NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
asphalt automobile beach 1118448 1024x674 1 - Veritas Advies

Geen reactie op vakantieaanvraag; wat nu?

De vakantie komt er weer aan en jij hebt je ideale bestemming gevonden. Nu wil je natuurlijk graag gaan boeken, maar je hebt eerst goedkeuring nodig van je baas. Het kan gebeuren dat je werkgever niet reageert op je vakantieaanvraag.

Als je geen reactie krijgt op je vakantieaanvraag is dat erg vervelend. Je wilt immers graag zeker weten of je in een bepaalde periode vrij kunt krijgen.

Wat zijn de regels rondom het beantwoorden van zo’n aanvraag en wat als de reactie echt uit blijft?

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Het wettelijk aantal vakantiedagen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Na een jaar maakt een werknemer aanspraak op vier keer het aantal uren dat hij of zij per week gewerkt heeft. Veel werkgevers bieden hun werknemers meer vakantiedagen aan, bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover kun je afspraken vastleggen in contracten of in de CAO. Ook wanneer je ziek bent bouw je vakantiedagen op. Je hebt er evenveel recht op als alle andere werknemers.

Vervallen vakantiedagen
Binnen een half jaar na het opbouwjaar moeten de vakantiedagen worden opgenomen. Ze zijn dus niet onbeperkt houdbaar. Alle vakantiedagen die je bijvoorbeeld in 2018 hebt opgebouwd, zijn op 1 juli van dit jaar komen te vervallen. Deze termijn geldt niet wanneer er een geldige reden is waarom de werknemer ze niet heeft kunnen opnemen. Wettelijke vakantiedagen mogen niet uitbetaald worden, alleen aan het einde van een dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn echter langer geldig dan reguliere vakantiedagen. Deze kun je maar liefst tot 5 jaar na het opbouwjaar nog opnemen. Zijn deze dagen niet allemaal opgenomen in die 5 jaar? Dan kan je ze eventueel laten uitbetalen. Je mag hier je werknemer echter niet toe verplichten en andersom zij jou ook niet.

Vakantie aanvragen
Natuurlijk zijn er niet alleen regels omtrent het beantwoorden van een vakantieaanvraag. Als werknemer moet je in ieder geval 14 dagen van te voren de aanvraag hebben ingediend. Dit gebeurt schriftelijk met vakantiebriefjes of met behulp van een digitaal systeem.

De aanvraag beantwoorden
In principe moet een werkgever het verzoek goedkeuren. Echter, wanneer er een goede reden voor is, mag deze geweigerd worden. Denk hierbij aan onderbezetting, een teveel aantal dagen dat je wilt opnemen of een periode die je contractueel niet vrij mag nemen. Is deze geldige reden er niet en wordt er niet gereageerd? Dan zijn de vakantiedagen vastgesteld. Alsnog bestaat er wel een mogelijkheid dat de werkgever erop terug komt en alsnog officieel reageert.

De werkgever moet binnen twee weken na het ontvangen van de schriftelijke aanvraag van vakantiedagen reageren. De reactie moet ook schriftelijk zijn. Reageert de werknemer na deze twee weken? Dan mag je gewoon op vakantie! Trekt je werkgever de vakantie in, dan kan het gebeuren dat hij moet opdraaien voor de reeds gemaakte kosten.

Ziek tijdens je vakantie?
Het is heel zuur, maar niet onmogelijk. Ook tijdens je vakantie kan je ziek worden. Je vakantiedagen mogen dan niet als ‘verloren’ beschouwd worden. Dit worden dan zogenaamde ziektedagen. In overleg met je werkgever kan je deze vakantiedagen alsnog op een later moment opnemen.