NEWFOTOGRAFIE 20200218 071 - Veritas Advies
people doing swim race 1263349 - Veritas Advies

Inspannings- of resultaatsverplichting?

Wanneer je een dienst aanbiedt of een product verkoopt is het belangrijk dat duidelijk is wat beide partijen als doel hebben.

Wanneer de afspraak niet nagekomen wordt, is het belangrijk om te weten of er sprake was van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting.

Dit met het oog op een mogelijke schadevergoeding. Wat het verschil is en hoe dit zit, leg ik je uit in dit artikel.

Verschil inspanningsverplichting en resultaatsverplichting
De inspanningsverplichting zorgt ervoor dat de ene partij de andere partij toezegt zich in te spannen om een bepaald resultaat te halen. Hierbij heeft de andere partij dus alleen de garantie dat de uitvoerende partij zich inspant. Een resultaatsverplichting is de verplichting waarbij toegezegd wordt een bepaald resultaat te gaan behalen.

Neem bijvoorbeeld mijn werk ten tijde van een rechtszaak. Ik garandeer geen bepaald resultaat (bijv. het winnen van die rechtszaak) maar ik heb wel de inspanning om mijn werk goed te doen. Of in de sport: je zegt dat je je best gaat doen om 1e te worden met een zwemwedstrijd (inspanning) of je garandeert dat je 1e gaat worden (resultaatsverplichting).

Deze twee verplichtingen kunnen ook gecombineerd worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand een half jaar de leiding op zich neemt en in dat half jaar een reorganisatieplan moet schrijven. De leiding je nemen is inspanningsverplichting, het schrijven van het reorganisatie in dat half jaar is een resultaatsverplichting.

Wanprestaties en schadevergoedingen
Hoe de afspraak geïnterpreteerd moet worden is van belang voor de juridische opties als het resultaat niet wordt gehaald. Is er sprake van resultaatsverplichting, dan leidt het niet behalen van het resultaat al snel tot een mogelijke wanprestatie. Daarmee is er ook recht op schadevergoeding. In het geval van inspanningsverplichting betekent het niet halen van een resultaat niet gelijk tot wanprestatie. Er moet worden aangetoond dat de andere partij zich niet genoeg heeft ingespannen om het beoogde resultaat te realiseren. Dit is natuurlijk moeilijker te bewijzen. Bovendien krijg je ook te maken met de vraag wanneer de partij zich genoeg heeft ingespannen.

(On)duidelijke afspraak
Uit de afspraken op papier blijkt niet altijd welke verplichtingsvorm is afgesproken. Daarom zal er gekeken moeten worden naar wat ze nog meer naar elkaar hebben verklaard. Maar ook naar de gedragingen naar aanleiding van deze afspraken. Dit kan nog steeds leiden tot conflict tussen partijen. Het is dus van groot belang vast te leggen of het om inspannings- of resultaatsverplichting gaat. Onduidelijkheid in strekking brengt namelijk aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Daarnaast kan het een rechtsgang schelen, wanneer je onderling duidelijke afspraken hebt gemaakt.

Een mogelijkheid is om in de algemene voorwaarden een bepaling op te nemen die voorschrijft of een inspannings- of resultaatsverplichting is beoogd. Daarbij moeten de algemene voorwaarden wel inzichtelijk zijn gemaakt voor de tegenpartij.

Vraag jij je af of je dit al goed geregeld hebt in je algemene voorwaarden?

Stuur mij een berichtje