NEWFOTOGRAFIE 20200218 050 - Veritas Advies
toa heftiba tF ZJRaTxxo unsplash - Veritas Advies

Kentekenregistratie; wel of niet in strijd met de privacyregels?

Het gebeurt steeds vaker dat je kenteken gebruikt wordt om ergens te kunnen parkeren.

Op die manier wordt bijgehouden hoelang je ergens staat en wat je uiteindelijke parkeerkosten worden. Of je kenteken wordt gekoppeld aan een parkeervergunning.

Maar mag dit eigenlijk wel als je kijkt naar de privacy wetgeving? In deze blog leg ik het aan je uit!

Inbreuk?
In 2017 begon Bas Filippini, voorzitter van de stichting Privacy First, een rechtszaak. In 2015 kreeg hij een boete, omdat hij een ander kenteken had opgegeven. Dit omdat hij vindt dat het opgeven van je kenteken in strijd is met artikel 8 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). In dit artikel is het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgelegd. Zo ook het recht op vrij en anoniem te reizen en parkeren in eigen land. Daarnaast vindt hij dat de verplichting tot elektronisch betalen zorgt voor een dubbele privacyschending. Hij pleit ervoor dat de mogelijkheid om cash te betalen blijft bestaan.

In Amsterdam worden de kentekens door middel van scanauto’s vastgelegd. In een versleutelde code worden de gegevens doorgestuurd naar het servicecentrum dat over deze codes beschikt. Daar controleren ze of er daadwerkelijk is betaald. Is dit het geval? Dan verwijderen ze je gegevens binnen 48 uur. Heb je niet betaald? Dan worden de gegevens 13 weken onversleuteld bewaard voor een eventuele bezwaar en beroep procedure tegen de boete.

Boete en treintje rijden
Wanneer je niet betaalt voor het parkeren is het logisch dat je een boete riskeert. Ditzelfde geldt voor het opgeven van een ‘verkeerd’ kenteken. Bijvoorbeeld omdat je het schending van privacy vindt. In de gemeente Amsterdam wordt deze boete niet gegeven als je, bij het ingeven van een verkeerd kenteken, kan aantonen dat je hebt betaald. Hiervoor kan je je parkeerbon en pashoudersbon gebruiken als betaalbewijs.

Daarnaast is er een fenomeen genaamd ‘treintje rijden’. Wanneer je kort na degene voor je door een slagboom doorgaat, wordt dit gezien als treintje rijden. Het zorgt onnodig voor gevaarlijke situaties. Je moet namelijk extra hard optrekken om te voorkomen dat de slagboom op je auto landt. Veel parkeergarages hebben dan ook in de algemene voorwaarden opgenomen dat dit niet is toegestaan. Bij Q-park betaalt de parkeerder het vastgestelde tarief voor een ‘verloren kaart’. Dit is één tot drie keer het maximale dagtarief. Daarboven op komt een bedrag voor schadevergoeding van €300. Hiermee betaal je alsnog je parkeergeld, de kosten voor het opsporen van jou als bestuurder en de investering in het beveiligingssysteem.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 10 april 2020 uitspraak gedaan: het registreren van kentekens toegestaan, wanneer dit gebruikt wordt voor parkeercontrole. Het is wel degelijk inmenging op het privéleven van burgers, maar wordt als gerechtvaardigd gezien. Deze inmenging mag indien het bij wet geregeld is. In Amsterdam geldt bijvoorbeeld de parkeerverordening 2013 in combinatie met de gemeentewet. Dit vormt samen die wettelijke basis. In die parkeerverordening staat dat mensen die hun auto parkeren hun kenteken moeten opgeven.

Volgens de rechter wordt het artikel niet geschonden, omdat je kenteken slechts voor een korte tijd wordt opgeslagen en beperkt wordt gebruikt. Er is pas sprake van inbreuk als de inmenging die geen rechtvaardiging heeft. Bijvoorbeeld bescherming van de openbare orde of landelijk economisch belang. Er is echter in bovengenoemde zaak niet gekeken of het daadwerkelijk schending van privacy is, omdat de boete al nietig was verklaard op grond van betaalbewijzen.

Voor de anpr-camera’s die boven de snelwegen hangen, die voorzien zijn van automatische nummerplaatherkenning, gelden andere afspraken. Deze beelden mogen bijvoorbeeld niet door de belastingdienst gebruikt worden, omdat ze systematisch verzameld, vastgelegd, bewerkt en bewaard worden. Zo leggen ze de beweging van voertuigen op meerdere plekken in Nederland vast. Daardoor wordt het privé leven van burgers wel geraakt.

Kentekens scannen op andere locaties
Vakantieparken
Ook wanneer je op vakantie gaat is het regelmatig zo dat je kenteken wordt geregistreerd. Bijvoorbeeld om bij te houden hoeveel auto’s bij een huisje worden geparkeerd. Bij incidenten kan er dan makkelijker aangifte worden gedaan. Dit is toegestaan wanneer er, voor je in beeld komt, een bordje is geplaatst dat je gefilmd wordt. Bij incidenten mogen beelden bekeken en gebruikt worden, bijvoorbeeld zodat de politie iemand kan verhoren als verdachte of getuige. Je moet dan wel een reglement camera toezicht hebben voor je gasten. Zo kunnen zij nalezen welke gegevens bewaard worden, voor welke periode en wie deze kan inzien. Echter is het belangrijk om jezelf af te vragen of het bijhouden van kentekens echt van toegevoegde waarde is. Omdat het gaat om verwerking van persoonsgegevens is er een legitiem doel voor nodig.

Appartementencomplex
Bij een appartementencomplex wil je niet dat iedereen daar zomaar kan parkeren. Door middel van kentekenherkenning kun je bijvoorbeeld zorgen dat alleen bewoners en vooraf aangemelde bezoekers automatisch naar binnen kunnen. De AVG verbiedt niet dat je de persoonsgegevens gebruikt om toegang tot een pand of terrein te reguleren.

Het is wel belangrijk dat je de keuze voor deze methode kunt onderbouwen. Zijn er geen andere manieren waarop je dit bereikt? Daarnaast moet je duidelijk hebben wat er met de vastgelegde gegevens gebeurt. Bijvoorbeeld wie toegang heeft en onder welke voorwaarden, hoe lang ze worden gebruikt en wat er mee gedaan wordt. En het is belangrijk om de gegevens goed te beschermen.

Heb jij een vraag over bovenstaande blog of andere privacygerelateerde zaken?

Stuur mij dan een berichtje!