Kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niets erft?

Het is een heel vervelende situatie, maar ouders kunnen ervoor kiezen om één of meerdere kinderen deels te onterven. Dit houdt in dat zij in een testament uitgesloten worden van de erfenis.

Gehele onterving is bij wet onmogelijk gemaakt en houdt in dat het kind toch recht heeft op een klein deel van de erfenis.

Maar wat is die ‘legitieme portie’ dan?

Wettelijk verdeling
De wettelijke verdeling is een systeem van erven, wat van toepassing is op gehuwden met een of meer kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan erven in eerste instantie je ouders of je broer(s)/zus(sen) jouw nalatenschap. Dit geldt alleen wanneer er geen testament is opgemaakt. In principe krijgt de langstlevende echtgenoot / de eerste in de erflijn de volledige nalatenschap. Dit gaat zonder juridische handelingen.

Kinderen zijn in dit geval niet onterft, maar krijgen een vordering in geld op de langstlevende ouder. Dit mag ook pas afgelost te worden nadat hij/zij ook komt te overlijden. Er moet wel gezorgd worden voor het voldoen van schulden van de nalatenschap. Hier vallen de erfdelen van de kinderen ook onder. De partner heeft altijd recht op de helft van de erfenis wanneer ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn of wanneer er een geregistreerd partnerschap is. De andere helft wordt verdeeld over de partner en kinderen.

Legitieme portie
Dit is een deel van de erfenis waar een kind automatisch recht op heeft. Dit geldt ook wanneer je onterfd bent door je ouder(s). De hoogte van deze ‘portie’ is de helft van het wettelijk kindsdeel. De legitieme portie krijg je echter pas wanneer je er aanspraak op maakt. Je moet dus zelf verklaren of aangeven dat je aanspraak wenst te maken op dit deel. De termijn is uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater.

Je hebt het recht om alle gegevens rondom de erfenis in te zien. Zo weet je ook of jouw deel eerlijk is berekend. Als het bedrag waar je recht op hebt vast staat, kan je dit opeisen. Dit kan echter pas na 6 maanden na het overlijden. Het kan ook zo zijn dat in het testament staat dat je dit pas na het overlijden van de partner kan worden gedaan. Maar ook wanneer zijn familie in de schuldsanering komt of failliet is.

Berekenen legitieme portie
De berekening van de legitieme portie is best ingewikkeld. Er zijn meerdere factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Er wordt gekeken naar de totale waarde van de nagelaten goederen, maar ook naar schenkingen die gedaan zijn toen de overledene nog leefde. Na deze berekening houd je de legitieme massa over.

De legitieme massa is het daadwerkelijke nalatenschap, verminderd met schulden (kosten van begrafenis/crematie bijvoorbeeld) en vermeerderd met giften. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat degene die overlijdt grote giften gaat doen voor het overlijden.