NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
shutterstock 1289384614 - Veritas Advies

Ontslag op staande voet; wanneer mag dat eigenlijk?

Wanneer je op staande voet ontslagen wordt, heb je het wel heel bont gemaakt. Dit is namelijk de zwaarste sanctie die een werkgever kan opleggen. Je arbeidsovereenkomst wordt per direct ontbonden. De werkgever moet echter wel een gegronde reden hebben en deze benoemen.

Bij ontslag op staande voet hoeft geen opzegtermijn in acht genomen te worden. Het is met onmiddellijke ingang.

Maar wat zijn je rechten en plichten en hoe gaat zo’n procedure in zijn werk?

Ontslag op staande voet
Er is geen vaste lijst met dingen waarvoor je op staande voet ontslagen kunt worden. Uiteraard moet dit wel binnen artikel 7:678 lid 2 BW passen. Het gaat in het algemeen over ernstige situaties als:

• Fraude
• Diefstal
• Dronkenschap tijdens werktijd
• Mishandeling
• Werkweigering
• Grove beledigingen

De algemene situatie waarin het zich afspeelt weegt ook mee in de beslissing of het ontslag terecht is. Denk hierbij aan het beroep dat je uitvoert. Dit kan het verschil maken of iets wel of niet geaccepteerd wordt. Echter kan je zelf ook ontslag op staande voet nemen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de werkgever je bedreigt of herhaaldelijk je loon niet op tijd uitbetaalt.

Wanneer een werkgever je op staande voet wil ontslaan, moet dit gelijk gebeuren wanneer hij de dringende regel vaststelt. Dit kan niet een paar dagen later. Wanneer er een onderzoek moet worden gedaan, bijvoorbeeld naar diefstal, kan je wel tijdelijk op non-actief worden gesteld, gevolgd door ontslag.

Wat te doen bij ontslag op staande voet
Waarschijnlijk krijg je direct, of per post, een brief waarin het ontslag op staande voet wordt bevestigd. Soms zal er ook een beëindigingsovereenkomst bijzitten waarvan je werkgever vraagt deze te tekenen. Doe dit niet, je kan hiermee de rechten die je hebt in gevaar brengen. Met juridische hulp is het wellicht ook mogelijk tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Op die manier spreek je af onder welke voorwaarden het ontslag doorgang vindt.

Geen recht op een WW- uitkering
Wanneer je op staande voet ontslagen wordt heb je geen recht op een WW-uitkering of transitievergoeding Dit komt omdat de oorzaak van het ontslag bij jou zelf ligt. Dit noemen we ‘verwijtbaar werkeloos’. Het beste is zo snel mogelijk juridische steun te zoeken. Je zit nu immers zonder inkomen. Schrijf je daarnaast gelijk in als werkzoekende bij het UWV.

Bezwaar tegen ontslag
Uiteraard kan het zijn dat je het totaal niet eens bent met het ontslag. Je moet dit dan binnen 2 maanden schriftelijk verklaren tegenover de werkgever. Je vraagt daarbij om doorbetaling van je loon. In die tijd moet je beschikbaar zijn voor werk.

Zet de werkgever het ontslag door?
Dan kan je het ontslag aanvechten. Een rechter moet dan aantonen dat er geen geldige reden is en het ontslag vernietigen. Tot de uitspraak van de kantonrechter moet je wel solliciteren. Oordeelt deze dat je ontslag niet terecht was, dan wordt dit ongedaan gemaakt. De arbeidsovereenkomst loopt dan met terugwerkende kracht door, waardoor je werkgever gewoon moet uitbetalen.

Hulp nodig bij het aanvechten van je ontslag of heb je juridische ondersteuning nodig? Neem dan contact met me op. Ik help je graag op weg.