NEWFOTOGRAFIE 20200218 071 - Veritas Advies
lujia zhang qye8p4clpo0 unsplash - Veritas Advies

Een aansprakelijkheidsverzekering, wel of niet afsluiten?

Niet alleen in je persoonlijke leven kun je in een situatie terecht komen waarbij je een aansprakelijkheidsverzekering nodig hebt. Ook op zakelijk vlak kan dit voorkomen.

Een klant (per ongeluk) een verkeerd advies geven of je kop koffie omstoten over diens laptop… Het kan je zo maar een schade claim opleveren.

Maar welke aansprakelijkheidsverzekering heb je dan nodig? Een bedrijfs- of beroep aansprakelijkheidsverzekering of misschien wel allebei?

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Wanneer je in loondienst bent, is je werkgever verantwoordelijk voor jouw werk en dus ook voor eventuele fouten. Zij zijn daarvoor verzekerd. Wanneer je als zelfstandige werkt is dit natuurlijk niet het geval. Dan ben jij verantwoordelijk voor je werk en je daden en de eventuele gevolgen daarvan. Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt je niet tijdens het uitoefenen van je beroep.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel heel handig. Het kan geruststellend zijn dat je niet voor vervelende financiële verrassingen komt te staan, wanneer je per ongeluk een foutje maakt. Daarnaast betekent dat dan niet direct het faillissement van je bedrijf.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In dit geval wordt materiële schade gedekt, maar ook letselschade aan zaken of personen. Denk hierbij aan het eerder genoemde laptop incident of wanneer een klant per ongeluk struikelt door jouw toedoen en daarbij letsel oploopt. Bij deze vorm ben je ook verzekerd tegen productaansprakelijkheid. Loopt de klant schade op door een product van jouw bedrijf? Dan ben je hiervoor gedekt. Je wilt bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld als iemand ziek wordt van het eten in jouw restaurant.

Daarnaast ben je verzekerd voor het tekortschieten in je zorgplicht naar werknemers of plotselinge onverwachte aantasting aan het milieu (ook als je niet met chemische stoffen werkt). Ook is er een mogelijkheid tot het aanvullend verzekeren tegen verkeersschade. Dan ben je verzekerd voor wanneer je werknemers tijdens de werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Wanneer de schade wordt veroorzaakt met of door motorvoertuigen, dekt de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dit namelijk niet.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt schade die is ontstaan uit fouten die je hebt gemaakt tijdens het uitoefenen van je beroep. Bijvoorbeeld een fout bij een btw-aangifte door een freelance boekhouder. Het is natuurlijk heel vervelend als je door diens fout een boete moet betalen aan de Belastingdienst. Die boete en/of de kosten die jij gemaakt hebt voor de boekhouder kun je dan neerleggen bij de boekhouder.

Waar let je op bij het afsluiten?
Verzekeraars willen natuurlijk het liefst dat je bij hun zoveel mogelijk verzekeringen afsluit. Iedere premie is er één. Zij zullen je dan ook niet waarschuwen en juist adviseren om dubbele verzekeringen te hebben. Dubbele dekking dus. Let bij het afsluiten daarom op de voorwaarden. Daarnaast wordt er vaak geen onderscheid gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen, terwijl de risico’s wel degelijk verschillen.

Alleen al om deze reden is het handig om meerdere offertes aan te vragen en goed te kijken naar het eigen risico. Maar ook het maximale uitgekeerde bedrag is belangrijk om in de gaten te houden. En worden het juridisch verweer of rechtelijke procedures wel gedekt als het echt tot een zaak komt? Het kan ook lonen om bij het bedrijf waar je je persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten te informeren. Door deze verzekeringen te combineren kun je soms combinatiekortingen krijgen.