NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog overeenkomst van opdracht veritas advies 1024x682 1 - Veritas Advies

Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?

Bij een overeenkomst van opdracht maken twee partijen een afspraak. De ene partij voert, tegen betaling, een opdracht uit voor de andere partij. Maar zo simpel is het natuurlijk niet, want ook hierbij gelden weer diverse regels.

Om onduidelijkheid en problemen te voorkomen is het verstandig afspraken niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk vast te leggen.

Overeenkomst van opdracht
Bij een overeenkomst van opdracht bindt een opdrachtnemer zich aan een opdrachtgever. Dit gebeurt zonder in loondienst te zijn. Je gaat deze overeenkomst voor bepaalde tijd aan.

Er zijn echter een aantal zaken waarbij deze overeenkomst niet van toepassing is:
• Het uitgeven van werken;
• Het bewaren van spullen;
• Bij het laten maken van stoffelijke voorwerpen zoals een huis;
• Het vervoeren of laten vervoeren van personen of spullen.

Een opdrachtnemer mag de opdracht uitvoeren zoals hij dat wil. Wel moet dit in overleg gaan met en met respect voor de opdrachtgever gebeuren. De opdrachtnemer mag ook tussentijds andere opdrachten aannemen en mag in geval van nood of ziekte een vervanger sturen. Deze bepalingen kun je vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek 7 vanaf artikel 400.

Wat staat er in?
Voor 1 mei 2016 werkte je als ZZP´er met een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Deze is komen te vervallen. In plaats daarvan werk je voor de belastingdienst met goedgekeurde modelovereenkomsten, of stel je zelf een overeenkomst op die aan deze voorwaarden voldoet. Zo weet je zeker dat de overeenkomst voldoet aan de mate van zelfstandigheid die de belastingdienst stelt.

In de overeenkomst van opdracht staat heel nadrukkelijk dat je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever. Ook moeten de algemene voorwaarden erin opgenomen zijn met bijvoorbeeld het concurrentiebeding en hoe de overeenkomst ontbonden kan worden. Bij ziekte of vakantie ben je niet verplicht door te betalen. Wel spreek je een duidelijke deadline af voor de oplevering van de opdracht.

Verplichtingen opdrachtnemer
De opdrachtnemer moet de opdracht zo goed als mogelijk uitvoeren. Hij moet de opdracht zelf uitvoeren, tenzij afgesproken is dat hij anderen mag inschakelen. Daarnaast is het de bedoeling dat er wordt verantwoord hoe de opdracht wordt uitgevoerd, hoe het geld wordt besteed en wanneer de opdracht klaar moet zijn.

Verplichtingen opdrachtgever
Als de opdracht tussen twee bedrijven gesloten wordt, moet er ‘loon’ betaald worden. Het is verstandig van te voren het bedrag vast te stellen en te vermelden. Onkosten die niet in het loon zijn opgenomen, worden tevens door de opdrachtgever vergoed.

Wanneer de opdrachtnemer schade leidt die hem niet toe te rekenen is, omdat de uitvoering van de opdracht zorgt voor bijzonder gevaar, dient de opdrachtgever dit ook te vergoeden. Is de opdracht afgesloten als ondernemer, dan geldt het enkel als het geen normaal beroepsrisico was.

Ontbinding
De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde ontbinden. De reden moet dan wel in alle redelijkheid en billijkheid zijn. Het kan zijn dat je als professionele opdrachtgever een schadevergoeding moet betalen. Dit geldt niet voor een particuliere opdrachtgever. Een professionele opdrachtnemer moet een gewichtige reden hebben wil hij de overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld onredelijke eisen van de opdrachtgever of als de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet voltooid tot een einde komt.

Wordt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd dan zal de opdrachtgever loon moeten uitkeren. Was er enkel een loon vastgesteld voor een voltooide opdracht, dan zal een redelijk loon worden berekend aan de hand van de verrichte werkzaamheden.

De voordelen van de overeenkomst van opdracht
• Je kan zelf de vorm bepalen. Het moet echter wel voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst aan zo’n overeenkomst stelt. Het is niet verplicht een overeenkomst van opdracht op te stellen, maar wel aan te raden.
• Je beschermt je onderneming beter. Als opdrachtgever zit je minder vast aan de opdrachtnemer, dan wanneer deze als werknemer bij jou in dienst zou zijn.

Kom je er nou niet helemaal uit of wil je graag weten wat er in een overeenkomst van opdracht opgenomen moet worden? Ik help je graag op weg!