NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies
naam wijzigen blog veritas - Veritas Advies

Mag ik zomaar mijn voor- en achternaam wijzigen?

Je naam heb je natuurlijk niet voor het kiezen. Deze krijg je mee bij je geboorte. Toch kan het zijn dat een naam een negatieve invloed heeft op je leven. Dit kan er toe leiden dat je je voor- of achternaam het liefst zou willen aanpassen.

Helaas kan dat niet zomaar…

Verzoek tot naamswijziging
De redenen waarom iemand een naam wil aanpassen kan heel divers zijn. Denk hierbij aan een scheiding, ruzie in de familie, schaamte of wanneer je je naam niet mooi vindt. Het willen aanpassen van je naam betekent alleen niet dat dit ook altijd kan. Hiervoor moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bovendien verschilt de werkwijze voor het aanpassen van je voornaam ten opzichte van het wijzigen van een achternaam.

Wijzigen voornaam
Voor het veranderen van je voornaam heb je een advocaat nodig en dien je een verzoekschrift in bij de rechter. Als je minderjarig bent moet een ouder of voogd dit verzoek indienen.
De voornaam mag niet een scheldwoord zijn of woorden als ‘tafel’ of ‘stoel’. Daarnaast mag het ook niet hetzelfde zijn als de achternaam, behalve als dit ook een normale voornaam is. Kinderen boven de 12 worden altijd door de rechter gehoord in een kindergesprek. Meestal wordt de procedure schriftelijk afgehandeld, tenzij de rechter extra informatie nodig heeft voor het maken van een beslissing. Maar ook wanneer een belanghebbende het niet eens is met een verzoek of de rechter ziet een andere reden.

Wijzigen achternaam
Bij het veranderen van een achternaam, kan je je wenden tot Justis. Dit is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.
Wil je de achternaam van een kind veranderen in die van de andere ouder? Dan dienen de wettelijke verzorgers, en dus degene met ouderlijk gezag, het verzoek in. Hebben beide ouders dit gezag, dan dienen ze beide de aanvraag te ondertekenen. Als het kind ouder dan 12 is moet hij/zij zelf ook met het verzoek instemmen. Degene wiens achternaam het kind krijgt, moet het kind wel een aantal jaren hebben opgevoed.

Onderzoek
Na het ontvangen van het verzoek wordt gekeken of deze compleet is. Dan wordt het in behandeling genomen en ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging inclusief verzoek van betaling. Wanneer je aanvraag niet compleet is, wordt aangegeven welke gegevens nog missen. Een ambtenaar van je woonplaats gaat kijken of de gegevens correct zijn. Belanghebbenden zoals ouders, zullen dan ook gehoord worden. De gegevens worden, na het ‘verhoor’, teruggestuurd worden naar het ministerie van justitie. Wordt het verzoek goedgekeurd? Dan zal de minister van justitie een officiële voordracht doen voor een koninklijk besluit. Hiervan ontvang je een kopie met je persoonsgegevens. Het hele traject duur vaak al snel een half jaar.

Kosten
Een andere naam aannemen is niet goedkoop. Een achternaam laten wijzigen kost €835. Wil je de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen laten aanpassen, dan is het bedrag hetzelfde. Wanneer er meer kinderen een andere achternaam moeten krijgen, betaal je €1670. Deze kosten betaal je voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. Wanneer je het verzoek intrekt, of wanneer het afgewezen wordt, krijg je dit bedrag niet terug.