NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
blog werkgevers auteursrecht - Veritas Advies

Werkgevers auteursrecht, wat houdt dat in?

Wanneer je in loondienst bent, kan het ook gebeuren dat je teksten of software ontwikkelt. Daarbij kan de vraag ontstaan bij wie het auteursrecht ligt. Wordt deze dan toegewezen aan de werkgever of aan de werknemer?

In eerste instantie wordt de werknemer de auteursrechthebbende. Hij of zij is de maker én heeft er profijt van. Echter, wanneer hiervoor betaald wordt, is dit een ander geval. Dan is het van belang of je in loondienst of in opdracht werkt en om wat voor een werk het dan gaat.

Opdrachtnemer krijgt de auteursrechten
Wanneer er geen onderlinge afspraken gemaakt zijn, gelden de hoofdregels. Dit houdt in dat de opdrachtnemer de auteursrechten krijgt. Deze rechten kunnen bijvoorbeeld gelden op een foto, website, tekst of logo. De rechten worden ook aan de opdrachtnemer toegewezen als het gaat om uitvindingen. Het recht op octrooi ligt, bepaald bij wet, bij de uitvinder. Als iets onder werktijd wordt gemaakt, gaan de rechten niet naar de werkgever.

Er is een uitzonderingsregel.
Als de opdrachtnemer de opdracht uitvoert onder ‘leiding en toezicht’ van de opdrachtgever, krijgt deze niet de auteursrechten. De opdrachtgever moet dan wel duidelijke instructies geven met betrekking tot de uitvoering. In dit geval mag het werk vrij gebruikt worden wanneer het overeenkomt met het doel van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen kan de opdrachtnemer zich hiertegen verzetten.

Werkgever krijgt de auteursrechten
Er bestaat ook een werkgeversauteursrecht. Wanneer je in dienst van een ander iets hebt ontworpen of gemaakt, beschikt diegene over de rechten. In het arbeidscontract kan je hierover afspraken maken. Hierbij is belangrijk dat je kijkt naar de wettelijke betekenis van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor geldt:

• De ene partij is in dienst van de andere partij. (Met gezagsverhouding)
• Tegen loon (een tegenprestatie al dan niet in natura)
• Gedurende een zekere tijd (een duurzame relatie, niet maar een enkele opdracht)
• Arbeid te verrichten (er moet productiviteit zijn voor de werkgever).

Bij een stagiaire is er geen sprake van arbeidsverrichting en dus krijgt de werkgever niet standaard de auteursrechten. Een stage is bedoeld voor het opdoen van kennis en praktijkervaring. Voert de werknemer de opdracht uit naast het normale takenpakket, dan krijgt de werkgever alsnog de rechter.

Freelancers
Als de auteur niet in dienstverband werkt, krijgt hij of zij de auteursrechten. De opdrachtgever moet het schriftelijk met de auteur regelen, wanneer zij de auteursrechten willen krijgen. Artiesten met een exploitatiecontract bij BUMA of Stemra dragen alle rechten aan hun over. Dit geldt voor werken bestaande en toekomstige werken, maar ook werken gemaakt in opdracht van een speciale productie. In dit geval kunnen er alleen afspraken worden gemaakt over een eventuele vergoeding en kosten voor de geleverde prestatie.

Arbeidsovereenkomst
Door in de arbeidsovereenkomst afspraken vast te leggen, voorkom je conflicten. Je mag in dit geval namelijk afwijken van de hoofdregel waarbij de opdrachtnemer de rechten krijgt. Ook kan je afspraken of het uitvoeren van de opdracht binnen de dagelijkse taken valt. Het is daarna ook raadzaam vast te leggen of het werk in een dienstverband of in opdracht is vervaardigd.

Heb je vragen of wil je een arbeidsovereenkomst met dit soort afspraken? Ik help je graag!