pexels ana arantes 3006228 - Veritas Advies
NewFotografie 20200710 030 - Veritas Advies

Hoe beëindig ik mijn overeenkomst van opdracht?

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht heb je wederzijdse verplichtingen. Toch kunnen er situaties ontstaan waardoor je hier niet (meer) aan kunt of wilt voldoen.

Of wanneer je geen behoefte meer hebt aan de dienst van de ander.

Kortom: je wilt de overeenkomst ontbinden. Maar hoe doe je dat dan?

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

Overeenkomst van opdracht
In deze blog vertelde ik je wat een overeenkomst van opdracht nu is en wanneer je er één nodig hebt. Korte samenvatting: ga jij voor een andere ondernemer werken (bijvoorbeeld als ondersteuning omdat hij/zij het niet meer in z’n eentje redt) of huur jij een andere ondernemer in ter ondersteuning (denk aan een virtual assistant, een freelancer etc.) dan is het verstandig om met een overeenkomst van opdracht te gaan werken.

Zo’n overeenkomst toont aan dat je niet in loondienst bent (hier zijn echter nog wel meer voorwaarden voor nodig dus aan alleen zo’n overeenkomst heb je niet genoeg) en met een dergelijke overeenkomst kun je specifiekere afspraken maken dan dat je dat doet per mail met jouw algemene voorwaarden erbij. Denk aan de duur van de overeenkomst, de vergoeding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid etc. etc.

Opzeggen/beëindigen overeenkomst van opdracht
Een overeenkomst van opdracht stopt meestal na een bepaalde datum of wanneer het doel, waarvoor de overeenkomst is afgesloten is behaald. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat jouw visie op de overeenkomst verandert (omdat je stopt met het verlenen van die dienst of omdat je het zelf te druk krijgt met je ‘eigen’ klanten) en dat je deze wilt beëindigen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is de einddatum niet bekend.

Overeenkomst is leidend
Maar, dat jij de overeenkomst wilt beëindigen wil niet zeggen dat dat altijd zomaar kan. Een overeenkomst van opdracht is vormvrij, dat wil zeggen dat er in de wet geen regels verbonden zijn aan de ‘inhoud’ van de overeenkomst of hoe de overeenkomst tot stand is gekomen. Je kunt ook afspraken maken via de mail of een WhatsAppje maar ik zou je toch aanraden alles schriftelijk vast te leggen. En er moet dus altijd gekeken worden wat er in de overeenkomst is afgesproken. Bijvoorbeeld of ontbinding is uitgesloten of alleen schriftelijk mogelijk is. Maar ook wat de opzegtermijn is en of er een schadevergoeding betaald moet worden als je de overeenkomst eerder opzegt dan dat hij zou aflopen. De wet komt dus pas om de hoek kijken wanneer je niets over ontbinding hebt afgesproken. Maar bijvoorbeeld ook bij een stilzwijgende of mondelinge overeenkomst (want hier is natuurlijk geen ‘bewijs’ van).

Geen opzegmogelijkheid in contract of overeenkomst
Maar wat nou als je hebt afgesproken dat de overeenkomst niet ontbonden mag worden? Dan kijken we naar de wet en de inhoud van het contract. Lettende op:
– Een contract voor bepaalde tijd eindigt pas na afloop van die termijn.
– Een contract voor een bepaalde opdracht eindigt als deze is afgerond.

Maar er zijn 2 opties om toch van het contract af te komen:
– Overleg met jouw opdrachtgever/opdrachtnemer om tot een beëindigingsregeling te komen. Eventueel met compensatie voor hem/haar.
– Doe een beroep op overmacht of gewijzigde omstandigheden, waardoor je de overeenkomst kunt ontbinden, aanpassen of beëindigen.

De opzegging zelf
Nu je weet waar je op moet letten bij het beëindigen van een overeenkomst van opdracht heb ik nog een aantal praktische tips (eigenlijk een stappenplan) voor je.

1. Check in de overeenkomst óf je tussentijds mag opzeggen. Zo niet, ga het gesprek aan met je opdrachtgever/opdrachtnemer.
2. Houd rekening met je opzegtermijn als die er is (bereken wat slim is om te doen en let op de datum als je opzegt zodat je niet nog een maand langer moet ‘wachten’).
3. Controleer in de overeenkomst de manier van opzeggen (schriftelijk? telefonisch? per e-mail? En zorg dat je zelf bewijs hebt van je opzegging).
4. Zorg voor een bevestiging van de opzegging (vraag om bevestiging ín je brief).
5. Zorg ervoor dat je tot het eind van de overeenkomst je werkzaamheden uitvoert en voldoet aan de lopende afspraken.

Heb jij hulp nodig bij de beëindiging van je opdracht? Stuur me even een berichtje!

Zelf je overeenkomst beëindigen? Gebruik deze voorbeeldbrief.