NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
white money printed card 2733657 - Veritas Advies

Hoeveel incassokosten mag ik vorderen?

Het kan gebeuren dat een factuur niet betaald wordt. Dan moet je als schuldeiser kosten maken om je geld toch te krijgen: de incassokosten. Hierover zijn bij de wet regels vastgesteld, bijvoorbeeld over de maximale hoogte van dit bedrag.

Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

Incassokosten
Incassokosten mogen niet zomaar in rekening worden gebracht. Eerst moet er na de 1e herinnering (wel zo netjes) een aanmaning verstuurd worden, met een betaaltermijn van minimaal 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in na ontvangst van de aanmaning. Het is niet verplicht de aanmaning aangetekend te versturen, maar dit is wel aan te raden. Op deze manier kan je zelf ook bijhouden wanneer de aanmaning ontvangen is en er betaald zou moeten zijn. In deze aanmaning moet worden vermeld wat de consequenties zijn wanneer er niet betaald wordt. Daarnaast benoem je ook de incassokosten en het btw bedrag wat eventueel over deze incassokosten berekend wordt.

De regels van de Wet Incassokosten gelden alleen voor consumenten. Met zakelijke klanten mag je zelf afspraken maken over deze kosten, neem dit dat dan wel op in je algemene voorwaarden.

Hoogte van incassokosten
Vanaf 1 juli 2012 is er een maximumbedrag vastgesteld voor de incassokosten voor consumenten. Dit geldt voor een vordering die op of na die datum opeisbaar zijn geworden. Het begint bij minimaal €40 en het maximale bedrag kan hierbij oplopen tot €6775. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage voor de incassokosten wordt. Wanneer het om een aanmaning over meerdere facturen gaat, tel je de hoofdsom bij elkaar op. Het incassobedrag wordt dan over dit totaal berekend. Naast dit incassobedrag, ben je ook de wettelijke rente verschuldigd. Voor particulieren ligt dit rond de 3%, voor zakelijke klanten rond 8%. Let bij het berekenen hiervan wel op de vervaldatum van de factuur of facturen.

De wet incassokosten geldt alleen wanneer je een natuurlijk persoon bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan in dit laatste geval wel een schemergebied ontstaan. De aard en inhoud van de overeenkomst zullen dan uitkomst moeten bieden.

Btw doorberekenen
Of je wel of geen btw mag berekenen, hangt af van de volgende situaties:
• Je bent zelf btw-plichtige ondernemer, waardoor het geen kostenpost voor je is. In dit geval mag je geen btw doorberekenen.
• Je bent geen ondernemer of de vordering heeft betrekking op een vrijgestelde prestatie. Je mag wel btw doorberekenen, want het is een kostenpost.

Business to business (B2B)
Bij business to business levert het ene bedrijf goederen of producten aan een ander bedrijf. Hierbij hebben zij dus geen consumenten als klant, maar bedrijven. Denk aan de Makro of een autofabrikant. Bij B2C is er sprake van een bedrijf tot consument.

Vanaf 1 juli 2017 is er een ‘wet late betalingen’. Daardoor kunnen grote bedrijven de langer(e) betaaltermijn afdwingen bij hun leveranciers en dienstverleners. Overeenkomsten met een betaaltermijn van langer dan 60 dagen zijn door deze wet niet meer geldig. Dit wordt omgezet in een termijn van 30 dagen. Wanneer deze 30 dagen worden overschreden, betaal je een wettelijke handelsrente van 8%.

Bovendien, bij een B2B hoef je je niet te houden aan de staffel rondom de incassokosten. Vaak ligt dit percentage hoger dan in de BIK-staffel. In de algemene voorwaarden kan je een beding opnemen, dat de wederpartij alle gemaakte kosten moet betalen. Naam dan wel een bepaald percentage of bedrag op in je voorwaarden, je mag dit niet ‘zomaar’ toepassen.

Heb jij nog geen B2B incassokosten bepaling in je algemene voorwaarden maar wil je dit wel? Ik help je graag!