Mag je een overeenkomst sluiten met een 17-jarige?

Iedereen komt in aanraking met de wet, ook minderjarigen. Dit heb je wellicht niet altijd door, omdat het alledaagse situaties betreft.

Zo mag een jongere van 17 natuurlijk gewoon een boek of tijdschrift kopen. Maar er gelden ook uitzonderingen.

Wanneer ben je minderjarig
In principe is iedereen onder de 18 jaar minderjarig. Tenzij je gehuwd bent geweest, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of door de rechter meerderjarig bent verklaard. Dit laatste is alleen in speciale omstandigheden mogelijk voor moeders van 16 of 17.

Toestemming
Een minderjarige van 17 mag een overeenkomst afsluiten, mits er toestemming is verleend door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. De toestemming kan alleen worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of een bepaald doel. Een ouder kan dus niet zeggen ‘je mag vanaf nu alles kopen wat je wilt’. Zonder de toestemming voor een bepaalde handeling of een bepaald doel ben je handelingsonbekwaam.

In principe mag je er vanuit gaan, wanneer een minderjarige van 17 een overeenkomst wil afsluiten, dat er toestemming is verleend. Het is namelijk onbegonnen werk om bij elke aankoop schriftelijke toestemming van de ouders te vragen. Echter moet je jezelf dan wel afvragen of de overeenkomst een ‘gebruikelijke handeling’ is voor een minderjarige van 17.

Bij bijvoorbeeld het afsluiten van abonnementen, coaching trajecten en diensten wordt een overeenkomst aangegaan voor langere tijd. Hierdoor kan het bedrag flink oplopen. Hoe duurder de aankoop of dienst, hoe kleiner de kans is dat er toestemming is gegeven. Mijn advies? Vraag je klant of hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger en laat hem/haar die toestemming van de ouders aan je tonen. Zo weet je dat je goed zit en krijg je geen gedoe achteraf.

Uitzonderingen
Uiteraard zijn er ook situaties waarbij de minderjarige van 17 geen toestemming nodig heeft, ondanks dat het geen rechtshandelingen die normaliter door minderjarigen worden verricht. Denk hierbij aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het nemen van een besluit over orgaandonatie, medische beslissingen en het laten opstellen van een uiterste wilsbeschikking (het testament).

Overeenkomst vernietigen
In principe is een overeenkomst met een minderjarige van 17 geldig. Deze kun je wel aantasten dan wel vernietigen. Daardoor bestaat de overeenkomst niet meer en kan je als tegenpartij niets meer afdwingen. In eerste instantie ga je het gesprek aan met de ouder, wil de ouder geen toestemming geven dan zal deze moeten overgaan tot het indienen van een schriftelijk verzoek tot vernietiging. Vanaf het moment dat deze brief bij jou is ontvangen bestaat de overeenkomst niet meer en hoeft de minderjarige/ouder niet meer te betalen. Het is dan alsof de overeenkomst nooit heeft bestaan.

Dit moet wel binnen drie jaar nadat de vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld of binnen drie jaar nadat de onbekwaamheid is geëindigd gebeuren. Daarna is de mogelijkheid tot vernietigen verjaard. Indien de vernietiging slaagt, moet het product worden teruggegeven en het aankoopbedrag moet worden terugbetaald.

Echter zijn er ook situaties waarin je de overeenkomst niet kan vernietigen. Daarbij gaat het om kleine uitgaven, zoals schoolspullen. Of vernietiging mogelijk is hangt dus af van het besteedde bedrag, wat er gekocht is en hoe oud de minderjarige is.

Meer juridische artikelen lezen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.