NEWFOTOGRAFIE 20200218 050 - Veritas Advies
1540 - Veritas Advies

Overmacht en ondernemen.. wat is juist nú belangrijk?

Wanneer je een opdracht aanneemt kan het gebeuren dat deze achteraf geannuleerd wordt.

Zeker in onzekere tijden als deze, waarin een virus de wereld ons in de greep heeft. Veel voorwaarden rondom het annuleren kan je opnemen in je algemene voorwaarden.

Wat hier precies onder valt, lees je in deze blog.

Opdracht annuleren als klant
Het kan gebeuren dat je klant, al dan niet noodgedwongen, een opdracht moet annuleren. Erg vervelend natuurlijk. Daarom is het belangrijk om extra voorwaarden op te nemen in je algemene voorwaarden, zo kun je bijvoorbeeld annuleringskosten rekenen. Dit is alleen nooit het volledige bedrag wat je zou verdienen, want je hebt geen producten of diensten geleverd. Echter is de huidige situatie zo uitzonderlijk, dat ik het niet gepast vind om deze kosten in rekening te brengen. Het is immers voor iedereen een onzekere tijd.

Wat als je als ondernemer niet kunt leveren?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als ondernemer je diensten of producten niet kunt leveren. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat je in quarantaine zit. In je algemene voorwaarden, of de overeenkomst die je aangaat, kun je vermelden welke situaties onder overmacht vallen. Denk hierbij aan overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand, bovenmatig ziekteverzuim onder personeel, bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden, wanprestatie van leveranciers of stakingen. Heb je hierover niets opgenomen in je voorwaarden, dan wordt de wet geraadpleegd.

In je voorwaarden kun je opnemen dat de opdracht, in geval van overmacht, kan worden uitgesteld of dat de overeenkomst wordt ontbonden. Hier mag je als ondernemer zelf een keuze in maken. Wanneer de overmacht langer dan een bepaalde periode duurt, mag ook de afnemer de opdracht annuleren. Meestal is dit een periode van 30 of 60 dagen. In dit geval mag je als ondernemer wel een factuur sturen voor de reeds verrichte zaken of gemaakte kosten.

Wat is overmacht?
Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Wordt dit niet gedaan, dan kan er op basis van bijvoorbeeld wanprestatie, actie worden ondernomen. Voordat je kan spreken van een wanprestatie moet er eerst sprake zijn van tekortkoming in nakoming. Echter, soms is de partij die de overeenkomst niet na kan komen daar helemaal niet schuldig aan. Ook al was de ondernemer op het moment van het aangaan van de overeenkomst wel voorzien. Dan is er sprake van overmacht. Je kan het de schuldenaar niet aanrekenen dat hij of zij de afspraak niet na kan komen. Per geval wordt er gekeken naar de omstandigheden om te bepalen of er sprake van overmacht is. Eventueel gebeurt dit aan de hand van jurisprudentie.

Wat is het gevolg van overmacht?
Bij overmacht kan de schuldeiser geen nakoming eisen van de schuldenaar. Daarnaast geeft het ook geen recht op een schadevergoeding. Overmacht is een grond voor ontbinding van een overeenkomst. Dit is ook niet mogelijk wanneer je als schuldenaar gebruik maakt van een zaak die ongeschikt is om de verbintenis mee uit te voeren.

Heb je vragen over annulering van je opdracht, overmacht of een andere vraag over het virus wat ons in de houtgreep houdt?

Stuur me dan een berichtje!