NewFotografie 20200710 107 - Veritas Advies
white money printed card 2733657 - Veritas Advies

Mijn wanbetaler is bijna failliet verklaard, wat nu?

Het zal je maar gebeuren: een klant betaalt je niet voor de diensten en producten die je geleverd hebt.

Via via krijg je te horen dat jouw klant op het randje van een faillissement balanceert. Wat nu?

Kun je een betalingsregeling treffen of gewoon keihard dagvaarden? Of is dat weggegooid geld en verspilde moeite?

Faillissement bij betaalachterstand
Een persoon kan, volgens de faillissementswet, failliet verklaard worden als aangetoond kan worden dat er niet (meer) betaald wordt. Bij de uitspraak zijn hierbij 3 voorwaarden van belang:

• Er moeten 2 of meer schuldeisers zijn;
• De persoon met schulden voldoet betalingen niet (meer);
• De schuldeiser moet een vorderingsrecht hebben, oftewel de schuldeiser moet nog geld krijgen van de persoon met schulden.

Wanneer er aangetoond kan worden dat er voorheen wel betaald is en de klant in de zaak bijvoorbeeld direct het resterende bedrag kan betalen, wordt het verzoek tot faillietverklaring afgewezen. Trek je je verzoek tot faillietverklaring niet in, wanneer de rechter dit afwijst, dan zal jij waarschijnlijk opdraaien voor de proceskosten.

Betalingsregeling
Omdat je liever wilt voorkomen dat er een faillissementszitting komt en dat de kosten oplopen, kun je proberen rechtstreeks een betalingsregeling te treffen met je klant. Weigert deze een betalingsregeling te treffen, dan kun je op de zitting aangeven welke regeling je hebt voorgesteld. De rechtbank zal vaak proberen toch een akkoord te krijgen op die regeling of een termijn geven om de vorderingen te betalen.

Soorten schuldeisers
Boedelschuldeisers

Alleen schulden van voor het faillissement komen in aanmerking voor uitkering. Vorderingen van erna kunnen niet worden ingediend, met uitzondering van boedelvorderingen. Dit kan na faillietverklaring ontstaan op grond van de wet, omdat de curator een verplichting aanging of omdat de curator in strijd met een te leveren verbintenis of verplichting handelt. Schuldeisers met boedelvordering hoeven dit niet bij de curator te melden te verificatie. Ze worden gelijk uit de boedel voldaan, waardoor ze voorrang hebben.

Preferente schuldeisers
Vorderingen die niet onder boedel vallen moeten worden ingediend ter verificatie. Bepaalde vorderingen, ontstaan voor de faillietverklaring, hebben ook voorrang op gewone vorderingen. Dit is wettelijk bepaald. Preferente schuldeisers zijn onder ander de fiscus, UWV en werknemers. Zij hebben een voorrecht op het vermogen van de failliet verklaarde. Zij krijgen uitgekeerd nadat de boedelschuldeisers zijn voldaan.

Concurrente schuldeisers
Dit zijn schuldeisers zonder voorrang. Vaak krijgen zij niet uitgekeerd omdat de boedel leeg is. Toch is het goed wel de vordering in te dienen ter verificatie. Samen met de rente en opgebouwde kosten kan deze vordering worden ingediend.

Wanneer eindigt een faillissement?
Een faillissement kan op meerdere manieren beëindigd worden:

• Omzetting in schuldsanering
• Er is niet voldoende geld opgehaald. Het salaris van de curator wordt voldaan en het faillissement wordt in de kranten kenbaar gemaakt.
• Iemand schenkt of leent de gefailleerde geld om schuldeisers gedeeltelijk te betalen. Er moet dan afstand gedaan worden van het restant van de vordering.
• Er is wel genoeg geld opgehaald om de faillissementskosten te voldoen, maar niet om het UWV en de fiscus te betalen. Het restant wordt door de curator tussen hen verdeeld.
• Nadat alles betaalt is, is er geld over. Dit wordt verdeeld onder de schuldeisers. Is het bedrag niet volledig voldaan, dan krijgen zij een executoriale titel op de schuldenaar.

Zit jij nou ook in een soortgelijke situatie? Dan geef ik je graag advies. Echter ben ik wel van mening dat er altijd betaald moet worden voor het geleverde product of de geleverde dienst.