NEWFOTOGRAFIE 20200218 050 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies

Wat is eigendomsvoorbehoud nu eigenlijk?

Wanneer je goederen levert, ga je er niet vanuit dat er iets in de samenwerking mis kan gaan.

Maar wat als de afnemer je niet betaalt? Wanneer je een eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken, is het mogelijk om de schade te beperken.

Je mag je spullen dan nog terughalen.

Wat houdt het eigendomsvoorbehoud in?
Bij eigendomsvoorbehoud blijven goederen eigendom van de leverancier, totdat de afnemer alle facturen heeft betaald. Pas na het betalen van de volledige koopprijs is de klant eigenaar. Spreek je geen eigendomsvoorbehoud af dan is de klant eigenaar vanaf het moment van levering. Ook als daar nog niet voor betaald is. Meestal wordt dit vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Wanneer je klant nog niet alles heeft betaald en failliet gaat, mag je je spullen terughalen. Je neemt dan contact op met de curator en moet laten weten dat je de goederen hebt geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Samen met de curator kun je dan afspraken maken over het terughalen van de goederen. Het kan echter zo zijn dat je een bepaalde periode nog niets mag weghalen. Dit kan 2 maanden duren en nog eens met 2 maanden verlengd worden.

Wanneer je geen contact zoekt met de curator om afspraken te maken, dan kunnen de goederen verkocht worden om met de opbrengst schulden af te betalen. Het is hierbij van belang dat je bewijs hebt dat de goederen daadwerkelijk van jou zijn.

Waar moet een geldig eigendomsvoorbehoud aan voldoen?
Wanneer je je wilt of moet beroepen op een eigendomsvoorbehoud, moet dit aan een aantal voorwaarden voldoen:
– Het moet schriftelijk worden vastgelegd en overeengekomen. Bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of in de koopovereenkomst.
– De afspraken moeten worden gemaakt voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Maak je het pas kenbaar op de factuur? Dan is het juridisch niet geldig.
– Wanneer je afspraken maakt over het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden, dan moeten deze wel van toepassing zijn op de overeenkomst. Is dit niet het geval? Dan kan je op zowel de algemene voorwaarden en het eigendomsvoorbehoud geen beroep op doen.

Wanneer verloopt het eigendomsvoorbehoud?
In sommige gevallen is het niet mogelijk een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud. Ook wanneer de afspraken wel op de juiste manier gemaakt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld:
– Als de afnemer de goederen inmiddels al heeft doorverkocht.
– Wanneer de goederen zijn bewerkt tot een nieuw product. (hout tot een tafel bijvoorbeeld). Of wanneer het product verwerkt is in een ander product. (bijvoorbeeld een onderdeel van een machine die er inmiddels aan is gemonteerd).
– Het geleverde product is niet identificeerbaar. Als dezelfde producten bij verschillende leveranciers worden besteld kan dit met elkaar vermengen. Het is dan niet meer altijd te achterhalen welke producten van jou zijn. Zorg daarom voor bijvoorbeeld stickers of serienummers voor herkenbaarheid.

Kortom: het is erg zinvol om een eigendomsvoorbehoud af te spreken, vooral zodat je voor jezelf de zekerheid hebt niet met lege handen te blijven staan als jouw klant niet wil betalen.

Heb je nog vragen?

Stuur me dan even een berichtje!