NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog dagvaarding veritas - Veritas Advies

Ik ben gedagvaard tijdens mijn vakantie, wat nu?

Tijdens je vakantie, terwijl jij op het strand ligt, kan er thuis vervelende post bezorgd worden. Bijvoorbeeld een dagvaarding.

Het kan zelfs zo zijn dat de rechter al uitspraak doet, terwijl jij niet eens in de procedure verschenen bent.

Wat nu?!

Verstek laten gaan
Het kan natuurlijk zijn dat je de brief pas leest nadat de roldatum al verlopen is. Dit is de datum waarop je in de rechtbank zou moeten verschijnen. Je hebt dan verstek laten gaan. In zo’n geval spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Meestal worden dan de, in de dagvaarding beschreven, vorderingen toegewezen. Dit omdat er geen verweer is gevoerd.

Vakantie hoeft niet de enige reden te zijn om verstek te laten gaan. Als gedaagde ben je soms het griffierrecht verschuldigd. Dit niet op tijd betalen kan ook een oorzaak of reden zijn. Deze kosten moet je achteraf alsnog betalen. De rechter kijkt bij het uitspreken van een vonnis altijd of de termijnen in acht zijn genomen en of de vordering niet onrechtmatig of ongegrond lijkt.

Verstek zuiveren
Dit verstek is soms nog te zuiveren, of te wel op te heffen. Er zit meestal een aantal weken tussen het niet verschijnen en het uiteindelijke vonnis. Als gedaagde meld je je dan bij de rechtbank en/of betaal je alsnog het griffierrecht, waarna de procedure wordt vervolgd. Mochten er extra kosten gemaakt zijn, dan betaal je deze ook.

Verzet
Is het niet meer mogelijk je verstek te zuiveren, omdat er een eindvonnis is gewezen, dan kan je in verzet gaan. Als gedaagde partij dagvaard je dan de eisende partij. Er wordt hierbij verweer gevoerd op de oorspronkelijke dagvaarding. Dit verzet moet binnen vier weken worden ingediend. De ingangsdatum verschilt echter, maar loopt na betekening, uitvoering of enige daad van bekendheid. Woon je in het buitenland? Dan kan deze termijn nog veranderen naar 8 weken.

Wordt er verzet gedaan tegen het verstek, dan wordt de zaak heropend. Dit gebeurt bij dezelfde instantie en dus niet bij een hogere rechter. Daarin zit het verschil met in hoger beroep gaan. Het is belangrijk goed in de gaten te houden of er hoger beroep of verzet aangetekend moet worden. Voor hoger beroep heb je niet 4 weken, maar 3 maanden.

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.