NEWFOTOGRAFIE 20190705 024 - Veritas Advies
blog transitievergoeding veritas advies 1024x682 1 - Veritas Advies

Heb jij recht op een transitievergoeding?

Wanneer je ontslagen wordt, of je contract niet wordt verlengd heb je in sommige gevallen recht op een transitievergoeding. In deze blog leg ik je uit wat een transitievergoeding is, wanneer je er recht op hebt en hoe je zelf de vergoeding kunt berekenen.

Een transitievergoeding, wat is dat?
Wanneer je een dienstverband van 2 jaar of langer hebt gehad, heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit is per 1 juli 2015 bij wet vastgelegd. Voorheen heette dit de kantonrechtersformule. De transitievergoeding valt meestal lager uit, maar is in meer situaties te ontvangen dan de kantonrechtersformule.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?
Wanneer het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt, heb je recht op de transitievergoeding. Daarbij moet je dus wel minimaal 2 jaar in dienst zijn. De hoogte hangt af van het aantal dienstjaren. Er zijn echter ook situaties waarin deze vergoeding niet betaald hoeft te worden:

– Verwijtbaar gedrag zoals diefstal
– Er is een ontslagvoorstel
– Je bent jonger dan 18 en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week
– Ontslag als gevolg van AOW of behalen van de pensioenleeftijd
– Faillissement van de werkgever
– Gelijkwaardige voorzieningen, opgenomen in de CAO
– Weigering gelijkwaardig of beter aanbod rondom contractverlenging.

Hoe krijg je de transitievergoeding?
Je kunt een transitievergoeding niet echt aanvragen, je hebt er recht op wanneer je werkgever je ontslaat via het UWV of via de kantonrechter. Er wordt dan een ontslagprocedure tegen je gevoerd, waartegen je verweer moet voeren. Hiervoor heb je een arbeidsjurist nodig. Wanneer het ontslag juridisch wordt goedgekeurd, heb je recht op deze tegemoetkoming. Word je ontslagen met wederzijds goedvinden? Dan kan een transitievergoeding onderdeel zijn van de ontslagregeling. Ook daarvoor heb je een arbeidsjurist nodig.

Let er wel op dat je de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangt. Een snelle uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Je hebt 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te (laten) dienen bij de kantonrechter om je recht op een transitievergoeding op te eisen, indien je werkgever niet wil of kan betalen.

De hoogte berekenen
Je hoeft niet altijd akkoord te gaan met de hoogte van de vergoeding. Wanneer een werkgever met wederzijds goedkeuren een dienstverband wil ontbinden, moet er in de meeste gevallen een overtuigend ontslagdossier liggen, of je moet zelf akkoord willen gaan. Is dit niet het geval, dan kun je een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding afdwingen. Hiervoor kun je uiteraard een beroep doen op mijn diensten. Is dit het geval, dan is de transitievergoeding de minimale ondergrens. Het maximale bedrag is vastgesteld op €81.000 bruto.

Berekenen waar je recht op hebt
Over de eerste tien dienstjaren bouw je een transitievergoeding op ter grootte van een derde van je maandsalaris per jaar. Over de volgende dienstjaren geldt een opbouw van een half maandsalaris per jaar. Ben je ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan is het één bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na je 50e. Er moeten dan wel minimaal 25 werknemers in dienst zijn bij het bedrijf waar je (hebt) werkt. MKB bedrijven worden op deze manier beschermd tegen grote vergoedingen.

Er bestaat ook een tool om de hoogte van je vergoeding te berekenen. Deze kan afwijken van de vergoeding die je uiteindelijk ontvangt.

Over de transitievergoeding moet ook inkomstenbelasting betaald worden. De werkgever moet dit bedrag bij betaling al inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Dit percentage varieert van 36,55% – 51,75%, afhankelijk van het belastbaar inkomen van dat jaar. Jij ontvangt dus altijd het netto bedrag, waar je niets meer over af hoeft te dragen.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van je transitievergoeding? Ik help je graag!