Week van de Rechtspraak!

Van 21 tot en met 25 september is het de week van de Rechtspraak. Veel rechtbanken en gerechtshoven laten in deze week de verborgen kant van het recht zien.

Voorheen konden bezoekers bijvoorbeeld rollenspellen van zaken bijwonen, waar normaal gesproken geen publiek bij aanwezig is. Ook gaan rechters in debat met vragen over de rechtspraak. Tijdens deze activiteiten is er ruimte om vragen te stellen over het vak.

Week van de Rechtspraak 2020
Door de pandemie zullen er een aantal dingen anders gedaan worden. Het gehele programma vind je hier. Zo kun je elke dag een podcast luisteren of een Facebook live sessie volgen. En op 23 september om 10:00 uur is er een webinar over digitale ontwikkelingen en tips rondom niet-professionele bewindvoering. Hiervoor moet je je aanmelden.

Mijn diensten
Natuurlijk kan ik je ook helpen bij het regelen van een goed juridisch fundament. Ik leg je precies uit welke documenten je nodig hebt, passend bij jouw bedrijf. En dat allemaal op een leuke manier!

Algemene voorwaarden
Dit is de basis van elk bedrijf, de kleine lettertjes. In je algemene voorwaarden vertel je onder welke voorwaarden je je producten of diensten levert. Hierbij komen zaken als levering, betaling, garantie en aansprakelijkheid kijken. Iedere branche heeft zijn eigen kenmerkende voorwaarden. Het hebben van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht, maar kan een hoop gedoe voorkomen. Het is een document waarop je kunt terugvallen als er twijfel of onenigheid ontstaat.

Incassotraject
Wanneer een klant nalaat om te betalen, na het leveren van je dienst, wordt het tijd om in actie te komen. Een incassotraject is niet leuk, maar soms wel noodzakelijk. Door mij als jurist in te schakelen maak je meer indruk en heb jij je handen vrij voor andere opdrachten. Ik neem de zorg voor de afhandeling op me. De gemaakte kosten voor dit traject kunnen, afhankelijk van de situatie en gemaakte afspraken, verhaald worden op de debiteur. Daardoor kost het jou dus niets!

Auteursrecht
Dit is ook een onderwerp waar vaak onduidelijkheid over ontstaat. Want welke rechten en plichten heb je omtrent het gebruik van teksten van anderen? En hoe verwerk je dit in een eventuele arbeidsovereenkomst? Het is belangrijk afspraken te maken over het auteursrecht. Maak je geen afspraken, dan is de opdrachtnemer degene die de rechten krijgt. Ditzelfde geldt voor uitvindingen. Ik duik er graag in om te kijken hoe het in jouw situatie is.

Ik help je graag op weg met een van deze of vele andere onderwerpen!

Gratis Legal sessie
Per maand selecteer ik een aantal ondernemers voor een gratis Legal sessie van een half uur. Hiervoor vul je een korte vragenlijst in. Of je nou geselecteerd bent of niet, ik neem sowieso contact met je op. Tijdens deze sessie kijken we naar jouw juridische basis en bijbehorende documenten. Ook krijg je tips waarmee je direct aan de slag kunt.

E-book
Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief ontvang je ook gratis mijn e-book. Hierin deel ik waarom een goed juridisch fundament zo belangrijk is voor je bedrijf.

Daarnaast deel ik elke 2 weken Legal Talk met juridisch nieuws, tips, mijn ondernemersreis en nieuwe evenementen. Bijvoorbeeld over het goed regelen van betalingen en het goed ingedekt zijn tijdens een samenwerking.

Kan ik jou ergens mee helpen?

Gemeente aansprakelijk bij letsel?

Een ongeluk zit in een klein hoekje… Zo kan het gebeuren dat je tijdens een fijne wandeling ineens valt of dat er een tak naar beneden komt.

Erg vervelend natuurlijk! In deze blog vertel ik wanneer je zelf aansprakelijk bent, maar ook wanneer je de gemeente aansprakelijk kunt stellen.

Zaak: vallende tak toerist
Zo stelde een toerist een gemeente aansprakelijk nadat een hoofdtak van een eik naar beneden kwam en ze daarbij ernstig letsel opliep. Op dat moment stond zij te wachten met anderen bij een opstapplaats voor fluisterbootjes. De gemeente weigerde haar aansprakelijkheid te erkennen. De boom was geïnspecteerd en stond op de kap lijst. Daarmee stelden ze genoeg voorzorgsmaatregelen genomen te hebben.

Uiteindelijk, in hoger beroep, werd de gemeente aansprakelijk gesteld. Er had meer kunnen worden gedaan om dit te voorkomen. Zij hadden kunnen voorzien dat het niet treffen van maatregelen letselschade zou kunnen opleveren. Het was daarnaast ook financieel niet bezwaarlijk maatregelen te treffen, bijvoorbeeld een noodkap of verplaatsen van de opstapplaats.

Zorgplicht
In principe heeft de gemeente een wettelijke plicht om bijvoorbeeld bomen te onderhouden en de conditie te controleren. Hetzelfde geldt voor bestrating en putdeksels. Maar ook het begaanbaar houden van de weg, door het vrij te maken van bladeren en sneeuw. Dit is de zorgplicht van de gemeente. Of de gemeente aan deze plicht voldaan heeft, moet worden getoetst aan de hand van kelderluikcriteria. Daarbij is van belang:

– In hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid waarschijnlijk is;
– Hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan;
– Hoe ernstig de gevolgen van het ongeval kunnen zijn;
– In hoeverre het nemen van veiligheidsmaatregelen lastig is.

Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval onderzocht worden. Bovendien is de gemeente verplicht om actie te ondernemen na het vaststellen van ‘gevaarlijke’ situaties. De gemeente is sneller aansprakelijk wanneer er meerdere keren gewaarschuwd is, of wanneer zij op de hoogte is van het gebrek. Ook wanneer de gemeente tijd heeft gehad om het gebrek te verhelpen, zal zij sneller aansprakelijk worden gehouden.

Bouwbedrijf aansprakelijk stellen
Wanneer een bouwbedrijf werkzaamheden aan de straat uitvoert, kan die soms verantwoordelijk gehouden worden voor het ongeval. Dat is afhankelijk wie de onveilige situatie heeft gecreëerd en mogelijk ook van onderlinge afspraken tussen de gemeente en het bouwbedrijf.

Schadevergoeding
Wanneer je schade hebt, door toedoen van een ander, heb je recht op een schadevergoeding. Denk hierbij aan een loszittende tegel, gat in de weg of een niet goed gesloten putdeksel. In dit geval is de gemeente (wegbeheerder) aansprakelijk. Toch kan het lastig zijn dit te bewijzen. Hierbij moet je wel kunnen aantonen je slachtoffer bent geworden van een gebrekkige situatie op de openbare weg.

Bij een uitstekende of verzakte tegel is bepaald dat een aantoonbaar hoogteverschil, van minimaal 4 centimeter, aanleiding kan zijn de gemeente aansprakelijk te stellen. Het kan daarbij handig zijn een foto te maken als bewijs. Door gebruik van een voorwerp kun je het hoogteverschil aanduiden. Bij een boom is van belang dat er een deskundige de staat in de gaten houdt en rapporteert als er sprake is van een risicoboom die lijdt aan kwalen. De boom dient dan op een kap lijst geplaatst te worden. En de gemeente dient aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Gemeente is niet aansprakelijk
Toch is de gemeente, ondanks de zorgplicht niet altijd aansprakelijk. Als weggebruiker dien je er rekening mee te houden dat de wegen zich niet altijd in allerbeste staat bevinden. Hierbij wordt een beroep gedaan op je eigen alertheid of er geen onregelmatigheden zijn. Daarentegen moet de gemeente er juist weer rekening mee te houden dat dit niet altijd realistisch is. Maar, op een bospad moet je altijd beter op kuilen letten dan op een drukke weg. Daarnaast is het van belang je aan de verkeersregels te houden. Doe je dit niet, door bijvoorbeeld te hard te rijden, dan kan de schade niet of slechts deels op de gemeente verhaald worden. Dit ligt er natuurlijk aan of de schade niet zou zijn ontstaan wanneer de weggebruiker zich wel aan de verkeersregels zou houden.

Wanneer de weg glad is door sneeuw, kan de gemeente zich er op beroepen dat er geen sprake is van een gebrekkige toestand van de weg. Wanneer je tegen een boom glijdt of valt is de gemeente dus niet aansprakelijk. De weg is namelijk prima, alleen de sneeuw maakt het glad. Hierbij is het wel van belang wat de gladheid veroorzaakt en of er genoeg maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen. Hiervoor moet er voldoende tijd zitten tussen het ontstaan van de gladheid en het ongeval om deze maatregelen te treffen. Bij plotselinge gladheid is het namelijk onmogelijk om overal tegelijk te strooien, door het strooi plan.

Schriftelijk aansprakelijk stellen
De gemeente kun je schriftelijk aansprakelijk stellen. In de brief schrijf je niet alleen waar en wat er is gebeurd, maar ook wanneer het ongeval plaatsvond. Daarnaast is het van belang te benoemen of je lichamelijk of materiële schade hebt, wat het schadebedrag is en waarom je vindt dat de gemeente aansprakelijk is. Voor de duidelijkheid kun je foto’s toevoegen. Bewaar altijd een kopie van dit document als bewijs.

Wil jij iemand aansprakelijk stellen voor schade, maar heb je geen idee hoe?

Stuur me even een berichtje

EU-VS privacy shield ongeldig, wat nu?

Je hebt er vast wel eens over gehoord: EU-VS privacy shield.

Afgelopen juli verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie het privacy shield ongeldig.

Maar wat zijn nu de gevolgen van die ongeldigheid en wat voor acties moet jij ondernemen?

EU-VS privacy shield
Het EU-VS Privacy Shield is een overeenkomst tussen het Amerikaanse ministerie van Economische zaken en de Europese commissie over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de EU en de VS. Het ging op 1 augustus 2016 van kracht en vervangt het Safe Harbor- verdrag.

De Amerikaanse overheid controleert of bedrijven met een certificering zich aan de regels houden. Bij overtreding kan de overheid dit certificaat intrekken. Zodra een bedrijf gecertificeerd is, is het Europese Modelcontract overbodig geworden. Bij een Amerikaanse ombudsman kunnen Europese burgers een klacht indienen als zij vinden dat een Amerikaans bedrijf of de overheid de privacy schendt. Dit is kosteloos en onafhankelijk, waarbij er binnen 45 dagen moet zijn geantwoord. Ook heeft de Amerikaanse overheid toegezegd niet uitgebreid te gaan controleren en acties uit te voeren op Europese persoonsgegevens en de inlichtingendienst mag de data van Europese bedrijven niet meer gebruiken.

Ongeldig verklaard
Op 16 juli 2020 werd het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaard door het hof. Dit heeft grote gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegeven tussen de EU en de VS. Een Oostenrijkse student vond de doorgifte van persoonsgegevens van Facebook Ierland naar het moederbedrijf in de VS in strijd met het Europees recht. Naar zijn mening worden de gegevens in de VS te weinig beschermd. Het hof gaf hem gelijk en verklaarde het Safe Harbor-verdrag ongeldig in 2015.

In deze nieuwe zaak verklaarde het hof het EU-VS Privacy Shield ook ongeldig. De VS biedt geen passende bescherming voor de persoonsgegevens en de rechten en vrijheden van de Europese betrokkenen. Op grond van Amerikaanse wetgeving hebben de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het recht om gegevens van EU-burgers in te zien en te gebruiken. Zelfs wanneer het om niet-noodzakelijke gegevens gaat.

Gevolgen
Bijna elke ondernemer maakt gebruik van een Amerikaanse dienstverlener en verwerkt daarbij gegevens van klanten, websitebezoekers of medewerkers in de VS. Het gevolg van de nietig verklaring is dat persoonsgegevens niet meer op grond van het EU-VS Privacy Shield kunnen worden doorgegeven aan de VS. Dat geldt ook voor goede doelen die gebruik maken van Amerikaanse diensten voor dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Wil je als Nederlands bedrijf aan de AVG blijven voldoen? Dan zul je zelf afspraken moeten maken met dienstleveranciers over de privacy.

De AVG en een Alternatief
De AVG stelt dat persoonsgegevens niet mogen worden doorgegeven en opgeslagen buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Dit mag alleen als in die landen ook aan de eisen van de AVG wordt voldaan. Of als er een alternatief is.

Daarbij kan je denken aan het sluiten van een modelcontract met de ontvanger in het derde land. Dit model is door de Europese Commissie opgesteld en door het hof geldig bevonden. Maar er moet per doorgifte worden beoordeeld of het recht van het derde land genoeg bescherming biedt voor de persoonsgegevens die, op basis van het contract, worden doorgegeven. Dat lijkt voor de VS niet zo te zijn. In zo’n situatie zijn waarborgen nodig of moet de doorgifte worden beëindigd.

Wat moet je doen?

1. Gegevens buiten de EU verwerkt
Als eerste is het belangrijk te kijken welke gegevens buiten de EER worden verwerkt. Kijk bijvoorbeeld waar de servers staan van de cloud dienst die je gebruikt, maar ook cookies, sociale media kanalen en videobel systemen moeten gecontroleerd. In het verwerkingsregister staat vermeld of de gegevens buiten de EER terecht komen. Daarbij is het belangrijk of deze up-to-date is.

2. Contracten met ontvangers in de VS
Persoonsgegevens kunnen ook buiten de EER komen via leveranciers naar de VS of andere landen. Dat moet in de verwerkersovereenkomst staan. Is deze overeenkomst niet duidelijk? Doe dan navraag!

3. Controleer op welke basis gegevens worden doorgegeven
Ga op zoek naar een alternatief als dit op basis is van het EU-VS Privacy Shield. Een Amerikaanse ontvanger kan je een voorstel doen. Is er een modelcontract gesloten met de ontvanger? Dan moet je nagaan of aanvullende waarborgen gewenst zijn. Bijvoorbeeld welke waarborgen er door de ontvanger zijn getroffen met betrekking tot de gegevens. Denk hierbij aan ‘end-to-end encryption’, zodat ze niet leesbaar zijn voor overheidsinstanties.

4. Wijzig je privacyverklaring
Het is verstandig uit je privacyverklaring te halen dat gegevens worden doorgegeven op basis van de EU-VS Privacy Shield. Bij gebruik van een modelcontract zet je het in de verklaring. Je kunt een hyperlink toevoegen naar het standaard modelcontract van de Europese Commissie. Heb je nog geen alternatief? Wees transparant en maak kenbaar dat je zoekt naar een goed alternatief om de gegevens goed te beschermen.

Heb jij nog vragen over het EU-VS privacy shield?

Stuur me dan een berichtje!

Ontslag op staande voet na meenemen tasje onterecht

Een nieuwe categorie! Opmerkelijke uitspraken vanuit de rechtspraak:

Je hebt het misschien wel meegekregen in het nieuws. Een werknemer van de Action had een plastic zakje gestolen en werd op staande voet ontslagen. Onterecht zo oordeelde de rechter.

Maar waarom is het ontslag wegens diefstal nu niet redelijk?

Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet mag niet zomaar. Het is namelijk de zwaarste sanctie die een werkgever op kan leggen. Je arbeidsovereenkomst wordt per direct ontbonden, maar hier moet wel een gegronde reden voor zijn. En de opzegtermijn hoeft hierbij niet in acht te worden genomen.

Er is geen lijst met dingen waarvoor je direct ontslagen kunt worden, zo lang het maar ‘redelijk’ is. Ontslag op staande voet moet gelijk gegeven worden wanneer een werkgever het vaststelt. Is er een onderzoek nodig naar de situatie? Dan kan je wel op non-actief worden gezet. Het gaat meestal om ernstige situaties als bijvoorbeeld mishandeling, fraude of diefstal. De algemene situatie is hierbij wel van belang. Hierbij speelt bijvoorbeeld het beroep dat je uitvoert een rol. Dat kan uitmaken of iets wel of niet geaccepteerd wordt. Je kunt zelf ook ontslag op staande voet nemen. Bijvoorbeeld bij het uitblijven van het op tijd uitbetalen van het loon of bedreiging door de werkgever.

Nu niet redelijk
Waarom is in dit geval het ontslag dan niet redelijk? De werknemer wilde het tasje een dag later gaan betalen, omdat de kassa’s al afgesloten waren, maar vergat dit. Daarna ging zijn vakantie in. Zodra hij terug kwam werd hij op staande voet ontslagen. Iets wat in deze situatie natuurlijk niet redelijk is. Het gaat om een product wat bijna geen waarde heeft. Voor zo’n plastic zakje betaal je als klant namelijk slechts 3 cent. Waarschijnlijk heeft een collega de ‘diefstal’ gemeld.

Voor het besluit van ontslag op staande voet moeten ook andere omstandigheden worden meegewogen. In dit geval: de aard van het meegenomen voorwerp, het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden.

De rechter heeft besloten dat het ontslag op staande voet in deze situatie onterecht is. Er is niet gebleken dat de werknemer in de werkzame jaren niet goed functioneerde. Daarnaast is hij in de financiële problemen gekomen door het verliezen van zijn baan. Hij kreeg zijn leven weer op de rit, door na een periode van werkeloosheid, bij de Action aan de slag te gaan. Door het virus en zijn leeftijd, hij is 41, wordt het vinden van een nieuwe baan niet makkelijk. Die financiële ellende staat niet in verhouding tot de kosten van het zakje.

Besluit rechter
De werknemer kreeg twee keuzes: een schadevergoeding of het ontslag ongedaan maken. Hij koos voor het laatste en kreeg een vergoeding van €7200. Dit bedrag is een deel achtergesteld salaris en een transitievergoeding. Daar komt nog €800 aan proceskosten bovenop.

De werknemer handelde echter wel in strijd met het zero-tolerance beleid van de winkel. Dit houdt in dat zelfs de kleinste vergrijpen worden bestraft. Dit geldt ook wanneer je iets meeneemt wat anders weggegooid zou worden. Van dit beleid was hij op de hoogte. De Action heeft aangegeven dat ze zich gaan beraden op aanscherping in de uitvoering van hun beleid.

Wil je op de hoogte gehouden worden van juridisch nieuws, dit soort opmerkelijke uitspraken en juridische tips?

Schrijf je in voor de Legal Talk:

Tussentijds een tijdelijke arbeidsovereenkomst opzeggen, mag dat?

Wat de reden ook is, het kan zijn dat je na de proeftijd toch nog afscheid wilt nemen van een werknemer.

Maar mag je een tijdelijke arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen?

Wat zijn daar de voorwaarden voor en wat is het gevolg als je het doet wanneer het niet mag?

Tijdelijke arbeidsovereenkomst opzeggen
De hoofdregel is dat het tussentijds opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet mogelijk is. Deze eindigt vanzelf op de afgesproken datum. Dit geldt voor zowel opzegging vanuit de werkgever als de werknemer.

Echter zijn er drie uitzonderingen op deze regel:

1. Bij een geldig overeengekomen proeftijd mogen zowel de werkgever als de werknemer tussentijds opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn.
2. Bij ontslag op staande voet, maar hiervoor moet wel voldaan zijn aan de door de wet gestelde eisen.
3. Als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Beide partijen mogen tussentijds opzeggen, maar de opzegtermijn geldt hierbij wel. De opzegging moet schriftelijk gebeuren. Werkgevers hebben hierbij nog extra verplichtingen:
* Bij bedrijfseconomische redenen, of wanneer je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, mag er pas tussentijds worden opgezegd na toestemming van het UWV.
* Bij een persoonlijke reden, zoals een verstoorde arbeidsverhouding, moet je eerst naar de kantonrechter voor het indienen van een ontbindingsverzoek.

Opzeggen met wederzijds goedvinden
Zijn de bovenstaande punten niet van toepassing, maar wil je een overeenkomst toch beëindigen? Dan zul je in gesprek moeten over beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Het nadeel is dat de werknemer pas recht heeft op een WW-uitkering op het moment dat de overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken.

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, heeft de werknemer na de beëindiging met wederzijds goedvinden wel eerder recht op een WW-uitkering.

Als werkgever opzeggen wanneer dit niet mag
Wanneer je er samen niet uit komt, kun je de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er wordt gekeken of er aan de voorwaarden van de opzegging wordt voldaan. Op dit moment kan er een vergoeding aan de werknemer worden toegekend, ter hoogte van het resterende loon dat zou worden ontvangen als de overeenkomst zou worden uitgezeten. De rechter kan dit verlagen, maar er blijft een minimum vergoeding bestaan van 3 bruto maandsalarissen.

Als werkgever schiet je er vaak dus niets mee op om dit te doen. Daarbij kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het totaal, aan de werknemer, uit te keren bedrag kan dus flink oplopen.

Als werknemer opzeggen wanneer dit niet mag
Wanneer je als werknemer je contract voor bepaalde tijd tussentijds wilt eindigen, maar je werkgever niet, heb je juridisch geen voet om op te staan. In het geval van een zeer ernstige situatie, zoals fysiek geweld of het onterecht niet ontvangen van loon, kan je ontslag op staande voet nemen. Dit komt echter bijna nooit voor.

Wanneer je toch wilt opzeggen, terwijl er geen opzegbeding is, kan het ook zijn dat je je werkgever moet betalen. Dit bedrag komt overeen met het salaris dat je als werknemer over de resterende duur van de overeenkomst zou hebben ontvangen.

Als je je werkgever laat weten het dienstverband te willen beëindigen, is de kans groot dat je goede afspraken kan maken. Een werkgever zit vaak niet te wachten op de inzet van een werknemer die toch niet wil blijven.

Heb je vragen over het tussentijds beëindigen van je contract?

Stuur me dan een berichtje!

De coronawet; wat kunnen we verwachten? – deel 2

Vorige week vertelde ik al een aantal dingen welke we kunnen verwachten vanuit de nieuwe (tijdelijke) coronawet.

Vandaag deel 2.

Evenementen
Bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die niet of alleen onder strenge voorwaarden mogen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een maximaal aantal bezoekers bij concerten of festivals.

Openstelling publieke plaatsen
Publieke plaatsen kunnen worden aangewezen die niet, of slechts onder in een regeling gestelde voorwaarde, voor publiek toegankelijk mogen zijn. Zo mag er bijvoorbeeld maar een maximaal aantal mensen aanwezig zijn in een bioscoop, museum of bibliotheek.

Maatregelen besloten plaatsen
Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats grote kans is op verspreiding van het virus, kan de burgemeester de bevelen geven die nodig zijn om de gedraging of activiteit te beëindigen. Daarnaast kan er een bevel komen dat de aanwezige personen direct moeten vertrekken. Dit geldt niet voor woningen.

Personenvervoer
Er kan worden bepaald dat het aanbieden van bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verboden is. Ook kunnen er regels worden gesteld over de toegang en het gebruik van voorzieningen omtrent personenvervoer. Hierbij kan worden afgeweken van de ‘veilige afstand’, wanneer de personen op hetzelfde adres wonen.

Zorgplicht publieke en besloten plaatsen
Wie verantwoordelijk is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of het openstellen van een publieke plaats voor publiek, zorgt voor voorzieningen of dusdanige openstelling dat de aanwezige personen de algemeen geldende regels in acht kunnen nemen.

Indien de burgemeester van mening is dat dit niet mogelijk is kan, hij of zij, schriftelijke aanwijzingen geven voor het treffen van voorzieningen. Ook moet worden vermeld waaraan niet voldaan kan worden. Er wordt een termijn gesteld voor wanneer de maatregelen getroffen moeten zijn. In een spoedeisende situatie kan de burgemeester een bevel geven. Wordt dit mondeling gedaan, dan wordt het zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en bekend gemaakt. Bij zorgplicht op besloten plaatsen geldt alleen dat de verantwoordelijke maatregelen treft tot het toelaten van personen tot een besloten plaats. Er dienen voorzieningen aanwezig te zijn, zodat de maatregelen kunnen worden nageleefd.

Zorgaanbieders en zorglocaties
Zorgaanbieders dragen zorg voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, dat de aanwezige personen die niet betrokken zijn, of die geen mantelzorger zijn, de regels in acht kunnen nemen. Kan dit niet, dan kan de minister schriftelijke aanwijzingen geven. Onderbouwd geeft hij weer welke maatregelen getroffen dienen te worden. Tevens wordt er een termijn gesteld waarin de maatregelen doorgevoerd moeten zijn.

Er kunnen beperkingen worden opgelegd wie er worden toegelaten, tenzij het belang van de volksgezondheid niet opweegt tegen de belangen van de cliënten en patiënten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zorglocaties of categorieën ervan.

Deze beperking geldt niet voor:
– Familie of naaste tot een in de zorglocatie verblijvende persoon, van wie de arts verwacht dat deze op korte termijn zal overlijden.
– Toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen zoals in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
– Toegang in verband met het horen van een cliënt zoals beschreven in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten of het horen van een betrokkene zoals in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs en kinderopvang
Er kan worden bepaald dat het verrichten van onderwijsactiviteiten, in een onderwijsinstelling, geheel of gedeeltelijk worden verboden. Ook kunnen er beperkingen of andere voorwaarden worden gesteld aan de verrichting hiervan. De burgemeester kan worden opgedragen locaties aan te wijzen die tot 24 uur, 7 dagen per week, opvang bieden aan deze kinderen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen of categorieën hiervan. Onderwijsambtenaren moeten toezicht houden op de naleving van de onderwijswet.

Ditzelfde geldt voor kinderopvang. Ook hier kan het verboden worden deels of geheel te openen. Kindercentra of gastouderopvang kunnen worden uitgesloten als zij opvang bieden aan:
– Ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen
– Kinderen in bij die regeling aangewezen leeftijdscategorieën
– Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Al met al dus een hele waslijst (samen met deel 1) met nieuwe maatregelen die, indien nodig, van kracht worden om het coronavirus te bestrijden dan wel niet verder te laten verspreiden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe (tijdelijke) wet en ander juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk

De coronawet; wat kunnen we verwachten? – deel 2

Vorige week vertelde ik al een aantal dingen welke we kunnen verwachten vanuit de nieuwe (tijdelijke) coronawet.

Vandaag deel 2.

Evenementen
Bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die niet of alleen onder strenge voorwaarden mogen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een maximaal aantal bezoekers bij concerten of festivals.

Openstelling publieke plaatsen
Publieke plaatsen kunnen worden aangewezen die niet, of slechts onder in een regeling gestelde voorwaarde, voor publiek toegankelijk mogen zijn. Zo mag er bijvoorbeeld maar een maximaal aantal mensen aanwezig zijn in een bioscoop, museum of bibliotheek.

Maatregelen besloten plaatsen
Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats grote kans is op verspreiding van het virus, kan de burgemeester de bevelen geven die nodig zijn om de gedraging of activiteit te beëindigen. Daarnaast kan er een bevel komen dat de aanwezige personen direct moeten vertrekken. Dit geldt niet voor woningen.

Personenvervoer
Er kan worden bepaald dat het aanbieden van bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verboden is. Ook kunnen er regels worden gesteld over de toegang en het gebruik van voorzieningen omtrent personenvervoer. Hierbij kan worden afgeweken van de ‘veilige afstand’, wanneer de personen op hetzelfde adres wonen.

Zorgplicht publieke en besloten plaatsen
Wie verantwoordelijk is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of het openstellen van een publieke plaats voor publiek, zorgt voor voorzieningen of dusdanige openstelling dat de aanwezige personen de algemeen geldende regels in acht kunnen nemen.

Indien de burgemeester van mening is dat dit niet mogelijk is kan, hij of zij, schriftelijke aanwijzingen geven voor het treffen van voorzieningen. Ook moet worden vermeld waaraan niet voldaan kan worden. Er wordt een termijn gesteld voor wanneer de maatregelen getroffen moeten zijn. In een spoedeisende situatie kan de burgemeester een bevel geven. Wordt dit mondeling gedaan, dan wordt het zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en bekend gemaakt. Bij zorgplicht op besloten plaatsen geldt alleen dat de verantwoordelijke maatregelen treft tot het toelaten van personen tot een besloten plaats. Er dienen voorzieningen aanwezig te zijn, zodat de maatregelen kunnen worden nageleefd.

Zorgaanbieders en zorglocaties
Zorgaanbieders dragen zorg voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, dat de aanwezige personen die niet betrokken zijn, of die geen mantelzorger zijn, de regels in acht kunnen nemen. Kan dit niet, dan kan de minister schriftelijke aanwijzingen geven. Onderbouwd geeft hij weer welke maatregelen getroffen dienen te worden. Tevens wordt er een termijn gesteld waarin de maatregelen doorgevoerd moeten zijn.

Er kunnen beperkingen worden opgelegd wie er worden toegelaten, tenzij het belang van de volksgezondheid niet opweegt tegen de belangen van de cliënten en patiënten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zorglocaties of categorieën ervan.

Deze beperking geldt niet voor:
– Familie of naaste tot een in de zorglocatie verblijvende persoon, van wie de arts verwacht dat deze op korte termijn zal overlijden.
– Toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen zoals in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
– Toegang in verband met het horen van een cliënt zoals beschreven in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten of het horen van een betrokkene zoals in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs en kinderopvang
Er kan worden bepaald dat het verrichten van onderwijsactiviteiten, in een onderwijsinstelling, geheel of gedeeltelijk worden verboden. Ook kunnen er beperkingen of andere voorwaarden worden gesteld aan de verrichting hiervan. De burgemeester kan worden opgedragen locaties aan te wijzen die tot 24 uur, 7 dagen per week, opvang bieden aan deze kinderen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen of categorieën hiervan. Onderwijsambtenaren moeten toezicht houden op de naleving van de onderwijswet.

Ditzelfde geldt voor kinderopvang. Ook hier kan het verboden worden deels of geheel te openen. Kindercentra of gastouderopvang kunnen worden uitgesloten als zij opvang bieden aan:
– Ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen
– Kinderen in bij die regeling aangewezen leeftijdscategorieën
– Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Al met al dus een hele waslijst (samen met deel 1) met nieuwe maatregelen die, indien nodig, van kracht worden om het coronavirus te bestrijden dan wel niet verder te laten verspreiden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe (tijdelijke) wet en ander juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk

Opleiding volgen via je werk? Let op een studiekostenbeding!

Wanneer je als werkgever je werknemers de mogelijkheid biedt opleidingen te volgen is dit een mooie kans. Op die manier kun je je medewerkers laten ontwikkelen in het vakgebied waarin ze werkzaam zijn en het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Maar als je pech hebt moet je deze kosten betalen zonder dat jouw medewerker daadwerkelijk de cursus volgt.

Om wat voor reden dan ook, kan het zijn dat er een ontslag of arbeidsongeschiktheid volgt. Wie is er dan verantwoordelijk voor het betalen van deze studiekosten en hoe kan je als werkgever dit goed regelen voor jezelf en je werknemer?

Scholingsplicht
Vanaf 1 juli 2015 is er een scholingsplicht opgenomen in de wet. Dit houdt in dat je als werkgever verplicht bent om werknemers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun functie.

Studiekostenbeding
Omdat het kan gebeuren dat een werknemer ontslag neemt tijdens of na het volgen van een opleiding, is het goed een studiekostenbeding overeen te komen. Een opleiding financieren kan immers behoorlijk in de centen lopen. Daar wil je als werkgever wel profijt van hebben.

In dit beding kun je afspreken dat de werknemer deze kosten terugbetaalt wanneer er, binnen een bepaalde periode na afloop van de opleiding, zelf ontslag wordt genomen. Dit beding kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een studieovereenkomst of een personeel reglement.

Voorwaarden studiekostenbeding
Het studiekostenbeding kent, in tegenstelling tot het concurrentiebeding, geen wettelijke regeling. Echter heeft de werkgever niet alle vrijheid bij het opstellen van dit document. De bevoegdheden worden begrensd door wettelijke bepalingen, de eisen van goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid.

Daarnaast zijn er in rechtspraak voorwaarden tot stand gekomen waar het beding aan moet voldoen:
– Het beding wordt schriftelijk overeengekomen.
– In het beding wordt de periode waarin je als werkgever baat hebt bij de scholing vermeld. Na afloop van die periode vervalt de terugbetalingsplicht.
– De terugbetalingsplicht moet worden vermeld.
– Er moet een staffel worden opgenomen met betrekking tot het terugbetalingsbeding. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe minder er moet worden terugbetaald.
– De gevolgen voor de werknemer moeten duidelijk zijn.

Terugbetaling geldt alleen wanneer het initiatief tot ontslag bij de werknemer ligt. Als jij jouw werknemer ontslaat kun je hem/haar niet verplichten om de kosten terug te betalen. Tenzij bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar gedrag de reden van ontslag is. Wordt er geen staffel opgenomen, waarbij naar mate de tijd verstrijkt minder moet terugbetaald moet worden? Dan kun je aangeven dat er geen terugbetalingsplicht geldt. Er is een grote kans dat een rechter dit standpunt volgt.

Wat mag worden teruggevorderd?
Wanneer de werkgever de werknemer de studiekosten wil laten terugbetalen, moet hij zichzelf afvragen “wat zijn studiekosten?”. Zijn dit enkel de kosten van lesmateriaal en van de cursus, of ook loonkosten wanneer de werknemer de studie in de ‘tijd van de baas’ heeft gedaan. Het (gedeeltelijk) laten terugbetalen van het loon, dat door de werknemer is ontvangen tijdens het studeren, is toegestaan. Het laten terugbetalen van studiekosten zoals lesmateriaal en de kosten van de cursus is nooit expliciet toegestaan door de Hoge Raad. Toch wijst jurisprudentie erop dat dit gewoon mag.

Redelijkheid en billijkheid
Een beroep van de werkgever op een studiekostenbeding kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld wanneer er verplicht wordt voor het uitvoeren van de functie de opleiding te volgen. Wordt een tijdelijk contract niet verlengd? Dan zou het niet eerlijk zijn de kosten terug te vragen. Maar ook wanneer je functie vervalt en je een andere baan moet zoeken is de kans groot dat het beroep hiermee in strijd is. Alleen de werkelijk gemaakte studiekosten kunnen dan verhaald worden.

Verrekenen met transitievergoeding
Bij een onvrijwillig ontslag, bij een dienstverband van 24 maanden of langer, krijg je als werknemer een transitievergoeding mee. Van de werkgever wordt verwacht te investeren in inzetbaarheid of transitie van werknemer door scholing aan te bieden. Onder strikte voorwaarden kun je deze studiekosten verrekenen met de transitievergoeding. Hierbij moet het gaan om kosten voor scholing, outplacement of aanhouden van een langere opzegtermijn. In die periode wordt de werknemer vrijgesteld van arbeid. De scholing moet gericht zijn op een bredere inzetbaarheid buiten de organisatie. De kennis en vaardigheden mogen niet gebruikt zijn binnen het bedrijf. En er mogen geen andere afspraken zijn over de studiekosten zoals een terugbetalingsbeding of studieovereenkomst.

De werknemer moet schriftelijk hebben ingestemd met latere verrekening op grond van een voorgelegde specificatie van de opleidingskosten. Zo krijg je niet te maken met verrassingen achteraf. De kosten moeten in redelijke verhouding staan met het doel.

Heb jij een probleem in verband met een studiekosten beding?

Ik help je graag!

NOS moet dokken voor schending auteursrecht

Op foto’s rust auteursrecht, maar veel mensen zijn zich daar niet van bewust.

Zonder pardon plaatsen zij foto’s van anderen op hun site. Dit kan tot heel vervelende situaties leiden.

Zo moet NOS €4500 boete betalen aan een fotograaf.

Boete NOS
De boete voor de NOS is fiks. Door het plaatsen van een foto, gemaakt door een piloot, schenden ze zijn eer en goede naam. Daarnaast is het inbreuk op zijn auteursrecht. De piloot is ook fotograaf en maakte foto’s vanuit de cockpit. In 2017 werd hij zelfs verkozen tot ‘International Photographer of the Year’. Voor een ander artikel, dat de NOS op 20 februari 2018 plaatste, kregen ze toestemming om de foto te gebruiken. Echter voor een artikel op 27 januari 2019 hadden ze geen toestemming. Dit ging over een dronken copiloot die een vlucht vanaf Schiphol annuleerde. Je kan je voorstellen dat hij niet wil dat zijn naam daaraan gelinkt wordt.

De piloot vroeg een schadevergoeding. Deze is door de rechter vastgesteld op €4000. De overige €500 is een vergoeding voor aantasten van zijn eer en goede naam. Toch zijn de persoonlijkheidsrechten niet geschonden.

Persoonlijkheidsrecht
Het werk is vaak bepalend voor de reputatie van de auteur. De auteurswet geeft bijzondere rechten om die reputatie te beschermen: de persoonlijkheidsrechten. Hierdoor kan de maker bezwaar maken als het werk onder een andere naam wordt uitgegeven. Maar ook kan er opgetreden worden als zijn werk door anderen wordt verminkt of aangetast. Kortom: er mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

Ook kan er verzet worden gevoerd tegen aantasting van werk door de exploitant. Het werk mag niet dusdanig vervormt of gewijzigd worden, zodat de auteur er niet meer achter kan staan. Het persoonlijkheidsrecht is niet overdraagbaar, deze blijft altijd bij de maker. Wel kan er afstand gedaan worden van een deel van deze rechten. Wanneer je meewerkt aan een film geldt dit niet. Zij doen afstand van het recht om zich te verzetten tegen het aanbrengen van wijzigingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na overlijden gaan de rechten over op erfgenamen of een andere partij, genoemd in het testament.

Auteursrecht
Maar wat is het auteursrecht ook weer? Auteursrecht is het recht van een schrijver, wetenschapper of kunstenaar op het publiceren van zijn werk. Dit recht is ook wel bekend onder copyright en geldt ook op afbeeldingen die je op het internet vindt. Wanneer je een portret maakt in opdracht moet je met elkaar overleggen hoe je het mag gebruiken en waar het wel of niet geplaatst mag worden.

Het auteursrecht geldt niet voor foto’s die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Dit kan bijvoorbeeld wanneer op een foto een Creative Commons licentie rust. Maar bronvermelding blijft vereist.
Sommige beelden komen niet in aanmerking voor het auteursrecht. Dit bijvoorbeeld als er niet voldoende een persoonlijke stempel van de fotograaf is te herkennen. De creatieve keuzes van de fotograaf moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet het gevolg zijn van het verkrijgen van een technisch effect (bijvoorbeeld bij productfoto’s met een witte achtergrond).

De auteur bepaalt wat er met zijn of haar werk gebeurt. Daarom moet er ten alle tijden toestemming worden gevraagd voor elke vorm van verspreiding. Hiervoor mag de maker een vergoeding vragen.
Schending van auteursrecht, door het plaatsen van een beeld zonder toestemming, is dagelijks aan de orde. Daarbij wordt er vaak een sommatiebrief gestuurd, waarin een schadevergoeding wordt geëist. Daarnaast moet het beeld offline gehaald worden.

Verjaring auteursrecht
Dit is een ingewikkeld deel van het recht. Het is namelijk iets anders dan de 70 jaar na overlijden van de maker, waarvoor bescherming geldt. Verjaring is gericht op de periode waarin de rechthebbende kan optreden tegen inbreuk. Is de maker van het werk onbekend, dan vervalt deze termijn van 70 jaar na de eerste publicatie van het werk.

Toestemming vragen
Dat een beeld online staat, betekent niet dat je het zomaar mag gebruiken. Ook niet wanneer het al door iemand gepubliceerd is en je de bron vermeldt. Citeren is daarbij niet genoeg. Voor een auteur maakt het niet uit of je iets commercieel plaatst of persoonlijk. Echter zijn er wel makers die al aangeven bezwaar te hebben tegen gebruik door privépersonen. Bewerken van een beeld is erger dan het alleen zonder toestemming plaatsen. Of je het online of offline wilt gebruiken maakt daarbij niet uit.

Heb je problemen met iemand die zonder toestemming een werk van jou gebruikt?

Stuur me een berichtje.

Opgelicht via Marktplaats; wat nu?

Oplichters slaan vaak toe via Marktplaats. Omdat het vrij eenvoudig is om een advertentie te plaatsen, is het een laagdrempelig medium.

Met slimme trucs proberen de oplichters je geld afhandig te maken.

Maar wat is oplichting en hoe voorkom je het?

Wat is oplichting?
Oplichting is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Bij internetoplichting focust de politie zich op gevallen waarbij het slachtoffer door misleiding bewogen is tot het afgeven van een goed of geld. Deze misleiding kan gebeuren door het gebruik maken van een valse naam of valse hoedanigheid. Vaak kloppen contactgegevens niet, de verkoper maakt gebruik van trucs of listige handelingen of door een opeenstapeling van leugens.

Bij internetoplichting is er sprake van het aanbieden van een product, vervolgens het geld ontvangen, maar niet het product leveren. Of zelfs kapotte of nep producten leveren. Als er een sterk vermoeden is dat een bankrekeningnummer meermalen betrokken is bij internetoplichting, dan kan de politie besluiten om de bank op de hoogte te brengen.

7 bekendste oplichtingstrucs
1. Betaling controleren
Krijg je een bericht van een Astrid, Jerry, Jasper of Loes? Wees alert! Ze zeggen het geld snel over te maken, maar vervolgens hoor je niets meer. Dan komt er een SMS, zogenaamd van je bank, met een verzoek je betaling te controleren. Via de link in het bericht kom je op een phishing pagina, waar je bankgegevens worden buitgemaakt.

2. Tikkie
Via een betaalverzoek via Tikkie kan de potentiële koper inloggegevens voor je bankrekening aftroggelen. Hij of zij vraagt je nummer om een WhatsAppbericht te kunnen sturen. Ze zeggen slechte ervaringen met Marktplaats te hebben gehad en daarom willen ze een bevestiging dat je te vertrouwen bent. Je moet dan €0,01 overmaken via een Tikkie. De link lijkt op een echte Tikkie, maar je wordt doorverwezen naar een neppe website.

3. IBAN verifiëren
Dat is een variant op de Tikkie fraude. De koper zegt namelijk dat hij of zij eerder is opgelicht. Via WhatsApp of een bericht op Marktplaats willen ze je IBAN-nummer verifiëren, de link leidt wederom naar een neppe website.

4. ‘U krijgt uw geld terug’
Je bent opgelicht, hebt geld overgemaakt, maar nooit een product ontvangen. Je krijgt van de oplichter 2 opties: je geld terug, min €20 of je doet aangifte en sluit achteraan in de rij met andere gedupeerden. De politie adviseert aangifte te doen.

5. Vals geld
Het gebeurt regelmatig, vooral bij producten van enkele honderden euro’s, dat je nep geld krijgt. Controleer bij contante betaling de biljetten altijd uitvoerig op echtheid.

6. Beroving
Het gebeurt meerdere malen per maand: Marktplaats-roof. Je krijgt bij de overdracht, thuis, een pistool op je hoofd gericht en de dader vertrekt met het artikel. Uiteraard zonder te betalen. Het beste spreek je op een drukke en openbare plek af.

7. Printscreen
De koper stuurt een printscreen waarop te zien is dat het geld is overgemaakt. Er wordt gevraagd het vast op te sturen, omdat het toch al is betaald. Niet dus! De printscreen is waarschijnlijk in Photoshop nagemaakt. Je stuurt het product op, maar krijgt nooit betaald. Voorkom dit door pas te versturen als het geld echt op je rekening staat.

Oplichting voorkomen
Iedereen kent het cliché: “voorkomen is beter dan genezen”. Dat is ook zo met oplichting. Oplichting kun je voorkomen door een aantal stappen te volgen:
• Kies advertenties met zelfgemaakte foto’s
• Vergelijk prijzen met die in webwinkels en op andere websites
• Zorg voor telefonisch contact met de verkoper, maar geef je 06-nummer pas als je serieuze interesse hebt. Koop je vaak via Marktplaats? Koop dan een ‘losse’ sim-only bijvoorbeeld.
• Trek de verkoper na via Google en bij het Meldpunt Internetoplichting
• Bekijk het volledige aanbod en laat je niet onder druk zetten
• Stuur nooit een kopie van je identiteitsbewijs, bankpas of bankafschrift.
• Betaal niet vooraf en maak gebruik van Paypal of een creditcard, zodat je verzekerd bent
• Bekijk de Facebook-pagina van de verkoper (neppe pagina’s zijn vaak leeg en net aangemaakt)
• Controleer een identiteitsbewijs van de verkoper goed, dit wordt vaak gebruikt door oplichters.
• Ophalen is veiliger dan verzenden. Is het niet mogelijk, of woont de verkoper afgelegen, dan kan dit verdacht zijn. Voelt ‘t niet goed? Dan is het vaak niet goed.

Aangifte doen
Er wordt aangeraden om aangifte te doen, wanneer je slachtoffer bent geworden van internetoplichting. Het beste kun je dit online doen, omdat hier minder tijd in gaat zitten. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Daarbij staat ook vermeld welke gegevens je dient in te voeren. Ben je opgelicht via Facebook of Instagram, vermeld dan ook de gebruikersnaam van dat account.

Wil je liever toch op een andere manier aangifte doen? Dan kan je bellen naar 0900-8844, of naar het dichtstbijzijnde politiebureau gaan. Wanneer je geen Nederlandse nationaliteit heb, kun je alleen op het politiebureau aangifte doen. Is de kwestie toch opgelost? Trek dan de aangifte in op Mijn Politie.

Als er in je aangifte genoeg aanknopingspunten zitten, kan er een opsporingsonderzoek gestart worden. De aangifte wordt dan per post thuisgestuurd en dient ondertekend te worden. Daarnaast moet je een aantal documenten bijvoegen en het terugsturen. Niet iedere aangifte leidt tot een strafrechtelijk onderzoek. Ook wordt er gekeken of meerdere aangiftes aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met het OM wordt besproken welke zaken in aanmerking komen voor verder onderzoek.

Schadevergoeding
Een schadevergoeding kan alleen als je zaak wordt voorgelegd aan de rechter. Als die bepaalt dat de verdachte schuldig is aan internetoplichting, kan bepaald worden dat de verdachte de geleden schade aan jou moet terugbetalen. Dit kan alleen als je het vooraf vraagt, omdat het een formele stap in het aangifteproces is. Je moet jezelf dan ‘voegen’ als benadeelde partij in de strafzaak. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, krijg je juridische hulp in de vorm van een rechtshulpverlener die bij de verzekeraar werkt. Het is namelijk een natura-product. Er wordt dan geen geldbedrag , maar hulpverlening geboden.

Wat doet Marktplaats zelf?
Als bedrijf zelf probeert Marktplaats natuurlijk ook oplichting te voorkomen. Voor enkele veiligheidsmaatregelen moet je echter betalen. De meeste hiervan zijn vrijwillig, en zowel de koper als verkoper moeten meewerken. Daardoor wordt het weinig gebruikt. Daarnaast werkt Marktplaats samen met Meldpunt Internetoplichting. Hiervan ontvangen zij een deel van de aangifte en nemen gepaste maatregelen om oplichting tegen te gaan. Als er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, dan kan de politie informatie bij ze opvragen.

Gelijk oversteken
Dit is een dienst waarbij de koper niet betaald aan de verkoper, maar aan een derde partij. Het is dus een ‘online betaalplatform’. De verkoper verstuurt het pakketje en zodra het ontvangst is bevestigd, betaalt het platform uit. Het kost de koper €0,40 en 2% van het aankoopbedrag. Een veilige optie dus!

Tweestapsverificatie
Hierbij moet je tijdens het inloggen een extra code invoeren. Dat werkt alleen als alle gebruikers zelf een code instellen. Helaas wordt het maar weinig gebruikt. Daardoor kunnen oplichters betrouwbare accounts hacken en gebruiken voor criminele activiteiten.

Identiteit controleren
Op vrijwillige basis kunnen verkopers zich bij aanmelding laten identificeren. Hierbij worden telefoonnummer, bankrekening en ID gecontroleerd. Dit wordt gedaan door het Online betaalplatform, dat anders dan Marktplaats, mag vragen om een identiteitsbewijs. Deze partij verzorgt eveneens de iDeal betalingen. Hiervoor betaalt men €0,40 per transactie. Het is minder veilig dan Paypal of Gelijk oversteken, omdat er geen derde partij garant staat.

Rapportage systeem
Dit systeem lijkt goed te werken. Onder een advertentie komt een linkje, waarmee je een verdachte advertentie gelijk aan Marktplaats kunt melden. Op de afdeling ‘Trust & safety’ worden deze gescand en grijpen ze indien nodig in. Echter, advertenties die net na middernacht worden geplaatst, worden niet gelijk gecontroleerd, omdat de afdeling tussen 00:00 en 08:00 uur gesloten is.

Ben jij opgelicht of denk je dat je opgelicht wordt? Bij vragen mag je me altijd even een berichtje sturen!