pexels torsten dettlaff 3571094 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20190705 039 - Veritas Advies

Mag je telefoongesprekken opnemen?

Wanneer je een telefoongesprek voert met een potentiële klant, kan het een fijn idee zijn deze gesprekken op te nemen. Want, mondelinge overeenkomsten die telefonisch worden gedaan, zijn onbewijsbaar.

Zo’n gespreksopname kan dus bijvoorbeeld later dienen als bewijs, wanneer er een conflict ontstaat.

Maar mag je eigenlijk wel (stiekem) gesprekken opnemen?

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

“Stiekem” opnemen van gesprekken
Het opnemen van geluidsopnames is alleen strafbaar, wanneer je zelf niet deelneemt aan het gesprek. Echter, bij het opnemen van een zakelijk gesprek, dien je je wel aan de AVG te houden. Er moet een goede reden zijn om het gesprek op te nemen en je moet de ander wel informeren over de opname. Daarom wordt er vaak door middel van een bandje vermeld dat een bedrijf gesprekken opneemt voor kwaliteitsdoeleinden of opleidingsdoeleinden. Die zijn meestal in het belang van het bedrijf.

Als je als privépersoon een gesprek opneemt voor privégebruik, dan hoef je je niet aan de AVG te houden. Die regels gelden op dat moment niet. Het is wel van belang dat je het gesprek niet publiceert. Er is dan namelijk geen sprake van strikt privégebruik.

Gebruik opnames
Het opnemen van gesprekken kan, onder sommige omstandigheden, toch onrechtmatig zijn. Hierbij moet je denken aan gevoelige privé zaken. Zo’n gesprek opnemen kan in strijd zijn met het recht op privacy. Is het bewijs onrechtmatig verkregen? Dan betekent dit niet dat het niet gebruikt mag worden. De civiele rechter beslist welk bewijs gebruikt wordt. Bovendien, wanneer je een gesprek opneemt waaraan je zelf niet deelneemt, ben je zelf strafbaar. Je tapt dan als het ware de gesprekken af en pleegt inbreuk op de privacy van de ander.

Strafrechtelijk gezien mag je wel gesprekken opnemen die ook eventueel gebruikt kunnen worden bij een strafzaak. Zeker wanneer je bewijst levert voor een strafbaar feit. Dit geldt ook wanneer je de opname niet aankondigt. Je mag de opnames echter niet openbaar maken zonder toestemming. Dit valt onder de schending van de privacy. Dit kan vaak, op grond van de AVG, succesvol aangevochten worden.

Nadelen bij het maken van opnames
Er kleven echter ook nadelen aan het maken van gespreksopnames. Zo kan het bijvoorbeeld de vertrouwensband tussen jou en je klant schaden. Het geeft immers geen blijk van vertrouwen. Daarnaast is het goed geen toezeggingen te doen, die je niet waar kunt maken.

Waar moet ik dus op letten?
1) Is je gesprekspartner een particulier of een bedrijf?
Bij bedrijven mag je zonder pardon (en zonder het vooraf te melden) de gesprekken opnemen.
Als je gesprekspartner een particulier is dan MOET je melden dat je het gesprek opneemt.

2) Zorg dat je zelf altijd aan het gesprek deelneemt.
Heimelijk (zonder dat beide partijen het weten) een gesprek opnemen mag dus niet!

3) Pas op met de bewijsvoering en waar je het gesprek voor gebruikt.
Of een opname wordt toegelaten in een civiele- of strafzaak ligt maar net aan hóe je aan het gesprek bent gekomen. En pas op dat je gesprekken niet zomaar openbaar maakt in verband met de privacy die op de gesprekken rust.

Tip
Wil jij, net als ik, je telefoongesprekken opnemen? Zorg dan voor een bandje die voor aanvang van het gesprek meld dat jij het gesprek opneemt. Word je gebeld en worden inkomende gesprekken ook opgenomen? Zorg dan dat je voor aanvang van het inhoudelijke gesprek aan de ander meldt dat je het gesprek opneemt.

Heb je nog vragen?