NEWFOTOGRAFIE 20200218 050 - Veritas Advies
close up of hands holding baby feet 325690 - Veritas Advies

Geboorteverlof; wat zijn de nieuwe regels per 1 juli 2020?

Gefeliciteerd! Nog even en jullie worden ouders. Wat een spannende tijd zo tijdens je zwangerschap, maar ook na de bevalling. Straks heb je er iemand bij om voor te zorgen en dat is niet altijd even makkelijk.

Je partner in deze tijd om je heen hebben is een fijne gedachte, maar die verlofregeling is nog niet zo goed als voor de vrouw die in verwachting is. In januari 2019 zijn de regels al wat versoepeld, maar met ingang van 1 juli aanstaande komen er nog wat wijzigingen bij.

Kraamverlof, zwangerschapsverlof & geboorteverlof
Voor de zwangere is er recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal dus 16 weken, waarvan de dagen deels gespreid opgenomen mogen worden. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na je bevalling. Voor de partner was dit echter anders geregeld. Tot en met 2018 had die recht op 2 dagen betaald verlof en 3 dagen onbetaald verlof. En dat moest anders!

Geboorteverlof is belangrijk zodat de partner evenveel betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging van het jonge kind. Het eerste half jaar is daarin heel belangrijk. Wie dan betrokken is zal later ook meer betrokken willen zijn en de moeder staat er minder alleen voor. Geboorteverlof is alleen een recht voor werknemers in loondienst. Als zelfstandige moet je zelf voor een vervangend inkomen zorgen.

Je hebt recht op dit verlof als je de partner van de moeder bent en:
– geregistreerd partner bent
– (on) gehuwd samenwoont
– het kind erkent

Aanvragen geboorteverlof & calamiteitenverlof
Er zijn een aantal dingen belangrijk rondom de aanvraag van geboorteverlof. Dit moet namelijk minimaal twee maanden voor de uitgerekende datum gebeurd zijn. Na de geboorte geef je zo snel mogelijk het verlof aan bij je werkgever. Hierbij geef je ook aan of je het aaneengesloten of verdeeld op wilt nemen. Dit moet binnen 4 weken na de geboorte gedaan zijn.
Kan je het verlof niet op tijd aanvragen, bijvoorbeeld door vroeggeboorte? Dan dien je het aanvullende geboorteverlof zo snel mogelijk door te geven. Een werkgever mag je verlof niet weigeren.
Om bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn, moet je calamiteiten – oftewel kortverzuimverlof aanvragen. Dit is in het leven geroepen zodat je bij een dringende privé situatie de tijd hebt deze op te lossen. Bij de melding dat je hier gebruik van wilt maken, geef je aan hoelang je verwacht dat het verlof gaat duren. Bij een bevalling gaat natuurlijk daarna het geboorteverlof in. Je loon wordt gedurende het calamiteitenverlof doorbetaald.

Geboorteverlof vanaf 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 kreeg de partner eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Wanneer je in 5 dagen 6 uur per dag maakt, krijg je dus 30 uur verlof. De werkgever betaalt het loon volledig door. De werknemer mag dit verlof naar eigen inzicht, maar wel binnen 4 weken na de geboorte opnemen.

Geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is 5 keer het aantal werkuren per week. De partner krijgt geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Dit is maximaal 70% van het dagloon. Werkgevers die het loon wel doorbetalen, kunnen deze uitkering zelf houden.

Partners hebben recht op dit verlof als hun kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. En het moet binnen 6 maanden na de geboorte opgenomen worden. Daarvoor moet het geboorteverlof van één week zijn opgenomen. Ook moet het verlof in hele weken opgenomen worden. In overleg met de werkgever kan dit over een langere periode dan 5 weken worden verdeeld.

Ouderschapsverlof
Ook is er nog het ouderschapsverlof. Dit gaat om 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Dit moet je opnemen voordat je kind 8 jaar wordt. Een nadeel is dat je wettelijk gezien geen recht hebt op loon voor die uren. Een werkgever mág wel doorbetalen. Valt het ouderschapsverlof op een feestdag? Dan geldt dit gewoon als ouderschapsverlof. Je hebt dan geen recht op een vergoeding. In overleg zijn hier wel afspraken over te maken.

Waar je bij geboorteverlof bij een meerling niet extra vrije dagen krijgt, geldt dit voor ouderschapsverlof wel. Bij een tweeling heb je zo recht op 2 keer ouderschapsverlof. Ook kun je het ouderschapsverlof voor meerdere kinderen tegelijk opnemen. Je hoeft niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Ook voor een adoptiekind, pleegkind, stiefkind of erkend kind heb je recht op dit verlof. Dit kind moet dan wel, volgens de basisregistratie personen, bij jou in huis wonen.

Er komt nog een, voorlopig, laatste wijziging in 2022. De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof wordt er tot 50% van het dagloon doorbetaald. Deze verlofweken moeten opgenomen worden voor de 1e verjaardag van je kind. Vanaf 1 augustus 2022 komt er een deels doorbetaald verlof van 15 weken. Moeders krijgen dan 9 weken extra bovenop de 16 tot 20 weken betaald zwangerschapsverlof.

Wil je op de hoogte gehouden worden van dit soort juridische nieuwtjes?

Meld je aan voor de gratis Legal Talk!