Voorkom onduidelijkheid op de werkvloer

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en ontslag. Word jij ontslagen, heb je een geschil met jouw werkgever of heb jij als ondernemer juist een juridisch geschil met een werknemer en wil je graag weten wat jouw rechten en plichten zijn?

Je wilt de situatie in ieder geval niet nog erger maken dan het al is. Ik kijk dan ook graag met je mee en zorg ervoor dat met mijn kennis van de laatste wetgeving alles goed geregeld wordt.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 093 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20190705 036 - Veritas Advies

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de werknemer in dienst van de werkgever zich gedurende een zekere tijd verbindt en arbeid verricht in ruil voor loon.

Er zijn twee soorten arbeidsovereenkomsten, namelijk de overeenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. In de meeste arbeidscontracten staan afspraken over bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden, de proeftijd en het concurrentiebeding. Maar wat als er nu een arbeidsconflict ontstaat? Wat zijn dan jouw rechten en plichten als werknemer of werkgever. Ik leg het je graag uit.

Beëindigingen arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is zeer belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. De wet is heel duidelijk over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij ontslag. Toch kan het lastig zijn om te weten wat je moet doen. Er zijn namelijk verschillende soorten ontslag en diverse redenen waarom er een einde kan komen aan een dienstverband.

Zo kun je bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos worden of te maken krijgen met ontslag op staande voet. In alle gevallen is het zeker belangrijk te weten waar je over praat. Of het nu gaat om een transitievergoeding of recht op een WW-uitkering, ik sta voor je klaar!

Tijdelijke contracten en opzegtermijn

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je niet eindeloos verlengen. Er zijn regels voor vastgelegd in de ketenregeling. In die regeling staat aangegeven hoeveel tijdelijke contracten een werkgever mag geven voordat een contract van rechtswege wordt omgezet in een vast contract.

Ook komt het regelmatig voor dat partijen zich niet duidelijk uitspreken over de wens om de arbeidsovereenkomst te verlengen, terwijl de werknemer zijn werkzaamheden ook na de contractuele einddatum blijft voortzetten. In deze situatie spreekt men van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Veritas Advies Iep Bergsma Fotografie Girlboss creatieve vrouwelijke ondernemers 15 - Veritas Advies
Veritas Advies Iep Bergsma Fotografie Girlboss creatieve vrouwelijke ondernemers 8 - Veritas Advies

Uitkering bij ontslag

Ben je ontslagen of dient zich een ontslag aan? Dan is het belangrijk om eerst te informeren bij het UWV. Je hebt waarschijnlijk niet meteen een nieuwe baan en dan wil je aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Als werkloze werknemer in Nederland heb je in principe recht op een WW-uitkering, maar hiervoor gelden strikte regels en het UWV bepaalt of je al dan niet voldoet aan alle eisen die worden gesteld.

Het is dan ook verstandig dat jij je goed laat informeren, want zonder het juiste advies verspeel je misschien wel jouw recht op een WW-uitkering.

Heb je hulp nodig bij een waterdichte arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding of een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) met eventueel een transitievergoeding? Ik help je graag.

Zo kan niemand meer om je heen en word je zeker serieus genomen.

Let’s get this job done!

Waar je ook mee zit, ik help je graag met de juiste arbeidscontracten en documenten.

Ik heb een vraag