pexels dominika roseclay 2897914 - Veritas Advies
NewFotografie 20210923 090 - Veritas Advies

Mag mijn werkgever mij verplichten een tatoeage te verbergen?

Ja, maar…

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen één of meerdere tatoeages. Vaak met een persoonlijke betekenis, soms gewoon omdat het mooi is.

Helaas is niet elke werknemer daar even blij mee. De werknemer is immers het visitekaartje van het bedrijf. Maar mag je als werkgever je werknemers verplichten deze te verbergen?

Instructierecht werkgever
Als werkgever heb je een zogenoemde instructieplicht. Dit houdt in dat je jouw werknemers zich verplicht aan jouw voorschriften moeten houden op gebied van het verrichten van arbeid en het bevorderen van goede orde binnen de onderneming. Denk hierbij aan het dragen van een veiligheidshelm en een verbod op het gebruik van verdovende middelen tijdens werktijd.

Echter heeft de werknemer ook recht op een persoonlijke levenssfeer. Een duivels dilemma dus, want wat weegt in zo’n geval zwaarder? Soms is dat de neutraliteit van de functie, soms is het de persoonlijke vrijheid van de werknemer. Dit verschilt per situatie.

BOA Rotterdam
In Rotterdam heeft een openbaar vervoerbedrijf zelfs een beleid rondom tatoeages. Deze gelden speciaal voor de buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar. Zij mogen geen zichtbare tatoeages en piercings hebben tijdens hun dienst in uniform. Dit omdat ze belast zijn met het opsporen van strafbare feiten en voor de uitoefening van werkzaamheden beschikt over geweldsmiddelen. Zij moeten gezaghebbende, veilige en neutrale houding uitstralen en dit kan belemmerd worden door dit soort ‘versieringen’. Bij een dienst in burgerkleding hoeven tatoeages niet bedekt te worden, omdat deze personen dan zo min mogelijk moeten opvallen.

Uitspraak
De kantonrechter vindt dat de werkgever in dit geval niet het instructierecht overschrijdt en dus in zijn recht staat. Tatoeages zijn immers makkelijk te bedekken en dus word je als werknemer niet belemmerd in het laten zetten hiervan. Bovendien is er geen sprake van willekeur, omdat het een voor elke werknemer geldende regel is.

Echter maakt deze zaak wel duidelijk dat er per geval gekeken moet worden. Ook of er geen sprake is van discriminatie en het uitzonderen van één persoon van de geldende regels.

Als ondernemer zijnde is het natuurlijk eenvoudig je ‘eigen’ regels op te stellen. Ik kan zelf bepalen of ik wel of geen tatoeage neem en dat is ook helemaal prima, ik ben zelf de ‘baas’ en mijn klanten accepteren dat, of niet. In een loondienstsituatie is het helaas niet zo gemakkelijk, ga er dus over in gesprek met je werkgever en probeer samen tot een goede oplossing te komen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur me dan een berichtje.