NewFotografie 20200710 062 - Veritas Advies
blog stoelverhuur veritas 1024x681 1 - Veritas Advies

Een inspanningsverplichting; wat is dat?

Het zal je maar gebeuren… Je werkt als kapster en je klant komt bij je langs om vervolgens mooier weer naar buiten te stappen. Toch kan het gebeuren dat het resultaat niet helemaal is zoals gewenst. Wanneer je klant het gevoel heeft dat je haar kapsel hebt verpest, kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Het kan daarom handig zijn in je algemene voorwaarden vast te leggen of er een resultaatsverplichtingplicht of een inspanningsverplichting is. Maar heeft je klant in zo’n geval eigenlijk wel recht op een schadevergoeding?

Waargebeurd
Er is een rechtszaak geweest over een stel dat een geboortefeest had gepland. Hiervoor wilde ze bij de kapper haar haar blauw laten maken. Dit moest in meerdere afspraken bereikt worden. Ook moest haar haar geknipt worden. Hiervoor werd akkoord gegeven. Maar achteraf was de klant van mening dat het haar ongelijk geknipt was en werd het niet blauw, maar meerdere kleuren. De verf zat daarnaast ook in haar nek en op haar oor, waardoor ze overal blauwe vlekken had.

De klant ging naar een andere kapper voor ‘herstel’ van het kapsel, wat eveneens geld kostte. Daarom eiste ze €750,- schadevergoeding. Een bedrag voor het dekken van de andere kapperskosten en het bederven van levensgenot, omdat haar feestavond was verpest.

Inspanningsverplichting
Bij een inspanningsverplichting geef je aan je naar beste vermogen in te zetten om het gewenste resultaat te behalen. Echter kun je geen harde toezegging doen over het resultaat. In je algemene voorwaarden kun je opnemen dat er op de opdracht slechts een inspanningsverplichting rust.

Of het gewenste resultaat is bereikt, wordt gemeten aan de hand van inspanning, niet van het resultaat. Zijn alle maatregelen getroffen om het beste resultaat te halen? Dan is er geen sprake van een wanprestatie en heeft je klant geen recht op een schadevergoeding. Heb je niet alle maatregelen getroffen? Dan is het de vraag of de schade hersteld kan worden. Binnen een bepaalde termijn moet je dan nog een kans krijgen de fout recht te zetten. Doe je dit niet? Dan kan er een schadeclaim ingediend worden.

In dit geval dus dat de het kapsel mooi recht geknipt en blauw is. De kapper heeft zijn best gedaan, maar heeft niet het gewenste resultaat behaald. Toch kan je het de kapper niet kwalijk nemen, tenzij die een fout heeft gemaakt. Wanneer je je klant vooraf waarschuwt, omdat er omstandigheden zijn die de behandeling bemoeilijken, kan er geen schadevergoeding geëist worden. Je handelt in dat geval professioneel en het was de keuze van de klant de behandeling voort te zetten.

Resultaatsverplichting
Bij een resultaatsverplichting is er wél een verplichting om een bepaald resultaat te behalen. Het niet leveren van het resultaat levert dan een tekortkoming op. Je kunt je moeilijker verweren dat je je best hebt gedaan. Echter moet je wel de kans krijgen de afspraak alsnog na te komen. De geleden schade kan wel teruggevorderd worden, mits dit niet in het contract is uitgesloten. Kom je dan nog de afspraak niet na? Dan kan het contract ontbonden worden. Echter kan je je nog beroepen op overmacht.

Heb jij een ontevreden klant? Ik help je graag.