NewFotografie 20200710 087 - Veritas Advies
arbeidsovereenkomst 1024x682 1 - Veritas Advies

Tussentijds een tijdelijke arbeidsovereenkomst opzeggen, mag dat?

Wat de reden ook is, het kan zijn dat je na de proeftijd toch nog afscheid wilt nemen van een werknemer.

Maar mag je een tijdelijke arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen?

Wat zijn daar de voorwaarden voor en wat is het gevolg als je het doet wanneer het niet mag?

Tijdelijke arbeidsovereenkomst opzeggen
De hoofdregel is dat het tussentijds opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet mogelijk is. Deze eindigt vanzelf op de afgesproken datum. Dit geldt voor zowel opzegging vanuit de werkgever als de werknemer.

Echter zijn er drie uitzonderingen op deze regel:

1. Bij een geldig overeengekomen proeftijd mogen zowel de werkgever als de werknemer tussentijds opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn.
2. Bij ontslag op staande voet, maar hiervoor moet wel voldaan zijn aan de door de wet gestelde eisen.
3. Als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Beide partijen mogen tussentijds opzeggen, maar de opzegtermijn geldt hierbij wel. De opzegging moet schriftelijk gebeuren. Werkgevers hebben hierbij nog extra verplichtingen:
* Bij bedrijfseconomische redenen, of wanneer je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, mag er pas tussentijds worden opgezegd na toestemming van het UWV.
* Bij een persoonlijke reden, zoals een verstoorde arbeidsverhouding, moet je eerst naar de kantonrechter voor het indienen van een ontbindingsverzoek.

Opzeggen met wederzijds goedvinden
Zijn de bovenstaande punten niet van toepassing, maar wil je een overeenkomst toch beëindigen? Dan zul je in gesprek moeten over beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Het nadeel is dat de werknemer pas recht heeft op een WW-uitkering op het moment dat de overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken.

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, heeft de werknemer na de beëindiging met wederzijds goedvinden wel eerder recht op een WW-uitkering.

Als werkgever opzeggen wanneer dit niet mag
Wanneer je er samen niet uit komt, kun je de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er wordt gekeken of er aan de voorwaarden van de opzegging wordt voldaan. Op dit moment kan er een vergoeding aan de werknemer worden toegekend, ter hoogte van het resterende loon dat zou worden ontvangen als de overeenkomst zou worden uitgezeten. De rechter kan dit verlagen, maar er blijft een minimum vergoeding bestaan van 3 bruto maandsalarissen.

Als werkgever schiet je er vaak dus niets mee op om dit te doen. Daarbij kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het totaal, aan de werknemer, uit te keren bedrag kan dus flink oplopen.

Als werknemer opzeggen wanneer dit niet mag
Wanneer je als werknemer je contract voor bepaalde tijd tussentijds wilt eindigen, maar je werkgever niet, heb je juridisch geen voet om op te staan. In het geval van een zeer ernstige situatie, zoals fysiek geweld of het onterecht niet ontvangen van loon, kan je ontslag op staande voet nemen. Dit komt echter bijna nooit voor.

Wanneer je toch wilt opzeggen, terwijl er geen opzegbeding is, kan het ook zijn dat je je werkgever moet betalen. Dit bedrag komt overeen met het salaris dat je als werknemer over de resterende duur van de overeenkomst zou hebben ontvangen.

Als je je werkgever laat weten het dienstverband te willen beëindigen, is de kans groot dat je goede afspraken kan maken. Een werkgever zit vaak niet te wachten op de inzet van een werknemer die toch niet wil blijven.

Heb je vragen over het tussentijds beëindigen van je contract?

Stuur me dan een berichtje!