NewFotografie 20210923 105 - Veritas Advies
pexels alexas fotos 2277784 - Veritas Advies

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022

1 augustus 2022 is een belangrijke datum, want vanaf dan zullen er wijzigingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. De Wet transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt dan van kracht.

Met het aannemen van deze wet word jij als werkgever verplicht om, aan het begin van de arbeidsrelatie, meer informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van je werknemers.

Arbeidsovereenkomst
Met het in werking treden van de nieuwe wetswijziging, kan het zijn dat je de arbeidsovereenkomst van je werknemers moet aanpassen. Bijvoorbeeld als je opleidingen aanbiedt of aan gaat bieden die verplicht zijn conform de wet of cao. Maar bijvoorbeeld ook rondom de verruimde informatieplicht.

Wat betreft het nevenwerkzaamhedenbeding is het goed te kijken of dit nog echt nodig is en voor welke werknemers dit zal gelden. Wanneer je werknemer een beroep doet op onderstaande rechten, worden zij middels de wet extra beschermd. Zij mogen niet ontslagen of benadeeld worden hierom.

Nevenwerkzaamhedenbeding
Wanneer je een werknemer bindt aan een nevenwerkzaamhedenbeding, mag hij of zij tijdens het dienst verband niet elders aan de slag. Dit geldt voor alle activiteiten. Echter, binnen de nieuwe wet mag je je werknemer, buiten het werkrooster om, hier niet meer in belemmeren. Alleen wanneer er een belangenconflict of een overschrijding van de arbeidstijdenwet ontstaat kan dit wel. Maar ook mogen de gezondheid en veiligheid van je werknemer niet in het geding komen.

Studiekostenbeding verplichte opleidingen
In een studiekosten beding leg je vast dat een werknemer (een deel) van de studie kosten betaalt wanneer de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde tijd na het afronden hiervan beëindigd. Wanneer een werknemer, op basis van de wet of cao, verplicht een opleiding moet volgen mag je de kosten als werkgever, per 1 augustus, in dat geval niet meer verhalen op de werknemer. Je moet dit dus kosteloos gaan aanbieden. Voor niet verplichte studies, opleidingen en cursussen blijft het studiekostenbeding wel mogelijk.

De tijd die de werknemer nodig heeft voor het volgen van de verplichte opleiding wordt gezien als arbeidstijd en moet dus, tenzij echt onmogelijk, gevolgd worden onder werktijd.

Informatieplicht werkgever
Door als werkgever een uitgebreidere informatieplicht te hebben, ontstaat er bij je werknemers meer duidelijkheid en zekerheid rondom hun arbeidsvoorwaarden. Op dit moment moet je al transparant zijn over de contractduur, de functieomschrijving en het salaris.

In de arbeidsovereenkomst moeten vanaf 1 augustus een aantal dingen duidelijk vermeld worden. Bijvoorbeeld waar er gewerkt wordt als er geen vaste werkplek is, vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en de ontslagprocedure inclusief de opzegtermijn. Maar ook meer informatie over de uitbetaling van het salaris en de losse benoeming van overige delen van het loon. Ook de frequentie van uitbetaling en de betalingswijze moet je benoemen.

Ook mag je als werknemer niet verlangen om regelmatig om onvoorspelbare momenten te werken. Dit heeft dus invloed voor werknemers met een oproepcontract. Als werkgever moet je je dus meer inzetten om een voorspelbaar werkklimaat te regelen.

Voorspelbare arbeid
Indien de mogelijkheid er is, mag je werknemer vragen om zekere arbeidsvoorwaarden en een meer voorspelbare vorm van arbeid. Dit mag vanaf het moment dat zij minimaal 26 weken bij jou in dienst zijn. Pas een jaar na een eerder verzoek mag een werknemer een nieuw verzoek neerleggen. Ongeacht of het vorige verzoek is afgewezen of ingewilligd.

Daarnaast ben je verplicht om, binnen een maand, dit verzoek schriftelijk en goed onderbouwd te beantwoorden. Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan heb je 3 maanden de tijd om op het verzoek in te gaan. Reageer je niet op tijd, dan moet je de werkzaamheden aanpassen aan het verzoek.

Hier vind je nog wat meer info over de wijzigingen op de site van de Rijksoverheid: klik hier.

Heb je vragen over deze nieuwe regelingen? Stuur me dan een berichtje!