NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20191126 005 - Veritas Advies

Zonder toestemming op vakantie met je kinderen, mag dat?

Met je kinderen op vakantie gaan is hartstikke leuk. Maar wanneer je rekening moet houden met de schoolvakanties lopen de kosten soms al snel op.

Daardoor is het verleidelijk eerder te gaan. Ook om de drukte te vermijden.

Maar mag dit zomaar? En wat zijn de eventuele consequenties?

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Heeft je kind dan nog geen diploma voor het VWO, HAVO, MBO 2 (of hoger)? Dan geldt de leerplicht tot 18 jaar. Wanneer je ze doelbewust thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen, ben je dus strafbaar.

In deze leeftijdscategorie zijn kinderen verplicht alle schooluren bij te wonen. Er wordt toegezien op naleving door de leerplichtambtenaar. In zo’n geval wordt verzuim ook gemeld bij meerdere dagen of regelmatig afwezig zijn. Er kan dan een flinke boete of zelfs taakstraf worden opgelegd. Die boete bedraagt gemiddeld €100 per dag, per kind. Bij meerdere weken of maanden kunnen dit duizenden euro’s worden. Het valt onder ‘luxeverzuim’.

Toestemming vragen
Het kan zijn dat je door je baan geen vakantie kunt nemen in de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat je afhankelijk bent van seizoenswerk of wanneer het door projecten extra druk is. Denk hierbij aan de agrarische sector of wanneer je als ouder een camping runt. Je mag dan één keer per jaar, met je kinderen, buiten de vakanties op reis. Dit geldt alleen als je in geen enkele gewone schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Je moet hiervoor wel toestemming vragen. Bovendien mag de vakantie niet binnen 2 weken ná de zomervakantie vallen. Het is wel verstandig om te wachten met boeken, tot je definitief toestemming hebt gekregen.

Het verzoek moet uiterlijk 8 weken voor het vertrek ingediend zijn bij de directie en je kind kan dan maximaal 10 dagen vrij krijgen van school. In de wet is vastgesteld dat dit niet langer mag zijn. Wil je toch langer weg? Dan moet de leerplichtambtenaar goedkeuring verlenen. Deze weegt het advies van de school vaak mee in het besluit. In sommige gevallen moet je een verklaring op papier zetten waarom je niet in de schoolvakantie op vakantie kan. Ook kan er gevraagd worden om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige.

Bijzondere gebeurtenissen
Voor bijzondere gebeurtenissen kan je kind ook vrij krijgen. Ook dit gaat in overleg met de directie. Bij heel bijzondere gebeurtenissen kan er meer dan 10 dagen vrij gegeven worden. Dit moet in overleg met de leerplichtambtenaar.

Onder bijzondere gebeurtenissen vallen:
• Je eigen huwelijk
• Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar)
• Ambtsjubilea (25, 40 of 50 jaar)
• Ernstige ziekte in de familie
• Overlijden in familie
• Verhuizing van het gezin.

Eigen vakantie aanvragen
Daarnaast is het noodzakelijk zelf een vakantieaanvraag in te dienen op je werk. Rondom de aanvraag hiervan en je vakantiedagen gelden ook wettelijke regels. Hoe dit zit en waar je rekening mee moet houden heb ik in deze blog beschreven.

Heb je vragen over een aanvraag of afwijzing van een verlofperiode buiten de vakantie?

Stuur me een berichtje!