NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
slogan blog veritas advies - Veritas Advies

Hoe kan ik mijn slogan of slagzin beschermen?

Naast de naam van een bedrijf is er vaak ook een bijbehorende slogan of slagzin. Een korte zin waarin het doel van je bedrijf wordt weergegeven.

Zo’n slogan wil je natuurlijk beschermen, maar hoe doe je dat?

Slogan registratie
Een slogan registreren is niet per se makkelijk. Dit kan namelijk via auteursrecht of merkenrecht. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie van de slogan, maar vervalt in de loop der tijd. Dit zorgt echter niet voor juridische bescherming. Daarvoor moet je kiezen voor merkenrecht. Een belangrijke eis voor het registreren van een slogan is dat hij onderscheidend en niet te beschrijvend is.

GVR Slagzinnenregistratie
In 1928 werd het Genootschap Voor Reclame/slagzinnenregister opgericht, dit om juridische zekerheden te bieden bij het claimen van slagzinnen. Bedrijven kunnen hier nieuwe slagzinnen aanmelden voor registratie. Bij goedkeuring mag de eigenaar het GVR -goedgekeurd- symbool gebruiken. Hieronder leg ik uit hoe zo’n keuring gaat.

“Het merkenrecht stelt als eis dat een slagzin onderscheidend vermogen moet hebben, in zekere zin origineel en pregnant moet zijn, een inspanning vergt om uit te leggen (of het denkproces daarover in gang zet) en de slogan gememoriseerd kan worden.”

Onderzoek
Er wordt ten eerste onderzocht of je slogan beschikbaar is en dus nog niet eerder is geregistreerd. Zo kan er geen bezwaar worden gemaakt. Er wordt ook gekeken of de slogan voldoet aan de eisen die binnen het merkenrecht worden gesteld aan nieuwe merken die geregistreerd worden.

Registratie
Na het onderzoek wordt een slagzin beoordeeld door de GVR/slagzinnencommissie. De zin moet onderscheidend en origineel zijn en er wordt gekeken naar de context waarin de zin gebruikt wordt. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van een reglement. Bij goedkeuring wordt hij op de site van het GVR geplaatst. Er is dan, voor belanghebbende, een mogelijkheid binnen 2 maanden bezwaar te maken tegen de registratie. Als een slagzin wordt afgekeurd mag deze alsnog wel gebruikt worden. Er is dan echter geen juridische bescherming en officiële registratie.

Tarieven
Het registreren van een slagzin/slogan is niet gratis. Hiervoor gelden bij het GVR-slagzinnenregister de volgende tarieven:

Vooronderzoek
Normaal onderzoek, met uitslag binnen 10 dagen, per slagzin €275
Spoed onderzoek, met uitslag binnen 2 dagen, per slagzin €475

Beoordeling
Beoordeling, rapportage na eerstvolgende vergadering €295
Spoedbeoordeling, uitslag binnen 4 werkdagen €495

Na goedkeuring kan de slagzin daadwerkelijk geregistreerd worden. Hiervoor zijn de kosten €200, voor 2 jaar. Verlengen is mogelijk voor ook weer een periode van 2 jaar. Hiervoor ligt het bedrag hetzelfde. Heb je vragen over auteursrecht, merkenrecht of het registreren van een slogan? Ik help je graag!