NEWFOTOGRAFIE 20191126 010 - Veritas Advies
arbeidsovereenkomst 1024x682 1 - Veritas Advies

Een concurrentiebeding in mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst, mag dat?

Bij de aanvang van een nieuwe functie teken je een arbeidsovereenkomst. Hierin staat of je te maken heb met een concurrentiebeding. Sinds 2015 is in de wet opgenomen dat dit niet meer mag bij een tijdelijk contract.

Maar wat is dat nu eigenlijk zo’n concurrentiebeding?

Concurrentiebeding?!
Een concurrentiebeding moet voorkomen dat je als werknemer (direct) bij een concurrent aan de slag gaat. Bijvoorbeeld na ontslag of het door jou beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit beding wordt opgenomen in het contract en moet door beide partijen worden ondertekend. Ook wanneer het beding in een ander contract staat.

Daarnaast is het ook mogelijk deze afspraken pas te maken na het aangaan van de arbeidsovereenkomst of aan het einde van het dienstverband. Een werknemer mag niet onder druk gezet worden om het document te tekenen. Er moet ook duidelijk omschreven worden welke activiteiten verboden zijn. Is dit niet duidelijk en komt er een rechter aan te pas? Dan is de kans dat je als werkgever de zaak wint niet groot.

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract
Vanaf januari 2015 kan een concurrentiebeding alleen in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk contract is dit alleen mogelijk wanneer uit de motivering van de werkgever blijkt dat het van zwaarwegend belang is van het bedrijf of dienst. Deze motivering moet schriftelijk worden ingediend. Is je contract afgesloten voor 1 januari 2015, dan blijft het concurrentiebeding zonder motivering geldig. Deze belangen moeten ook nog van kracht zijn wanneer de werkgever zich op het beding beroept. Per geval moet er een motivatie liggen waarom deze reden een concurrentiebeding vereist.

Wanneer is een concurrentiebeding niet geldig?
• De werknemer is al een tijd uit dienst (de periode van het beding is dus verstreken) en wil bij een concurrent aan het werk.
• Als de werkgever geen belang heeft bij het nakomen van het beding.
• Indien het beding een te zware belemmering vormt voor de werknemer.
• Wanneer er geen of juist een te grote geografische belemmering is.
• Wanneer de beperking qua tijdsduur te groot is.

De werkgever kan geen rechten ontlenen aan het beding als:
• De werkgever de opzegtermijn niet of niet juist in acht neemt.
• Als de werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen.
• Ernstig verwijtbaar nalaten of handelen van de werkgever.

Relatiebeding
Naast het concurrentiebeding heb je ook nog het relatiebeding. Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding maar dan in verband met relaties/klanten van jouw werkgever. Het doel hiervan is dat je geen zaken doet met klanten en/of relaties van je werkgever. Daarom is het belangrijk goed af te spreken wie klanten en/of relaties van je werkgever zijn. Bij een tijdelijk contract mag dit eveneens alleen als er zwaarwegende belangen zijn en dit schriftelijk uiteengezet is. Net als bij het concurrentiebeding mag het in andere gevallen alleen als je 18 jaar of ouder bent, een vast contract krijgt en het schriftelijk in je arbeidscontract staat opgenomen.

Houd je je niet aan het relatiebeding, dan kan je werkgever een boete opleggen. De hoogte hiervan moet genoemd worden in het arbeidscontract. Wanneer je een eigen bedrijf wilt starten of voor een andere organisatie wilt werken is het goed om te proberen er samen uit te komen.

Bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst moet je dus niet alleen letten op een eventueel concurrentie- en relatiebeding maar op nog een aantal andere punten. Waar je dan precies op moet letten vertel ik in deze blog.