NEWFOTOGRAFIE 20200218 038 - Veritas Advies
man and woman near table 3184465 - Veritas Advies

Mag mijn werkgever zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Te horen krijgen dat je contract niet verlengd wordt, is nooit leuk. Zeker niet wanneer je in loondienst bent.

Dit kan grote gevolgen hebben voor je financiële – en privésituatie.

Maar hoe zit dat eigenlijk? Heeft een werkgever een opzegtermijn en mag hij of zij zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Tijdelijk contract niet verlengen
Wanneer je het goed geregeld hebt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, hoef je nu bijna niet na te denken over regels en formaliteiten. Het onderbouwen van een ontslagreden is hierbij niet nodig. Je kunt in dit geval ‘van rechtswege’ afscheid nemen op de einddatum van het contract of aan het eind van een project of klus. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt nu vanzelf. Dit is anders wanneer je een tijdelijk contract voor langer dan een half jaar hebt aangeboden.

Voor de einddatum van dit tijdelijke contract kun je de overeenkomst niet zomaar beëindigen. Ook niet als werkgever. Dit mag alleen in de proeftijd (en dit mag alleen wanneer je een overeenkomst hebt van minimaal 7 maanden) en daarna als er duidelijke afspraken over zijn gemaakt in het contract. Afhankelijk van de reden moet de werkgever tussentijds toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter.

Aanzeggen tijdelijk contract
Vanaf 1 januari 2015 geldt dat je bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet ‘aanzeggen’ dat het contract niet wordt verlengd, of wel dat kan natuurlijk ook. Dit houdt in dat je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk uitsluitsel moet geven. Dit mag zelfs via WhatsApp. Ga je verder met de werknemer? En zo ja, voor hoelang en onder welke voorwaarden? Deze maand is de aanzeg termijn. Dit geldt elke keer weer na het afsluiten van een contract langer dan een half jaar.

Bij het eindigen van een tijdelijk contract is er echter geen sprake van een opzegtermijn. De einddatum is immers al bekend. Meestal heb je recht op een WW-uitkering voor de periode dat je nog geen nieuwe baan hebt. Behalve wanneer je werkgever je ander werk biedt en je dit weigert. Ook kan het zijn dat je recht hebt op een transitievergoeding.

Consequenties niet (tijdig) aanzeggen
Als werkgever krijg je te maken met consequenties wanneer je niet (tijdig) aanzegt. Neem je de aanzeg termijn niet in acht, dan moet je je werknemer een vergoeding van één maandloon betalen. Te laat aangezegd? Dan is de boete berekend aan de hand van het aantal weken dat de werkgever te laat is. De vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden hierin niet meegenomen. De werkgever is deze vergoeding niet verschuldigd in geval van faillissement, bij uitstel van betaling of bij toepassing van schuldsanering. Laat je de werkgever niets weten en je werkt na de einddatum door? Dan spreek je van een stilzwijgende verlenging van je contract. De voorwaarden blijven in dit geval gelijk. Duurde het contract 6 maanden, dan loopt het nog eens 6 maanden door.

Wanneer je werkgever de vergoeding niet uit zichzelf uitbetaalt, kun je naar de kantonrechter. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd. Dit gaat in op de dag dat de aanzet termijn loopt, dus een maand voor het einde van je contract. Doe je dit niet op tijd, dan verloopt je recht op deze vergoeding alsnog.

Heb je een vraag over je contract of de beëindiging ervan?

Stuur me een berichtje!