NEWFOTOGRAFIE 20200218 062 - Veritas Advies
abstract art blur bokeh 285173 - Veritas Advies

Wetswijzigingen per 1 juli 2020

De tweede helft van het jaar staat alweer voor de deur.

Waar de eerste helft in het teken stond van hét virus, komt er hopelijk in de tweede helft meer ademruimte. Daarnaast staan er nog 5 wetswijzigingen voor de deur.

Waar moeten we na 1 juli 2020 rekening mee gaan houden?

Verbod uitstallen tabakswaren in supermarkten
Wanneer je in de supermarkt je tabakswaren koopt, zul je dit vanaf 1 juli niet meer zichtbaar uitgestald vinden. Rookwaren mogen niet meer zichtbaar zijn in een vitrine of display. Dit geldt ook voor producten die op tabaksproducten lijken, zoals elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten. Waarschijnlijk wordt er ook geen gevelreclame meer getoond. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit verbod voor alle soorten winkels.

Geboorteverlof
Vanaf 1 juli verandert het geboorteverlof voor partners. Waar het begon met 2 dagen, wordt dit uitgebreid naar maximaal 5 weken. Dit is 5 keer het aantal werkuren per week. Er wordt dan geen salaris uitbetaald, maar je krijgt een uitkering van het UWV. Dit is maximaal 70% van het dagloon. Partners hebben recht op dit verlof als hun kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. En het verlof moet ook binnen een half jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Een paspoort voor elke hond
Vanaf 1 oktober moet ik, Dex #kantoorbuddy van Es, een Europees dierenpaspoort hebben. Dit geldt voor al mijn hondenvrienden. Heb je geen paspoort? Dan riskeert je baasje of je vrouwtje een boete of dwangsom. Handelaren kunnen door de invoer van het paspoort geen buitenlandse honden meer verkopen in Nederland. En het vermindert het aantal illegaal gefokte honden.

Door de invoer van het paspoort weten baasjes waar hun hond vandaan komt, zoals wie de vorige eigenaren waren en herkomst. Maar ook de medische geschiedenis en gegeven inentingen. Dit paspoort kan alleen uitgegeven worden door de dierenarts. Zo zijn niet de fokkers, maar dierenartsen en erkende chippers, verantwoordelijk voor de juiste geboorteregistratie.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens
Per 1 oktober is het mogelijk dat je medewerkers geen VOG krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan dit alleen geweigerd worden als de justitiële gegevens van de aanvrager bij het Justitieel documentatie systeem staan. Politiegegevens zijn daarbij ondersteunend.

VOG?
Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. In sommige branches, zoals de kinderopvang, is het wettelijk verplicht deze te hebben. Justis handelt de aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die een VOG afgeeft.

Maar wat is een VOG eigenlijk?

Het is een verklaring waaruit blijkt dat je justitiële verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de maatschappij. Bij de beoordeling wordt gekeken of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Waarvoor nadelig als je niet krijgt?
De VOG-aanvraag moet geweigerd kunnen worden voor personen die een functie willen vervullen in het veiligheidsdomein wanneer er relevante politiegegevens bestaan. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor functies die een hoge mate van integriteit vragen. De betrokkene moet dan vrij zijn van onbesproken gedrag. Dit gaat om functies als BOA’s of een functie bij het Openbaar Ministerie. Kortom, op het moment dat er relevantie politiegegevens bestaan, kan het zijn dat je je droombaan misloopt.

Verbod op verkoop knalvuurwerk en vuurpijlen
Al vanaf december dit jaar komt er een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit verbod geldt voor de invoer en verkoop vanuit importeurs en verkopers. En ook geldt dit verbod voor consumenten, zij mogen het niet meer kopen en afsteken. Een beperkt assortiment aan siervuurwerk blijft wel toegestaan. Omdat dit vuurwerk relatief ongevaarlijk is, blijft dit het hele jaar door te koop.

De reden voor dit verbod zijn de vele incidenten die voor en tijdens de jaarwisseling plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten. Daarnaast gebeuren er steeds meer ongelukken waarbij (blijvend) lichamelijk letsel ontstaat.

Wil je altijd op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk!