NewFotografie 20200710 087 - Veritas Advies
pexels freestocksorg 1141835 - Veritas Advies

Ontslag op staande voet na meenemen tasje onterecht

Een nieuwe categorie! Opmerkelijke uitspraken vanuit de rechtspraak:

Je hebt het misschien wel meegekregen in het nieuws. Een werknemer van de Action had een plastic zakje gestolen en werd op staande voet ontslagen. Onterecht zo oordeelde de rechter.

Maar waarom is het ontslag wegens diefstal nu niet redelijk?

Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet mag niet zomaar. Het is namelijk de zwaarste sanctie die een werkgever op kan leggen. Je arbeidsovereenkomst wordt per direct ontbonden, maar hier moet wel een gegronde reden voor zijn. En de opzegtermijn hoeft hierbij niet in acht te worden genomen.

Er is geen lijst met dingen waarvoor je direct ontslagen kunt worden, zo lang het maar ‘redelijk’ is. Ontslag op staande voet moet gelijk gegeven worden wanneer een werkgever het vaststelt. Is er een onderzoek nodig naar de situatie? Dan kan je wel op non-actief worden gezet. Het gaat meestal om ernstige situaties als bijvoorbeeld mishandeling, fraude of diefstal. De algemene situatie is hierbij wel van belang. Hierbij speelt bijvoorbeeld het beroep dat je uitvoert een rol. Dat kan uitmaken of iets wel of niet geaccepteerd wordt. Je kunt zelf ook ontslag op staande voet nemen. Bijvoorbeeld bij het uitblijven van het op tijd uitbetalen van het loon of bedreiging door de werkgever.

Nu niet redelijk
Waarom is in dit geval het ontslag dan niet redelijk? De werknemer wilde het tasje een dag later gaan betalen, omdat de kassa’s al afgesloten waren, maar vergat dit. Daarna ging zijn vakantie in. Zodra hij terug kwam werd hij op staande voet ontslagen. Iets wat in deze situatie natuurlijk niet redelijk is. Het gaat om een product wat bijna geen waarde heeft. Voor zo’n plastic zakje betaal je als klant namelijk slechts 3 cent. Waarschijnlijk heeft een collega de ‘diefstal’ gemeld.

Voor het besluit van ontslag op staande voet moeten ook andere omstandigheden worden meegewogen. In dit geval: de aard van het meegenomen voorwerp, het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden.

De rechter heeft besloten dat het ontslag op staande voet in deze situatie onterecht is. Er is niet gebleken dat de werknemer in de werkzame jaren niet goed functioneerde. Daarnaast is hij in de financiële problemen gekomen door het verliezen van zijn baan. Hij kreeg zijn leven weer op de rit, door na een periode van werkeloosheid, bij de Action aan de slag te gaan. Door het virus en zijn leeftijd, hij is 41, wordt het vinden van een nieuwe baan niet makkelijk. Die financiële ellende staat niet in verhouding tot de kosten van het zakje.

Besluit rechter
De werknemer kreeg twee keuzes: een schadevergoeding of het ontslag ongedaan maken. Hij koos voor het laatste en kreeg een vergoeding van €7200. Dit bedrag is een deel achtergesteld salaris en een transitievergoeding. Daar komt nog €800 aan proceskosten bovenop.

De werknemer handelde echter wel in strijd met het zero-tolerance beleid van de winkel. Dit houdt in dat zelfs de kleinste vergrijpen worden bestraft. Dit geldt ook wanneer je iets meeneemt wat anders weggegooid zou worden. Van dit beleid was hij op de hoogte. De Action heeft aangegeven dat ze zich gaan beraden op aanscherping in de uitvoering van hun beleid.

Wil je op de hoogte gehouden worden van juridisch nieuws, dit soort opmerkelijke uitspraken en juridische tips?

Schrijf je in voor de Legal Talk: