NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog veritas advies onverschuldigde betaling 1024x733 1 - Veritas Advies

Een onverschuldigde betaling; wat is dat?

Een foutje moet kunnen! Het kan gebeuren dat je per ongeluk een geldbedrag overmaakt naar de verkeerde persoon. Iemand die je helemaal niet hoeft te betalen, maar doordat je een fout maakt bij het intikken van een rekeningnummer beland het wel op zijn of haar rekening. Dit heet een onverschuldigde betaling: er is geen rechtsgrond voor deze betaling en jij moet jouw geld dus terug krijgen. Maar hoe?

Je begint met het schrijven van een aangetekende brief. Hierin vermeld je je fout en vraag je het bedrag terug te boeken. Het kan zo zijn dat de ontvangende partij de onverschuldigde betaling weigert terug te betalen. Het gaat hierbij echter niet alleen om een geldsom, maar ook om te leveren diensten of producten.

Maar wat zijn je rechten en mogelijkheden?

Ontvangst te kwader trouw
Weet de ontvanger dat de betaling ten onrechte is verricht? Dan is deze te kwader trouw. Dit wil zeggen dat hij weet of vermoedt dat de betaling niet aan hem verschuldigd is . De ontvanger is dan direct in verzuim, maar een ingebrekestelling is dan niet nodig.

Verjaring
Bij wet is bepaald dat na 5 jaar nadat de vordering uit onverschuldigde betaling verjaart. Dit gaat in vanaf het moment dat de schuldeiser erachter komt dat er een onterechte betaling heeft plaatsgevonden en kennis heeft genomen van wie de ontvanger is. In elk geval verloopt de vordering na 20 jaar nadat deze is ontstaan.

Terugbetalen onverschuldigde betaling
Een betaling moet altijd worden terugbetaald, inclusief een wettelijke rente. Dit geldt ook wanneer je teveel overmaakt of een dubbele overboeking doet. Toch zijn hier uitzonderingen op.

Is ongedaanmaking niet meer mogelijk? Dan komt er een vergoeding voor de waarde van de prestatie voor in de plaats. Denk hierbij aan het schilderen van een huis of reparatie van een auto. Dit is bij wet geregeld. Er moeten wel gegronde redenen zijn voor de vervangende vergoeding. De wet noemt de volgende redenen gegrond:

• De ontvanger is verrijkt door de prestatie. Bijvoorbeeld als schade aan de auto is hersteld, waardoor hij meer waard is.
• De ontvanger heeft er mee ingestemd een tegenprestatie te leveren. De ontvanger kent hiermee zelf een waarde toe aan de prestatie.
• Het is aan de ontvanger toe te rekenen dat de prestatie is verricht. Degene die de prestatie heeft verricht mocht er op vertrouwen dat er een overeenkomst was met de ontvanger.

Wanneer de verschuldigde partij inmiddels failliet is, dan gaat een curator ook niet meer tot betaling over.

Hulp nodig bij het schrijven van een aangetekende brief of het verdere juridische proces? Neem contact met me op en ik help je deze zaak op te lossen.