Veritas Advies Iep Bergsma Fotografie Girlboss creatieve vrouwelijke ondernemers 2 - Veritas Advies
kernbeding alg wvd veritas blog 1024x682 1 - Veritas Advies

Waarom mag je geen prijzen vermelden in je algemene voorwaarden?

Wanneer je algemene voorwaarden hebt, ben je misschien al snel geneigd ook je tarieven erin te vermelden. Super handig, want dan hoef je ze niet meer apart te benoemen naar de klant.

Toch mag dit niet. Je tarieven vallen onder kernafspraken en tarieven horen dus niet thuis in de algemene voorwaarden. De prijzen moeten duidelijk vermeld worden op je website of worden in een basisovereenkomst opgenomen. Wel kan je in je algemene voorwaarden opnemen dat prijzen gewijzigd kunnen worden.

Wat is een kernbeding?
Een kernbeding is een belangrijk onderdeel van een overeenkomst en is essentieel voor het bestaan van die overeenkomst. Zonder zo’n beding komt de overeenkomst überhaupt niet tot stand. Er gelden strengere eisen rondom de toepasselijkheid en geldigheid. Alleen verwijzen naar je kernbeding is niet genoeg. Ze moeten dus expliciet aan de klant overhandigd worden. Daarnaast moet een kernbeding duidelijk en begrijpelijk zijn. De voorwaarden van financiële producten moeten op een eenvoudige wijze uiteengezet worden. Is dit niet het geval, dan wordt het kernbeding behandeld als algemene voorwaarde. Daarbij loop je het risico, dat bij een conflict, de rechter het als wijzigen of vernietigen.

Wanneer je algemene voorwaarden hanteert, is het raadzaam er andere bedingen naast te hebben. Bijvoorbeeld in aansprakelijkheidskwesties, zoals een schadeclaim. Heb je dit niet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. In dit kernbeding worden onder andere opgenomen: het product dat verhandeld wordt, de te betalen prijs, hoeveelheid, gewicht of de kwaliteit van het product.

Verschil met algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden staan bedingen/voorwaarden die zijn opgesteld om te gelden voor alle overeenkomsten die worden overeengekomen met een klant. Kernbedingen zijn per klant anders en vallen daar dus niet onder. De bedoeling van het beding is om deze belangrijke voorwaarden te herhalen in verschillende contracten. Het maakt niet uit op wat voor manier dit kenbaar wordt gemaakt, als de inhoud maar duidelijk is.

Twijfel jij of er misschien toch kernbedingen in je algemene voorwaarden staan? Ik help je graag met het checken van je algemene voorwaarden.