NEWFOTOGRAFIE 20191126 005 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20191126 002 - Veritas Advies

Mag een deurwaarder mijn huisdier in beslag nemen?

Je trouwe viervoeter is je grootste vriend en misschien wel, net als mijn Dex, je kantoorbuddy. Huisdieren betekenen vaak veel voor mensen en die raak je liever niet kwijt. Toch is dit wel een reële optie wanneer je niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Wanneer je niet aan je betalingsverplichting kan voldoen, kan dit worden afgedwongen. Bijvoorbeeld in de vorm van beslaglegging. Hierin kennen we verschillende vormen.

Maar wat mag er wel en wat mag niet bij een beslaglegging?

Beslaglegging
Bij beslaglegging moet de rechter hier toestemming voor hebben gegeven door middel van een vonnis met een executoriale titel, een executievonnis dus. Bij wet zijn een aantal zaken vastgesteld die niet in beslag mogen worden genomen, hier moet altijd rekening mee gehouden worden. Denk hierbij aan essentiële zaken die de schuldenaar nodig heeft om in eigen onderhoud te voorzien. Dit zijn middelen als kleding, gereedschap als je dat nodig hebt om mee te werken, spullen waarvan je met een notariële akte kunt aantonen dat ze niet van jou zijn, je bed, het beddengoed en eten voor één maand.

Executoriaal beslag leggen houdt in dat er goederen of gelden in beslag worden genomen. Het is een snelle manier om te voorkomen dat de schuldenaar zijn spullen verkoopt of weggeeft voordat er beslag op gelegd kan worden. De goederen worden bij dit beslag vaak verkocht. De schuld wordt gecompenseerd met de opbrengst van die verkopen. Bij conservatoir beslag duurt het langer, omdat er een gerechtelijke procedure bij komt kijken. Hierbij wordt beslag gelegd op een deel van het vermogen van de schuldenaar. Door het toepassen van bewarende beslaglegging, wordt voorkomen dat een deel van het vermogen wordt weggesluisd en dus niet meer beschikbaar is.

Waarop mag beslag worden gelegd?
Naast de bovengenoemde beslagleggingen, mag er ook een ‘derdenbeslag’ worden gelegd. Dit houdt in dat het geld dat je nog van mensen tegoed hebt in beslag genomen wordt of dat er beslag wordt gelegd op een uitkering of je loon (ook wel loonbeslag genoemd). Ook kunnen hier goederen onder vallen die derden voor jou in bewaring hebben. Op huur- en zorgtoeslag kan geen beslag worden gelegd, alleen als je een schuld hebt bij je verhuurder of zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor tegemoetkomingen in kinderopvang kosten en kinderbijslag. Kinderalimentatie is een periodieke uitkering, waarop wél beslag gelegd mag worden. Evenals op een auto of huis. Heb je zakelijke schulden, omdat je een eigen bedrijf hebt, dan kan er ook privé bezit in beslag genomen worden. Dit geldt andersom ook.

Beslaglegging huisdieren
Helaas is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld je hond of kat in beslag wordt genomen. Zij vallen onder een stoffelijke zaak. Het is echter niet heel zinvol, omdat het vaak weinig geld oplevert bij verkoop. Daardoor wordt er maar een klein deel van de schuld voldaan. Voor het in beslag nemen van huisdieren moet ook toestemming gegeven worden door de rechter. Aangezien je als eigenaar je huisdier niet wil verliezen, werkt het goed als pressiemiddel om toch de schuld te betalen. Hierdoor kun je je huisdier behouden.