NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
all way clouds colors 1758415 1024x682 1 - Veritas Advies

Help, mijn opdracht is geannuleerd, wat nu?

Wanneer je een opdracht aanneemt, kan het helaas toch voorkomen dat deze achteraf geannuleerd wordt. Het is handig om hier vooraf iets over vast te leggen in je algemene voorwaarden.

Wanneer je een opdracht aanneemt, is het belangrijk een offerte of overeenkomst hierover op te stellen. Heb je een duidelijke afspraak gemaakt? Dan is het voor de opdrachtgever niet zomaar mogelijk om hier vanaf te zien. Mocht je de samenwerking toch willen beëindigen dan zit hier vaak een schadevergoeding aan vast en kun je afspraken maken over welke kosten je mag rekenen als de opdracht geannuleerd is, dit kun je allemaal vastleggen in je algemene voorwaarden.

Webwinkels
Voor webwinkels is in de wet een clausule opgenomen over een annuleringsregeling. Voorheen bekend als herroepingsrecht, maar dit wordt nu recht van ontbinding genoemd. De klant mag kosteloos, binnen 14 dagen na ontvangst, de aankoop annuleren. Dit mag ook voordat de klant het product ontvangen heeft. Er mogen hierbij ook geen administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer het duidelijk vermeld wordt, kunnen de verzendkosten wel voor de rekening van de klant komen. Komt het artikel beschadigd terug bij de webwinkel, door schuld van de klant, dan hoeft de waardevermindering niet betaald te worden.

Reeds gemaakte kosten
Als de gemaakte kosten buiten de beïnvloedingssfeer van de uitvoerder liggen, kunnen de gemaakte kosten naar redelijkheid worden vergoed. Daarbij word gekeken naar het moment van annulering en de mogelijkheden die je als opdrachtnemer gebruikt om onnodige kosten te voorkomen. Hoe later een opdracht geannuleerd wordt, des te meer er betaald zal moeten worden.

Bij dit soort kosten kun je denken aan:
• Aanschaf van materiaal
• Ingehuurd personeel
• Misgelopen kosten voor de winst.

Je kunt alleen gemaakte kosten verhalen op de opdrachtgever, wanneer er daadwerkelijk al begonnen is met de uitvoering. Dat wil zeggen; dat je dus al begonnen bent met het maken van het product of het uitvoeren van de dienst.

Nog niet gemaakte kosten
Kosten die nog niet gemaakt zijn kun je uiteraard niet op de opdrachtgever verhalen. Mede hierom is het belangrijk dat je, wanneer je personeel inhuurt, afspreekt deze tot in een laat stadium af te kunnen zeggen. Die kosten mag je niet doorberekenen. Bij annuleringskosten kan je nooit meer verdienen dan wanneer je de opdracht wél had uitgevoerd. Houd hier rekening mee wanneer je annuleringskosten opneemt in je algemene voorwaarden.

Gederfde winst
De gederfde winst mag ook niet in rekening worden gebracht. Van het offertebedrag trek je alle nog niet gemaakte kosten af. Bij diensten is dit uiteraard lastiger dan bij producten. Je kunt daarom niet zomaar je uurtarief doorberekenen van de anders gemaakte uren. Alleen de daadwerkelijke winst mag je doorberekenen. Gelukkig is het vaak nog mogelijk wel een andere opdracht aan te nemen.

Annuleringskosten
Je annuleringskosten gaan dus over de winst die je zou maken. Aangezien dit nooit het volledige bedrag is, kan je ook niet het volledige bedrag in rekening brengen. Maar hoe kies je dan een redelijk percentage aan annuleringskosten? Over het algemeen wordt er een schikking getroffen op 30% van de offerte. Vaak is de winst namelijk 30% of meer. Eventueel kan je ervoor kiezen dit percentage op te bouwen, na gelang er later wordt geannuleerd.

Het is handig om dit op te nemen in je algemene voorwaarden of in een overeenkomst van opdracht. Als je dit niet doet kan het lastig zijn de kosten op de opdrachtgever te verhalen. Zorg dat je het percentage niet te hoog maakt, zodat het zonder problemen de rechterlijke toets doorkomt. Ga goed na welke kosten of werkzaamheden er al gedaan worden voor je de goederen of dienst levert.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je algemene voorwaarden of een overeenkomst van opdracht? Ik help je graag!