Een ketenbepaling, wat is dat?

Als werkgever krijg je te maken met contracten van werknemers. Hierbij moet je rekening houden met de ketenbepaling.

Deze bepaling zorgt ervoor dat je maar een beperkt aantal tijdelijke contracten met je werknemers aan mag gaan. Hoe dit zit vertel ik je in dit artikel.

Ketenbepaling
Volgens de ketenbepaling krijgt jouw werknemer na 3 jaar dienstverband, of 3 tijdelijke contracten, een vast contract. Daarna moet je een vast contract aanbieden, of volgt er ontslag. Wanneer er minimaal 6 maanden tussen twee contracten zit, wordt de keten onderbroken en start deze opnieuw. Staat er in het cao een kortere tussenpauze? Dan geldt die afspraak. Is er geen afspraak gemaakt en bied je jouw medewerker, zonder deze tussenpauze, een nieuw tijdelijk contract? Dan is deze automatisch voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen
Naast een cao zijn er nog andere uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld bij opvolgend werkgeverschap, tijdelijk terugkerend werk of het vervangen van docenten. Heeft je werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten gehad voor dezelfde werkzaamheden, bij opvolgende werkgevers, dan volgt er ook een vast contract.

Opvolgend werkgeverschap komt voor bij onder andere bedrijfsovername. Maar ook wanneer de werknemer eerst via een uitzendbureau en later direct bij de werkgever een aanstelling krijgt. Contracten die zijn aangegaan voor de richting BBL gelden niet in de ketenbepaling. Hetzelfde geldt voor werknemers onder de 18, die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Afwijken ketenbepaling cao
Een cao mag afwijken van deze bepaling als:

• Bij bestuursfuncties kan schriftelijk overeengekomen worden dat van de termijn wordt afgeweken.
• Bij een uitzendovereenkomst kan het maximum van 3 contracten en 2 jaar verlengd worden naar 6 contracten in maximaal 4 jaar.
• Het aangaan van extra tijdelijke contracten kan nodig zijn voor de aard van de bedrijfsvoering. Ook dan kan er verlengd worden na 6 contracten in 4 jaar.
• In bepaalde sectoren werken ze enkel met tijdelijke contracten, bijvoorbeeld bij profvoetbal. De overheid bepaald voor welke sectoren de aangepaste regels gelden. Deze regels moeten in het cao worden opgenomen.
• Bij het vervangen van een zieke leraar krijgt een invalkracht met een tijdelijk contract géén vast contract na meerdere tijdelijke contracten. Dit hoeft sinds 1-1-2020 niet meer in het cao te staan.
• Is de arbeidsovereenkomst bedoeld om iemand op te leiden? In de cao kan je de ketenbepaling dan geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.
• Gaat het om terugkerend tijdelijk werk? (maximaal 9 maanden per jaar) Dan kan de tussenperiode verkort worden tot 3 maanden. Het is niet beperkt tot seizoensarbeid en moet opgenomen worden in de cao.

Heb jij een vraag over een arbeidsovereenkomst of de ketenbepaling?

Stuur me dan een berichtje.