pexels cottonbro 4270165 - Veritas Advies
NewFotografie 20200710 087 - Veritas Advies

Mag ik een aan mijn klant verzonden offerte intrekken?

Zodra een potentiële klant interesse toont in jouw product of dienst, is een vrij logisch gevolg dat je een offerte opstelt. Aan de hand daarvan weet de klant wat jouw prijs is en kan er bepaald worden of er een samenwerking kan worden aangegaan.

Maar mag je een verzonden offerte weer intrekken?

Let op: deze blog is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

Wat is een offerte?
Een offerte is een uitgebreide prijsopgave. Juridische gezien is het een aanbod. Je bepaalt een prijs voor je dienst of product en vertelt aan je potentiele klant hoe je de opdracht uit gaat voeren. Het is belangrijk een duidelijke uiteenzetting van de prijsopbouw vast te leggen, zodat de klant precies weet hoe je aan het totaalbedrag komt. Zo benoem je bijvoorbeeld het uurtarief, de eventuele materiaalkosten en wat de meerprijs is als het een spoedklus is. Om een goede offerte te kunnen maken, heb je dus gedetailleerde informatie nodig over de wensen van de klant.

Aanvaarding
Wanneer de aanvaarding afwijkt van de offerte, is het geen aanvaarding. Op dat moment zal je als bedrijf alsnog akkoord moeten geven op de voorwaarden die de klant stelt. Zo niet, dan is er geen overeenkomst. Het kan ook zijn dat er nog een onderhandelingsfase aan het akkoord vooraf gaat. In dit geval is het per situatie verschillend wanneer er een overeenkomst ontstaat. Tijdens de onderhandeling zijn er twee momenten van belang:

• Wanneer de overeenkomst ontstaat: zodra er op de meeste punten een akkoord is, maar nog niet op alle punten.
• Intrekken van de offerte betekent soms een schadevergoeding: er is nog geen overeenkomst, maar wel veel tekenen dat die er zou komen. Het intrekken van de offerte levert dan soms een schadevergoeding op.

Soorten offertes
Ondanks dat je er niet vanuit gaat, kan er iets gebeuren waardoor je een offerte wilt intrekken. Vaak zijn offertes bindend wanneer ze omgezet worden in een overeenkomst, met wederzijds goedkeuren. Er zijn meerdere soorten offertes, die op verschillende momenten bindend zijn. Daarnaast is er een verschil tussen wanneer een vrijblijvende offerte of een offerte met een geldigheidsduur omgezet worden in een overeenkomst.

Geldigheidsduur vrijblijvende offertes
Bij vrijblijvende offertes is het aan de klant om te bepalen wanneer er een akkoord gegeven wordt. Deze vorm van offerte verandert in een overeenkomst zodra beide partijen ermee instemmen. Zowel voor als na het akkoord van de klant, mag je de voorwaarden nog wijzigen of het aanbod intrekken. Dit moet wel gelijk nadat de klant het aanbod heeft geaccepteerd. Geef wel altijd een reden op waarom je een offerte intrekt.

Offerte vaste geldigheidsduur
Heeft een offerte een vaste geldigheidsduur? Dan is er een overeenkomst zodra de klant de offerte accordeert. Deze vorm van offerte kan niet zomaar aangepast worden. Wil je wel aanpassingen aanbrengen? Dan zul je de offerte eerst moeten intrekken. Wanneer je klant niet reageert binnen de geldigheidsduur, vervalt de offerte. Als de klant buiten de termijn alsnog akkoord gaat mag je zelf beslissen of je de opdracht aanneemt of een nieuwe offerte opstelt.

Onherroepelijke offerte
Je kunt onherroepelijke offertes niet intrekken! Je stelt in de offerte dat ze onherroepelijk zijn of noemt andere omstandigheden waaruit dit blijkt.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur me een berichtje!