alle gegevens rondom de erfenis in te zien. Zo weet je ook of jouw deel eerlijk is berekend. Als het bedrag waar je recht op hebt vast staat, kan je dit opeisen. Dit kan echter pas na 6 maanden na het overlijden. Het kan ook zo zijn dat in het testament staat dat je dit pas na het overlijden van de partner kan worden gedaan. Maar ook wanneer zijn familie in de schuldsanering komt of failliet is.

Berekenen legitieme portie
De berekening van de legitieme portie is best ingewikkeld. Er zijn meerdere factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Er wordt gekeken naar de totale waarde van de nagelaten goederen, maar ook naar schenkingen die gedaan zijn toen de overledene nog leefde. Na deze berekening houd je de legitieme massa over.

De legitieme massa is het daadwerkelijke nalatenschap, verminderd met schulden (kosten van begrafenis/crematie bijvoorbeeld) en vermeerderd met giften. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat degene die overlijdt grote giften gaat doen voor het overlijden.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog dagvaarding veritas - Veritas Advies

Ik ben gedagvaard tijdens mijn vakantie, wat nu?

Tijdens je vakantie, terwijl jij op het strand ligt, kan er thuis vervelende post bezorgd worden. Bijvoorbeeld een dagvaarding.

Het kan zelfs zo zijn dat de rechter al uitspraak doet, terwijl jij niet eens in de procedure verschenen bent.

Wat nu?!

Verstek laten gaan
Het kan natuurlijk zijn dat je de brief pas leest nadat de roldatum al verlopen is. Dit is de datum waarop je in de rechtbank zou moeten verschijnen. Je hebt dan verstek laten gaan. In zo’n geval spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Meestal worden dan de, in de dagvaarding beschreven, vorderingen toegewezen. Dit omdat er geen verweer is gevoerd.

Vakantie hoeft niet de enige reden te zijn om verstek te laten gaan. Als gedaagde ben je soms het griffierrecht verschuldigd. Dit niet op tijd betalen kan ook een oorzaak of reden zijn. Deze kosten moet je achteraf alsnog betalen. De rechter kijkt bij het uitspreken van een vonnis altijd of de termijnen in acht zijn genomen en of de vordering niet onrechtmatig of ongegrond lijkt.

Verstek zuiveren
Dit verstek is soms nog te zuiveren, of te wel op te heffen. Er zit meestal een aantal weken tussen het niet verschijnen en het uiteindelijke vonnis. Als gedaagde meld je je dan bij de rechtbank en/of betaal je alsnog het griffierrecht, waarna de procedure wordt vervolgd. Mochten er extra kosten gemaakt zijn, dan betaal je deze ook.

Verzet
Is het niet meer mogelijk je verstek te zuiveren, omdat er een eindvonnis is gewezen, dan kan je in verzet gaan. Als gedaagde partij dagvaard je dan de eisende partij. Er wordt hierbij verweer gevoerd op de oorspronkelijke dagvaarding. Dit verzet moet binnen vier weken worden ingediend. De ingangsdatum verschilt echter, maar loopt na betekening, uitvoering of enige daad van bekendheid. Woon je in het buitenland? Dan kan deze termijn nog veranderen naar 8 weken.

Wordt er verzet gedaan tegen het verstek, dan wordt de zaak heropend. Dit gebeurt bij dezelfde instantie en dus niet bij een hogere rechter. Daarin zit het verschil met in hoger beroep gaan. Het is belangrijk goed in de gaten te houden of er hoger beroep of verzet aangetekend moet worden. Voor hoger beroep heb je niet 4 weken, maar 3 maanden.

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
naam wijzigen blog veritas - Veritas Advies

Mag ik zomaar mijn voor- en achternaam wijzigen?

Je naam heb je natuurlijk niet voor het kiezen. Deze krijg je mee bij je geboorte. Toch kan het zijn dat een naam een negatieve invloed heeft op je leven. Dit kan er toe leiden dat je je voor- of achternaam het liefst zou willen aanpassen.

Helaas kan dat niet zomaar…

Verzoek tot naamswijziging
De redenen waarom iemand een naam wil aanpassen kan heel divers zijn. Denk hierbij aan een scheiding, ruzie in de familie, schaamte of wanneer je je naam niet mooi vindt. Het willen aanpassen van je naam betekent alleen niet dat dit ook altijd kan. Hiervoor moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bovendien verschilt de werkwijze voor het aanpassen van je voornaam ten opzichte van het wijzigen van een achternaam.

Wijzigen voornaam
Voor het veranderen van je voornaam heb je een advocaat nodig en dien je een verzoekschrift in bij de rechter. Als je minderjarig bent moet een ouder of voogd dit verzoek indienen.
De voornaam mag niet een scheldwoord zijn of woorden als ‘tafel’ of ‘stoel’. Daarnaast mag het ook niet hetzelfde zijn als de achternaam, behalve als dit ook een normale voornaam is. Kinderen boven de 12 worden altijd door de rechter gehoord in een kindergesprek. Meestal wordt de procedure schriftelijk afgehandeld, tenzij de rechter extra informatie nodig heeft voor het maken van een beslissing. Maar ook wanneer een belanghebbende het niet eens is met een verzoek of de rechter ziet een andere reden.

Wijzigen achternaam
Bij het veranderen van een achternaam, kan je je wenden tot Justis. Dit is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.
Wil je de achternaam van een kind veranderen in die van de andere ouder? Dan dienen de wettelijke verzorgers, en dus degene met ouderlijk gezag, het verzoek in. Hebben beide ouders dit gezag, dan dienen ze beide de aanvraag te ondertekenen. Als het kind ouder dan 12 is moet hij/zij zelf ook met het verzoek instemmen. Degene wiens achternaam het kind krijgt, moet het kind wel een aantal jaren hebben opgevoed.

Onderzoek
Na het ontvangen van het verzoek wordt gekeken of deze compleet is. Dan wordt het in behandeling genomen en ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging inclusief verzoek van betaling. Wanneer je aanvraag niet compleet is, wordt aangegeven welke gegevens nog missen. Een ambtenaar van je woonplaats gaat kijken of de gegevens correct zijn. Belanghebbenden zoals ouders, zullen dan ook gehoord worden. De gegevens worden, na het ‘verhoor’, teruggestuurd worden naar het ministerie van justitie. Wordt het verzoek goedgekeurd? Dan zal de minister van justitie een officiële voordracht doen voor een koninklijk besluit. Hiervan ontvang je een kopie met je persoonsgegevens. Het hele traject duur vaak al snel een half jaar.

Kosten
Een andere naam aannemen is niet goedkoop. Een achternaam laten wijzigen kost €835. Wil je de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen laten aanpassen, dan is het bedrag hetzelfde. Wanneer er meer kinderen een andere achternaam moeten krijgen, betaal je €1670. Deze kosten betaal je voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. Wanneer je het verzoek intrekt, of wanneer het afgewezen wordt, krijg je dit bedrag niet terug.

NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
veritas factuur - Veritas Advies

Wat moet ik doen als er een fout op mijn factuur staat?

Fouten maken is menselijk. Zo kan het ook gebeuren dat je een fout maakt in het opstellen van je factuur. Echter is het herstellen hiervan niet zo eenvoudig. Je mag namelijk niet zomaar een factuur aanpassen en opnieuw versturen.

Maar hoe los je zo’n fout dan op?

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

Wat is een factuur
Een factuur is niets meer dan een betaalverzoek en dus eigenlijk geen wettelijk bindend document. Het is een soort bevestiging van mondelinge of schriftelijke afspraken. Toch zitten er wel een aantal wettelijke eisen aan zo’n factuur. Daarom is het mogelijk deze te herzien als je een fout hebt gemaakt. De factuur mag in die zin worden aangepast, dat hij klopt met deze gemaakte afspraken en de wettelijke eisen. Dus dat jij een product of dienst levert tegen een afgesproken prijs en dat je deze op de juiste manier op de factuur vermeld. Breng je per ongeluk te weinig in rekening op de factuur, dan dient de klant het tekort alsnog te betalen. Andersom geldt het natuurlijk ook: als de klant teveel betaalt, stort je het overschot terug.

Een fout corrigeren
Je mag dus niet zomaar een fout corrigeren. Het maken van een credit nota is wettelijk verplicht. Je kan ook, wanneer je er snel achterkomt, de klant bellen en vragen of je de nota als ‘niet verstuurd’ kan beschouwen. Het is verstandig beiden per mail te bevestigen hiermee akkoord te gaan. Vervolgens stuur je direct een nieuwe factuur. Het herzien van een factuur is ook mogelijk wanneer de termijn al verstreken is. Dit geldt totdat de factuur verjaart. Deze termijn hangt af van meerdere factoren, maar de periode ligt meestal tussen de 2 en 5 jaar.

Credit- of debetnota
Heeft je klant teveel betaald of een product retour gestuurd? Dan maak je eerst een credit nota. Hiermee compenseer je een eerder gemaakte factuur. Pas daarna mag je een nieuwe factuur aanmaken. Doordat je de foute factuur en credit nota tegen elkaar weg streept, blijft alleen de nieuwe juiste factuur over. Op de credit nota zet je dan het juiste bedrag. Hierbij verwijs je op de creditfactuur naar het factuurnummer van de oorspronkelijke factuur. Deze nieuwe factuur krijgt een eigen nummer.

Btw fouten
Wanneer je een dienst of product afneemt, heb je recht op vooraftrek van de btw. Dit kan echter komen te vervallen, als er hierbij een fout wordt gemaakt op de factuur. Dit is echter het geval met meerdere en grotere fouten in een factuur. Noem je een postbus in plaats van vestigingsadres? Dan mag de belastingdienst niet ingrijpen.

Tips voor een goede factuur
• Zorg dat het rekeningnummer duidelijk vermeld is.
• Controleer het bedrag en de omschrijving op onjuistheden.
• Check voor facturatie of je het juiste BTW tarief en de juiste code gebruikt.
• Vermeld duidelijk de factuurdatum. Dit beïnvloedt de dag waarop betaald moet worden.
• Zorg dat alle gegevens zoals klantnaam, adres en factuurnummer kloppen.
• Vermeld je KvK en btw nummer, dit is verplicht.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
blog tarieven algemene voorwaarden veritas 1024x682 1 - Veritas Advies

Mag ik zomaar mijn tarieven verhogen?

De overeenkomst met je klant is getekend, maar dan slaat de twijfel toe. Ben jij of je dienst niet meer waard? Je komt tot de conclusie dat dit inderdaad het geval is en je wil je tarief verhogen.

Er zijn verschillende redenen om je tarieven te wijzigen. Bijvoorbeeld een verhoging van de inkoopprijzen of wanneer je je diensten hebt uitgebreid, waardoor je meer waarde levert.

Maar mag je zomaar je tarief wijzigen als de overeenkomst al getekend is?

Doorvoeren prijswijziging
Prijzen zijn vrij en je kunt bijvoorbeeld tegen prijsverhogingen in de supermarkt niets doen. Wanneer er wettelijke verhogingen zijn, bijvoorbeeld van de btw zoals afgelopen januari, dan mag je dit wel doorberekenen. Het is natuurlijk niet zo gek als klanten niet blij worden van een prijsverhoging. Daarom kan je het ook stapsgewijs doen. Een andere optie is je klant een ander pakket te laten afnemen. Een die qua prijs overeenkomt met de huidige afname, maar waarvan de waarde wellicht wat lager ligt.

Bij nieuwe klanten kan je natuurlijk wel een hoger tarief rekenen, maar er mag dan nog geen contact zijn geweest over een eventuele overeenkomst. Wanneer je bij een offerte een reageertermijn hebt, mag je ook in die periode je bedragen niet wijzigen. Als iemand je offerte afwijst, maar er later weer een opvraagt, mag je wel je tarief aanpassen.

Algemene voorwaarden
Je mag je prijzen alleen verhogen wanneer dit in je algemene voorwaarden staat. Wanneer de klant daarmee akkoord gaat, kan je dus een prijswijziging doorvoeren en het voorkomt conflicten. Je kan in de algemene voorwaarden ook opnemen dat je binnen drie maanden na het tekenen van de overeenkomst je tarieven mag aanpassen. Er moet dan wel een mogelijkheid zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

De verhoging communiceren
Dit is best spannend. Het is niet nodig om heel veel uitleg te geven over de reden van de verhoging. Wel kan je je klanten tegemoet komen. Dit kan je op verschillende manieren doen:
• Deel de lasten: neem een percentage van de verhoging voor jouw rekening.
• Geef vaste klanten de optie nog één keer tegen het oude tarief af te nemen of te bestellen.
• In stilte prijzen verhogen: dit gebeurd voornamelijk bij producten. Toch is het wel netjes dit te communiceren.
• Vergelijk met concurrenten: Als zij het tarief verhogen ben jij er ook toe genoodzaakt. Ook kan je wijzen op een meerwaarde die jij ten opzichte van hen levert.
• Geef tijdelijk een korting en wijs hierbij direct ook op de einddatum.

Benieuwd of jij je prijzen ook kan verhogen? Ik kijk graag met je mee.