NewFotografie 20220506 005 - Veritas Advies
pexels rene asmussen 1345574 - Veritas Advies

Kan ik als ondernemer mijn aansprakelijkheid uitsluiten?

Wanneer je een eigen bedrijf hebt, heb je natuurlijk altijd een bepaalde mate van aansprakelijkheid. Dit kan, bij een conflict, echter leiden tot vervelende schadeclaims.

Of het mogelijk is om je aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden, of dat deze alleen beperkt kan worden, vertel ik je in deze blog.

Tevens leg ik je uit hoe je het zo goed mogelijk regelt.

De exoneratieclausule
In je algemene voorwaarden kun je een exoneratieclausule opnemen. Met deze clausule is het mogelijk je aansprakelijkheid te beperken en soms zelf uit te sluiten. Daardoor kan je (in sommige gevallen) niet (helemaal) verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade en hoef je (soms) dus geen schadevergoeding te betalen. Formuleer de uitsluiting of beperking zo concreet mogelijk, want een rechter toetst of het niet te abstract is en of het redelijk is.

Klant
Natuurlijk dien je ook rekening te houden met wie je klant is. Bij een contract met een consument zijn de regels strenger, omdat zij beter beschermd worden dan een zakelijke klant. Zij worden gezien als ‘zwakkere partij’, waardoor aansprakelijkheid in principe niet mag worden uitgesloten of beperkt. De exoneratieclausule is dan ook vaak niet geldig. Binnen zakelijke overeenkomsten ligt dit anders. Daarbij mag je wel volledig je aansprakelijkheid uitsluiten, omdat er een vrijheid geldt voor het maken van afspraken. Maar de uitsluiting is alleen geldig met expliciet wederzijds goedvinden.

Geldigheid exoneratieclausule
Er kleven echter wel wettelijke regels aan een exoneratieclausule. Zo moet de tegenpartij weet hebben van deze clausule, want zonder instemming kan je je klant niet binden. Zij moeten akkoord gaan met jouw algemene voorwaarden, voordat deze in werking treden. Echter kunnen zij wel stilzwijgend akkoord gaan door jouw dienst of product af te nemen. Houd wel rekening met de mate van bekendheid van de klant. Is dit een grote partij die grote transacties doet? Dan zijn de gevaren van de algemene voorwaarden van meer belang dan bij een plaatselijke ondernemer.

De beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid is niet geldig wanneer deze in strijd is met de wet, goede zeden of openbare orde. Tevens mag opzettelijke schade of roekeloosheid niet worden uitgesloten. Daarnaast mag je vanzelfsprekend geen misbruik maken van omstandigheden. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van een beding tegen de redelijkheid en billijkheid. De clausule is ook ongeldig wanneer deze onredelijk bezwarend is. Kijk ook naar de tegenprestatie van de andere partij. Ontvangt deze meer dan dat hij ‘geeft’, dan wordt het beding minder snel nietig verklaard.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als ondernemer heb je vaak een aansprakelijkheidsverzekering. Deze keren echter maar een bepaald bedrag uit. Echter, de aansprakelijkheid wordt niet beperkt tot het bedrag wat je verzekering uitkeert. Keert deze niet uit, dan moet je alsnog het hele bedrag zelf betalen. Het is dus verstandig een maximum bedrag te noemen. Zo kan je bijvoorbeeld 2x de netto prijs van de opdracht rekenen. Het is aan te raden niet teveel de grenzen op te zoeken binnen dit beding, zodat het niet nietig wordt verklaard. Gebeurt dit wel, dan kun je niet meer terugvallen op deze clausule, wat hele nare financiële en juridische gevolgen kan hebben.

Wil jij weten of je jouw aansprakelijkheid kunt beperken of uitsluiten?

Stuur me dan een bericht.