Inspannings- of resultaatsverplichting?

Wanneer je een dienst aanbiedt of een product verkoopt is het belangrijk dat duidelijk is wat beide partijen als doel hebben.

Wanneer de afspraak niet nagekomen wordt, is het belangrijk om te weten of er sprake was van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting.

Dit met het oog op een mogelijke schadevergoeding. Wat het verschil is en hoe dit zit, leg ik je uit in dit artikel.

Verschil inspanningsverplichting en resultaatsverplichting
De inspanningsverplichting zorgt ervoor dat de ene partij de andere partij toezegt zich in te spannen om een bepaald resultaat te halen. Hierbij heeft de andere partij dus alleen de garantie dat de uitvoerende partij zich inspant. Een resultaatsverplichting is de verplichting waarbij toegezegd wordt een bepaald resultaat te gaan behalen.

Neem bijvoorbeeld mijn werk ten tijde van een rechtszaak. Ik garandeer geen bepaald resultaat (bijv. het winnen van die rechtszaak) maar ik heb wel de inspanning om mijn werk goed te doen. Of in de sport: je zegt dat je je best gaat doen om 1e te worden met een zwemwedstrijd (inspanning) of je garandeert dat je 1e gaat worden (resultaatsverplichting).

Deze twee verplichtingen kunnen ook gecombineerd worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand een half jaar de leiding op zich neemt en in dat half jaar een reorganisatieplan moet schrijven. De leiding je nemen is inspanningsverplichting, het schrijven van het reorganisatie in dat half jaar is een resultaatsverplichting.

Wanprestaties en schadevergoedingen
Hoe de afspraak geïnterpreteerd moet worden is van belang voor de juridische opties als het resultaat niet wordt gehaald. Is er sprake van resultaatsverplichting, dan leidt het niet behalen van het resultaat al snel tot een mogelijke wanprestatie. Daarmee is er ook recht op schadevergoeding. In het geval van inspanningsverplichting betekent het niet halen van een resultaat niet gelijk tot wanprestatie. Er moet worden aangetoond dat de andere partij zich niet genoeg heeft ingespannen om het beoogde resultaat te realiseren. Dit is natuurlijk moeilijker te bewijzen. Bovendien krijg je ook te maken met de vraag wanneer de partij zich genoeg heeft ingespannen.

(On)duidelijke afspraak
Uit de afspraken op papier blijkt niet altijd welke verplichtingsvorm is afgesproken. Daarom zal er gekeken moeten worden naar wat ze nog meer naar elkaar hebben verklaard. Maar ook naar de gedragingen naar aanleiding van deze afspraken. Dit kan nog steeds leiden tot conflict tussen partijen. Het is dus van groot belang vast te leggen of het om inspannings- of resultaatsverplichting gaat. Onduidelijkheid in strekking brengt namelijk aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Daarnaast kan het een rechtsgang schelen, wanneer je onderling duidelijke afspraken hebt gemaakt.

Een mogelijkheid is om in de algemene voorwaarden een bepaling op te nemen die voorschrijft of een inspannings- of resultaatsverplichting is beoogd. Daarbij moeten de algemene voorwaarden wel inzichtelijk zijn gemaakt voor de tegenpartij.

Vraag jij je af of je dit al goed geregeld hebt in je algemene voorwaarden?

Stuur mij een berichtje

De nieuwe donorwet; voor iedereen.

Een ander onderwerp dan normaal. Even geen juridisch-ondernemers-geklets maar juridisch geklets wat voor iedereen van 18+ geldt.

Wie vóór 1 juli geen bezwaar heeft aangetekend, staat namelijk automatisch als orgaandonor geregistreerd in het donorregister. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

In dit artikel vertel ik je alles wat moet je weten over deze nieuwe wet.

Wat is het donorregister?
In 1998 is het Donorregister opgericht om de Wet op de orgaandonatie uit te voeren. Deze wet stelt dat iedereen vanaf 12 jaar of ouder, die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, een keuze kan maken over orgaandonatie. Het doel is duidelijkheid geven aan iedereen die bij donatie betrokken is. Bovendien kan daardoor het aantal donaties worden verhoogd. Verder verbiedt de wet handel in organen en weefsel en zorgt het voor rechtmatige toewijzing en verdeling.

De rol van het register is: registreren en informeren. Daarvoor wordt samengewerkt met de Nederlandse Transplantatie stichting. Die treedt op als tussenpersoon als een arts de keuze wil inzien. Daarom is de organisatie altijd bereikbaar. Jaarlijks schrijft het donorregister jongeren aan die 18 jaar zijn geworden. Hierin wordt gevraagd een keuze te maken. Er zit een formulier en antwoordformulier bijgevoegd om het ingevuld terug te kunnen sturen.

Een keuze maken
Wanneer je niet reageert op de oproep om een keuze in te vullen, dan kom je in het register met ‘geen bezwaar’. In dat geval kunnen alle weefsels en organen, na je overlijden, naar een patiënt gaan. Er zijn dan dus geen organen of weefsels uitgesloten.

Er zijn vier keuzes rondom orgaandonatie:
1. Ja, ik geef toestemming. Je wordt donor en kunt kiezen welke organen en weefsels je niet wilt doneren.
2. Nee, ik geef geen toestemming. Je wordt geen donor.
3. Mijn partner of familie beslist. Dit gebeurt na het overlijden.
4. Een door mij gekozen persoon beslist. Voor wanneer je wilt dat iemand anders kiest na je overlijden.

Het is dus belangrijk om je met ‘nee’ te registreren wanneer je geen donor wilt zijn!

Wat en wanneer kun je doneren?
Orgaandonatie kan alleen als je in het ziekenhuis overlijdt. Een arts stelt de dood vast via vastgelegde regels en afspraken. De oorzaak van het overlijden bepaalt hoe de orgaandonatieprocedure verloopt en welke organen daarna voor donatie geschikt kunnen zijn. Maar wat kun je eigenlijk doneren? Wat betreft organen zijn dit je: hart, lever, nieren, longen, alvleesklier en darmen. En voor weefsels zijn dit: huidweefsel, botweefsel, oogweefsel, hartkleppen en bloedvaten. Je kunt zelf aangeven wat je niet wilt doneren.

Keuze vastleggen en wijzigen
Ruim 7 miljoen Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie al vastgelegd in het register. Wie dit nog niet heeft gedaan krijgt tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief om dit alsnog te doen. Reageer je niet binnen 6 weken, dan krijg je een herinneringsbericht. Wanneer je daar ook niet op reageert kom je in het register met ‘geen bezwaar’ tegen orgaan en weefsel donatie. Dit wordt dan per brief bevestigd.

Het is belangrijk zelf de keuze te maken en vast te leggen in het donorregister. Als je op dit moment al geregistreerd staat, blijft deze registratie geldig na invoering van de nieuwe wet. Het is op elk moment mogelijk deze keuze te wijzigen of verwijderen via de site van het donorregister. Hiervoor heb je DigiD nodig. Daarnaast zijn er bij bibliotheken en gemeenten ook formulieren beschikbaar.

Verschil met de huidige wet en nabestaanden
Over de rol van nabestaanden was veel onduidelijkheid. Eerder lag het lot in handen van de nabestaanden, als je niet geregistreerd was. Nu staat iedereen in principe geregistreerd en is deze rol beperkter. Zij mogen in ieder geval beslissen als je geregistreerd staat met: mijn partner of familie beslist. Ook wanneer je nog niet geregistreerd staat, bijvoorbeeld omdat je net 18 bent geworden, beslissen je nabestaanden.

Laten we voorop stellen dat er alles aan wordt gedaan om je beter te maken. Echter, wanneer duidelijk is dat dit niet kan en je overlijdt, dan mag de arts je keuze in het donorregister bekijken. Een arts bespreekt met de familie welke keuze je hebt gemaakt. Zij horen dan wat jouw keuze was en hoe de donatie gaat. Op dat moment kan je familie alles vragen. Is er geen familie? Dan moet de arts de keuze bespreken met iemand die een grote rol speelt in je leven. Bijvoorbeeld een goede vriend of mantelzorger. Krijgt de arts niemand te pakken? Dan gaat de donatie niet door.

Binnen de nieuwe wet kan de nabestaande ervoor kiezen de ‘ja’ of ‘nee geen bezwaar’ registratie aan te vechten. Dit kan als zij denken dat het niet overeen komt met de wens van de overledene. Volgens de huidige wet was dit nog niet mogelijk. Toch ging 5-10% van de donaties niet door, ondanks toestemming van de donor zelf. Dit gebeurt als de nabestaanden zwaarwegende bezwaren hebben.

Buitenlanders in Nederland
De donor wet is niet alleen voor mensen met de Nederlandse nationaliteit. Ook voor buitenlanders (personen met een andere nationaliteit) geldt dit als zij staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dit was al zo en blijft ook bij de nieuwe wet gelden. Omdat zij soms maar kort in Nederland verblijven, krijgen ze 3 jaar nadat zij in Nederland zijn komen wonen, een brief om de keuze in te vullen. Zij kunnen dit ook eerder doen. Is er geen keuze ingevuld voor het ontvangen van de brief, dan beslist de partner of familie over donatie.

Nederlanders in het buitenland
De nieuwe wet geldt niet voor Nederlanders die in het buitenland wonen en niet meer staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Wanneer je weer terug komt in Nederland en hier gaat wonen en staat ingeschreven, ontvang je een brief om de keuze aan te geven.

Wilsonbekwaamheid
Iemand die niet goed kan begrijpen wat de donatie van weefsel of organen inhoudt, mag niet zelf kiezen. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met dementie. Zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger kan vanaf 1 juli 2020 de keuze namens diegene invullen. Voor 1 juli 2020 stond iemand die wilsonbekwaam is niet in het register.

Wat moet ik doen met een negatieve review?

Het kan gebeuren dat je te maken krijgt met een ontevreden klant. Met als gevolg een negatieve review op Facebook of Google.

Heel vervelend natuurlijk, helemaal als je klant dit niet eerst persoonlijk met je bespreekt. Op die manier kan je niet proberen het probleem op te lossen.

Maar wat kun je tegen zo’n slechte review doen?

Waarom zijn online reviews belangrijk?
Reviews verhogen onder andere de SEO-waarde van je website. Google houdt van nieuwe en actuele content. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de input van nieuwe beoordelingen bij het ranken van voor je website belangrijke keywords. De klant van tegenwoordig is sceptisch als het gaat om ‘eigen’ marketing en is dus geneigd te kijken naar beoordelingen van andere klanten. Op die manier ontstaat er een objectief beeld.

Een review op Google laten verwijderen
Als bedrijf heb je geen invloed op de reviews die je via Google ontvangt. In de eerste plaats kan je proberen te regelen dat Google deze verwijdert. Als dit niet lukt, kun je een rechter inschakelen om een bevel te regelen. Dit biedt echter geen garantie op succes, omdat het vaak moeilijke te achterhalen is wie de reactie heeft geplaatst.

Wanneer je een review onterecht vindt kun je op de volgende manier een verzoek doen om deze te verwijderen:
– Je logt in op Google mijn bedrijf
– Heb je meerdere vermeldingen van bedrijven dan kun je op de kaart de juiste locatie aangeven om door te gaan.
– In het menu ga je naar Reviews
– Zoek de review die je wilt laten verwijderen en klik op de drie verticale strepen bij de review voor het menu.
– Klik op markeren als ongepast

Na het ontvangen van dit verzoek gaat Google onderzoeken of de review inderdaad ongepast is en wel of niet voldoet aan de eisen die zij stellen aan een review. AIs dit het geval, dan wordt deze verwijderd. Dit onderzoek duurt een paar dagen. Echter besluiten ze vaak anders. Een negatieve reactie is niet per se ongepast en iedereen moet een mening kunnen delen. Positief of negatief.

Een negatieve review verwijderen van Facebook
Het is helaas niet mogelijk een slechte review direct te verwijderen van Facebook. Wel kun je de ‘aanbevelingen’ uitzetten. Op die manier kunnen klanten of gasten geen reactie plaatsen over jouw product of dienst. Ook bij Facebook blijft het belangrijk om in contact te blijven met degene die iets negatiefs achterlaat. Je kunt bijvoorbeeld aanbieden om via Messenger in gesprek te komen. Als je dan het probleem kunt oplossen, kun je wederom vragen het te verwijderen. Een andere manier is een review rapporteren als ongepast. Dit doe je door naar het tabblad ‘recensies’, links op je zakelijke Facebook pagina te gaan. Ga naar de review en klik op het ‘i’ icoontje. Kies een reden die van toepassing is op jouw situatie. Daarna is het wachten tot het weggehaald wordt door het Facebook support team.

Wat kun je doen met een negatieve reactie?
Wat je kunt doen als je een slechte review krijgt op Google is kijken of dit terecht is en hoe je het probleem kunt oplossen. Bijvoorbeeld door te reageren onder de review met de vraag aan de klant om contact op te nemen. Op die manier kan je proberen het onderling op te lossen. Leef je daarbij wel in in de klant. Je kunt starten met te zeggen dat je het erg vervelend vindt dat diegene ontevreden is. Wacht vooral niet te lang met reageren en blijf vriendelijk! Bovendien, ga niet te inhoudelijk in op zaken, want iedereen kan meelezen.

Als je samen een oplossing vindt, kan je vragen de review aan te passen of te verwijderen. Vermeld hierbij ook hoe dit werkt. Daardoor is de kans groter dat het inderdaad gedaan wordt. Bovendien kunnen alleen positieve reviews ook ongeloofwaardig overkomen. Je bent een mens, dus het kan gebeuren dat er ergens per ongeluk iets mis loopt. Door ook negatieve reviews te laten staan, ontstaat er een realistischer beeld van je product of dienst. Op die manier voorkom je toekomstige problemen, omdat de klant niet tevreden is. Op die manier kun je je site, product of marketing verbeteren.

Nep reviews melden
Als je een review ziet staan die nep moet zijn, bijvoorbeeld te overdreven positief of negatief? Dan kun je bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen. Dit omdat reviews van Google vaak een belangrijke bron is voor consumenten. Na onderzoek zullen zij uitspraak doen.

Negatieve reviews voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen zeggen ze altijd, hierbij een aantal tips om te zorgen dat je klanttevredenheid hoog blijft en een negatieve review niet snel geplaatst zal worden:

– Zorg voor goede service. Dit onthoudt de klant en dat vormt een deel van de review
– Timing: als de klant de bestelling heeft ontvangen schrijven ze eerder een review. Stuur ze één of twee dagen na levering een beoordelingsverzoek.
– Duidelijkheid: Zorg dat, door gebruik van kleur en tekst, je merk direct te herkennen is. En vermeld de besteldatum en referentie misverstanden te voorkomen.
– Informatie: Verstrek zoveel mogelijk informatie op de productpagina. Daardoor voorkom je dat het niet voldoet aan de verwachting.
– Toegankelijkheid: Zorg dat je makkelijk bereikbaar bent, zodat er snel een oplossing voor handen is.
– Houd je aan je beloften: Zorg dat je vermeldde beschikbaarheid en de levertijden kloppen!
– Wees flexibel: Als er een conflict is, is flexibel zijn het belangrijkst. Het kost wat, maar voorkomt een negatieve review.
– Authenticiteit: Zorg dat je de klanten die een beoordeling schrijven hebt geverifieerd. Bijvoorbeeld door een gesloten beoordelingssysteem.

Heb je een probleem met een klant en kom je er niet uit?

Stuur mij even een berichtje

Teveel betaald aan Airbnb? Dien een claim in!

Op vakantie gaan is heerlijk, maar de kosten voor het verblijf kunnen al snel oplopen. Een goedkopere optie is boeken via Airbnb. Dit platform dient als bemiddelaar tussen huurders en verhuurders.

Volgens de Nederlandse wet mogen bemiddelaars geen kosten in rekening brengen aan de huurder. Echter deed Airbnb dit wel. Daarom is er een rechtszaak geweest, waarvan op 9 maart de uitsprak was bij de Amsterdamse rechtbank.

Bemiddelingskosten en belangenverstrengeling
Onder andere makelaars mogen geen bemiddelingskosten in rekening brengen. Maar nu geldt dit dus ook voor Airbnb. Hiermee overtreedt het bedrijf de wet met zijn algemene voorwaarden. De wet die hierover gaat staat bekend als de wet ‘het verbod op het dienen van twee heren’ en is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Wat nu vaak gebeurt is dat de huurprijs laag ligt, maar de servicekosten worden opgevoerd. Dit zorgt ervoor dat Airbnb meer winst maakt. Zij hebben namelijk in de algemene voorwaarden opgenomen dat zowel huurders als verhuurders een bijdrage moeten betalen. Dit in de vorm van service- of bemiddelingskosten. Belangenverstrengeling dus. In 2016 werd de maximale service fee verhoogd van 12% naar 20%. En vorig jaar is de beperking op de hoogte zelfs geschrapt. Gemiddeld wordt 15% aan servicekosten gevraagd aan de huurder en 3% aan servicekosten bij de verhurende partij.

Uitspraak
De zaak werd gestart door een Nederlandse huurder. Die moest ruim €500 aan servicekosten betalen aan Airbnb. In de uitspraak blijkt dat ze geen servicekosten in rekening mogen brengen voor Nederlandse klanten. Bovendien vindt de consumentenbond dat het bedrijf de algemene voorwaarden aanpast voor Nederlandse klanten, zodat er geen servicekosten meer in rekening worden gebracht.

Airbnb verweerde zichzelf door te stellen dat hun diensten onder het Ierse recht vallen. Daar is het bedrijf immers gevestigd. Bovendien vinden zij dat de wet alleen geldt voor permanente woonruimte.

De rechtbank ging daar dus niet in mee, waardoor Airbnb in hoger beroep wil gaan. Of dit wordt toegewezen is onbekend, omdat het bedrag waar het om gaat is in dit geval te laag. De grens hiervoor ligt op €1750. Airbnb willen eveneens de teveel betaalde kosten niet terugbetalen en de algemene voorwaarden ongewijzigd laten. In 2019 bepaalde het Hof van Justitie al dat het bedrijf een “dienst van de informatiemaatschappij” is, die onder de Europese regels uit de e-commercierichtlijn valt. Daarin staat dat lidstaten geen eigen wetgeving mag maken om dergelijke dienstverleners aan banden te leggen. Er moet dan een duidelijke noodzaak zijn, zoals de bescherming van de consument. Bij de Europese Unie moet een land melden dat ze zo’n eigen wet hebben ingevoerd. Dit heeft Nederland nooit gedaan. Echter: Airbnb maakt in de algemene voorwaarde wél gebruik van een rechtskeuze:

“These Terms are governed by and construed in accordance with Irish law. If you are acting as a consumer and if mandatory statutory consumer protection regulations in your country of residence contain provisions that are more beneficial for you, such provisions shall apply irrespective of the choice of Irish law. (…)”

Toch werd bij deze rechtszaak ook naar de Nederlandse wet gekeken, omdat hier de regels gunstiger zijn ter bescherming van de consument. In dat geval telt onze wet wél mee.

Terugvorderen
Klanten die sinds juli 2016 een vakantiewoning in binnen- of buitenland hebben gehuurd via Airbnb kunnen de servicekosten terugvorderen. Hiervoor moet een brief gestuurd worden naar Airbnb in Ierland. Betaalt het bedrijf niet, ook niet na een herinnering, kan er via de kantonrechter een procedure worden gestart. Zij kunnen zich daarvoor ook melden bij het initiatief die de huidige zaak gewonnen heeft. Dit op no cure no pay- basis. Dit kost je wel 30% van de teruggekregen vergoeding.

Heb je hulp nodig bij het sturen van de brief?

Stuur mij dan even een berichtje.

Wetswijzigingen per 1 juli 2020

De tweede helft van het jaar staat alweer voor de deur.

Waar de eerste helft in het teken stond van hét virus, komt er hopelijk in de tweede helft meer ademruimte. Daarnaast staan er nog 5 wetswijzigingen voor de deur.

Waar moeten we na 1 juli 2020 rekening mee gaan houden?

Verbod uitstallen tabakswaren in supermarkten
Wanneer je in de supermarkt je tabakswaren koopt, zul je dit vanaf 1 juli niet meer zichtbaar uitgestald vinden. Rookwaren mogen niet meer zichtbaar zijn in een vitrine of display. Dit geldt ook voor producten die op tabaksproducten lijken, zoals elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten. Waarschijnlijk wordt er ook geen gevelreclame meer getoond. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit verbod voor alle soorten winkels.

Geboorteverlof
Vanaf 1 juli verandert het geboorteverlof voor partners. Waar het begon met 2 dagen, wordt dit uitgebreid naar maximaal 5 weken. Dit is 5 keer het aantal werkuren per week. Er wordt dan geen salaris uitbetaald, maar je krijgt een uitkering van het UWV. Dit is maximaal 70% van het dagloon. Partners hebben recht op dit verlof als hun kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. En het verlof moet ook binnen een half jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Een paspoort voor elke hond
Vanaf 1 oktober moet ik, Dex #kantoorbuddy van Es, een Europees dierenpaspoort hebben. Dit geldt voor al mijn hondenvrienden. Heb je geen paspoort? Dan riskeert je baasje of je vrouwtje een boete of dwangsom. Handelaren kunnen door de invoer van het paspoort geen buitenlandse honden meer verkopen in Nederland. En het vermindert het aantal illegaal gefokte honden.

Door de invoer van het paspoort weten baasjes waar hun hond vandaan komt, zoals wie de vorige eigenaren waren en herkomst. Maar ook de medische geschiedenis en gegeven inentingen. Dit paspoort kan alleen uitgegeven worden door de dierenarts. Zo zijn niet de fokkers, maar dierenartsen en erkende chippers, verantwoordelijk voor de juiste geboorteregistratie.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens
Per 1 oktober is het mogelijk dat je medewerkers geen VOG krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan dit alleen geweigerd worden als de justitiële gegevens van de aanvrager bij het Justitieel documentatie systeem staan. Politiegegevens zijn daarbij ondersteunend.

VOG?
Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. In sommige branches, zoals de kinderopvang, is het wettelijk verplicht deze te hebben. Justis handelt de aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die een VOG afgeeft.

Maar wat is een VOG eigenlijk?

Het is een verklaring waaruit blijkt dat je justitiële verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de maatschappij. Bij de beoordeling wordt gekeken of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Waarvoor nadelig als je niet krijgt?
De VOG-aanvraag moet geweigerd kunnen worden voor personen die een functie willen vervullen in het veiligheidsdomein wanneer er relevante politiegegevens bestaan. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk voor functies die een hoge mate van integriteit vragen. De betrokkene moet dan vrij zijn van onbesproken gedrag. Dit gaat om functies als BOA’s of een functie bij het Openbaar Ministerie. Kortom, op het moment dat er relevantie politiegegevens bestaan, kan het zijn dat je je droombaan misloopt.

Verbod op verkoop knalvuurwerk en vuurpijlen
Al vanaf december dit jaar komt er een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit verbod geldt voor de invoer en verkoop vanuit importeurs en verkopers. En ook geldt dit verbod voor consumenten, zij mogen het niet meer kopen en afsteken. Een beperkt assortiment aan siervuurwerk blijft wel toegestaan. Omdat dit vuurwerk relatief ongevaarlijk is, blijft dit het hele jaar door te koop.

De reden voor dit verbod zijn de vele incidenten die voor en tijdens de jaarwisseling plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten. Daarnaast gebeuren er steeds meer ongelukken waarbij (blijvend) lichamelijk letsel ontstaat.

Wil je altijd op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Schrijf je in voor de legal talk!

Ik wil een (online) winactie organiseren, waar moet ik rekening mee houden?

Je hebt een samenwerking met een tof merk en mag daarbij een winactie organiseren.

Dit kun je niet alleen op je website, maar ook op je sociale media kanalen doen. Toch is niet alles toegestaan bij een winactie op Facebook of Instagram.

In deze blog vertel ik je hoe je dit legal-proof kunt doen.

Facebook/Instagram regels
Facebook heeft promotion guidelines opgesteld. Regels waaraan je je moet houden wanneer er een prijs wordt weggegeven van geldelijke waarde en waarvoor volgers iets moeten doen. Denk aan liken, reageren, delen en taggen. Een pagina moet zich, bij het organiseren van een winactie, altijd houden aan de wettelijke regels. Denk hierbij aan de kansspelbelasting. Daarnaast staat erin waaraan de actie moet voldoen. Je benoemt duidelijk de totaalwaarde van de prijs en dat je als minderjarige toestemming moet hebben van je ouders voor deelname.

Eerst mochten promoties alleen beheerd worden op een pagina-app, sinds 2013 mag dit gewoon op de paginatijdlijn. En je moet vermelden dat Facebook/Instagram niets met de actie te maken heeft.
Een bericht of foto delen mag geen verplicht onderdeel zijn van de deelname aan de winactie. Dit om dat persoonlijke tijdlijnen niet gebruikt mogen worden voor het beheer van promoties. Houd je je niet aan de regels, dan mag Facebook, zonder bericht, je pagina offline halen.

Wat mag wel?
Je mag promoties, wedstrijden, lotingen en dergelijke op je paginatijdlijn of in je Insta-feed plaatsen. Als voorwaarde kan je bijvoorbeeld vragen om een reactie achter te laten, het bericht te liken of om een bericht te sturen aan de pagina.

Nogmaals: het moet wel duidelijk zijn dat de promotie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd wordt door Facebook/Instagram. Communiceer duidelijk wat er te winnen valt en hoe gebruikers kunnen deelnemen. Wat moeten zij hiervoor doen? Geef ook aan waar de voorwaarden van de winactie te vinden zijn. Stel een duidelijke deadline en laat tevens weten wanneer je een winnaar bekend gaat maken.

Voor een winactie op Instagram gelden eigenlijk dezelfde voorwaarden. Bovendien is het belangrijk dat je niet alleen dit soort acties, maar ook andere content, plaatst. Ja, je krijgt even meer reacties, likes en volgers, maar onthoudt dat het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.

Wat mag niet?
Like en share acties van de bedrijfspagina (zoals op Facebook mogelijk is) zijn niet toegestaan. Dit omdat ze veel spam veroorzaken. Bovendien zijn veel likers alleen geïnteresseerd in je prijs en niet in de pagina. Dat betekent dat ze je vaak na afloop van de winactie toch weer ontvolgen. Het is daarom veel belangrijker dat er op je bericht gereageerd wordt.

Er zijn meer dingen die je niet mag zeggen:
– Like mijn pagina en win …
– Tag jezelf in deze foto en win…
– Tag minstens x aantal vrienden in deze foto en win…

Privacy wetgeving
Wanneer je e-mailadressen of andere informatie vraagt, heb je ook te maken met de privacy wetgeving. Hiervoor kun je bijvoorbeeld verwijzen naar je privacyverklaring. De informatie die je hebt gevraagd mag alleen nodig zijn om de winactie goed te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld naam en e-mailadres. Daarnaast moet de deelnemer op de hoogte zijn over het gebruik van de gegevens. Bij het verkrijgen van e-mailadressen mag je één keer mailen om te vragen of ze geïnteresseerd zijn in nieuwsbrieven die niets met de wedstrijd te maken hebben.

Winnaar kiezen
Wanneer je een winnaar hebt gekozen, is het handig diegene een privé bericht te sturen met een termijn om te reageren. Dit is meestal een week en maak de winnaar bekend in een Facebook/Instagram bericht, zo weten anderen ook wie de winnaar is.

Je kunt natuurlijk zelf een winnaar kiezen uit je reacties, maar kan dit ook met een online tool doen. Zo is er geen partijdigheid.

Wil je vaker dit soort weetjes en handige juridische tips lezen?

Schrijf je in voor de legal talk!

HELP! Mijn bestelling is kwijt, wat nu?!

Je hebt dat éne toffe product online besteld en kunt niet wachten tot het binnenkomt. Maar hoe lang je ook wacht, je ontvangt het pakket nooit. Heel vervelend natuurlijk als het kwijtraakt!

Maar wat zijn je rechten en wie is er aansprakelijk?

Bij bijna één op de tien pakketten gaat het mis! Dit is natuurlijk een enorm aantal. PostNL levert veruit de meeste pakketten, maar in dat percentage zitten ook de pakketten die ‘gewoon’ ergens geleverd zijn: dus ook een aantal huizen verder of pakketten die zijn achtergelaten bij de achterdeur.

Pakketbezorgers
Grote pakketbezorgers hebben in hun algemene voorwaarden uitgesloten dat ze aansprakelijk zijn voor kwijtgeraakte pakketten. Bij PostNL is het in de Postwet van 2009 zelfs bij wet vastgelegd. De wetgever wil hiermee voorkomen dat een maatschappelijk belang als post- en pakketbezorging te kostbaar en onwerkbaar wordt door vele schadeclaims. Vaak is het wel mogelijk contact op te nemen met de bezorgdienst om te kijken of het pakket nog te traceren is. Voor aangetekend verstuurde poststukken (brieven) is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €50 per poststuk, voor een aangetekend verstuurd pakket ligt dit op €500 per pakket.

Aangetekend versturen of niet?
Als een pakket niet aangetekend wordt verstuurd, is het als verkoper lastiger een postbezorger aansprakelijk te stellen. Er is immers geen bewijs dat het poststuk niet is bezorgd. Bij een normale zending is de aansprakelijkheid voor de postbezorging ook uitgesloten. Er wordt dan geen schadevergoeding uitbetaald aan de verkoper. Voor jou als consument maakt dit niet uit, je mag een verkoper altijd aanspreken wanneer er niet geleverd is.

Webwinkel
Het eerste aanspreekpunt, wanneer je pakket niet aankomt, is de webwinkel waar je besteld hebt. Zij hebben vaak een contract met de bezorger en zijn verantwoordelijk dat het artikel bij je wordt bezorgd. Kortom, de verkoper moet het uitvechten met de bezorger. Als klant ben je niet automatisch verantwoordelijk voor de schade. Dit kan echter wel het geval zijn als je geen gebruik maakt van de standaard verzendmethode.

Het verschilt per webshop hoe er gehandeld wordt. De ene vraagt je pas na een bepaalde tijd contact op te nemen, de ander stuurt gelijk een nieuw exemplaar of stort je geld terug. Bij particuliere verkopers, bijvoorbeeld via Marktplaats, ligt dit genuanceerder. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk wie de verzendmethode koos en of er vooraf afspraken zijn gemaakt over verzendkosten en aansprakelijkheid.

Aflevering bij buren
Wanneer je niet thuis bent, kan het fijn zijn als de bezorger je pakket achterlaat bij je buren. Niet alleen voor jou, maar ook voor de bezorger. Zij hoeven niet de volgende dag terug te komen om het nog eens te proberen af te leveren. Lange tijd was er geen wet rondom aflevering bij de buren, waardoor pakketdiensten het in hun algemene voorwaarden hadden opgenomen.

In 2014 liet de Europese Unie de voorschriften aanscherpen ter bescherming van jou als klant. De bezorger moet de geadresseerde wel op de hoogte brengen van de bezorging bij de buren. Een webshop draagt het risico van verlies of beschadiging totdat het artikel geleverd is. Sinds de wijzigingen in de ‘wet consumentenrechten’ is de webshop pas ontheven van deze verantwoordelijkheid als het pakket bij de buren is afgehaald. Echter is het lastig aan te tonen wanneer dit moment plaatsvond.

Is jouw pakketje kwijtgeraakt en wil de leverancier je niet tegemoetkomen? Ik help je graag!

Stuur me een berichtje!

Geboorteverlof; wat zijn de nieuwe regels per 1 juli 2020?

Gefeliciteerd! Nog even en jullie worden ouders. Wat een spannende tijd zo tijdens je zwangerschap, maar ook na de bevalling. Straks heb je er iemand bij om voor te zorgen en dat is niet altijd even makkelijk.

Je partner in deze tijd om je heen hebben is een fijne gedachte, maar die verlofregeling is nog niet zo goed als voor de vrouw die in verwachting is. In januari 2019 zijn de regels al wat versoepeld, maar met ingang van 1 juli aanstaande komen er nog wat wijzigingen bij.

Kraamverlof, zwangerschapsverlof & geboorteverlof
Voor de zwangere is er recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal dus 16 weken, waarvan de dagen deels gespreid opgenomen mogen worden. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na je bevalling. Voor de partner was dit echter anders geregeld. Tot en met 2018 had die recht op 2 dagen betaald verlof en 3 dagen onbetaald verlof. En dat moest anders!

Geboorteverlof is belangrijk zodat de partner evenveel betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging van het jonge kind. Het eerste half jaar is daarin heel belangrijk. Wie dan betrokken is zal later ook meer betrokken willen zijn en de moeder staat er minder alleen voor. Geboorteverlof is alleen een recht voor werknemers in loondienst. Als zelfstandige moet je zelf voor een vervangend inkomen zorgen.

Je hebt recht op dit verlof als je de partner van de moeder bent en:
– geregistreerd partner bent
– (on) gehuwd samenwoont
– het kind erkent

Aanvragen geboorteverlof & calamiteitenverlof
Er zijn een aantal dingen belangrijk rondom de aanvraag van geboorteverlof. Dit moet namelijk minimaal twee maanden voor de uitgerekende datum gebeurd zijn. Na de geboorte geef je zo snel mogelijk het verlof aan bij je werkgever. Hierbij geef je ook aan of je het aaneengesloten of verdeeld op wilt nemen. Dit moet binnen 4 weken na de geboorte gedaan zijn.
Kan je het verlof niet op tijd aanvragen, bijvoorbeeld door vroeggeboorte? Dan dien je het aanvullende geboorteverlof zo snel mogelijk door te geven. Een werkgever mag je verlof niet weigeren.
Om bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn, moet je calamiteiten – oftewel kortverzuimverlof aanvragen. Dit is in het leven geroepen zodat je bij een dringende privé situatie de tijd hebt deze op te lossen. Bij de melding dat je hier gebruik van wilt maken, geef je aan hoelang je verwacht dat het verlof gaat duren. Bij een bevalling gaat natuurlijk daarna het geboorteverlof in. Je loon wordt gedurende het calamiteitenverlof doorbetaald.

Geboorteverlof vanaf 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 kreeg de partner eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Wanneer je in 5 dagen 6 uur per dag maakt, krijg je dus 30 uur verlof. De werkgever betaalt het loon volledig door. De werknemer mag dit verlof naar eigen inzicht, maar wel binnen 4 weken na de geboorte opnemen.

Geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is 5 keer het aantal werkuren per week. De partner krijgt geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Dit is maximaal 70% van het dagloon. Werkgevers die het loon wel doorbetalen, kunnen deze uitkering zelf houden.

Partners hebben recht op dit verlof als hun kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. En het moet binnen 6 maanden na de geboorte opgenomen worden. Daarvoor moet het geboorteverlof van één week zijn opgenomen. Ook moet het verlof in hele weken opgenomen worden. In overleg met de werkgever kan dit over een langere periode dan 5 weken worden verdeeld.

Ouderschapsverlof
Ook is er nog het ouderschapsverlof. Dit gaat om 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Dit moet je opnemen voordat je kind 8 jaar wordt. Een nadeel is dat je wettelijk gezien geen recht hebt op loon voor die uren. Een werkgever mág wel doorbetalen. Valt het ouderschapsverlof op een feestdag? Dan geldt dit gewoon als ouderschapsverlof. Je hebt dan geen recht op een vergoeding. In overleg zijn hier wel afspraken over te maken.

Waar je bij geboorteverlof bij een meerling niet extra vrije dagen krijgt, geldt dit voor ouderschapsverlof wel. Bij een tweeling heb je zo recht op 2 keer ouderschapsverlof. Ook kun je het ouderschapsverlof voor meerdere kinderen tegelijk opnemen. Je hoeft niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Ook voor een adoptiekind, pleegkind, stiefkind of erkend kind heb je recht op dit verlof. Dit kind moet dan wel, volgens de basisregistratie personen, bij jou in huis wonen.

Er komt nog een, voorlopig, laatste wijziging in 2022. De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof wordt er tot 50% van het dagloon doorbetaald. Deze verlofweken moeten opgenomen worden voor de 1e verjaardag van je kind. Vanaf 1 augustus 2022 komt er een deels doorbetaald verlof van 15 weken. Moeders krijgen dan 9 weken extra bovenop de 16 tot 20 weken betaald zwangerschapsverlof.

Wil je op de hoogte gehouden worden van dit soort juridische nieuwtjes?

Meld je aan voor de gratis Legal Talk!

Een bedrijfsnaam kiezen, waar moet ik rekening mee houden?

Starbucks. Wie kent het niet?

Als je een bedrijf begint, is een van de belangrijkste dingen je handelsnaam ook wel bedrijfsnaam genoemd. Hierbij moet je ervoor zorgen dat de naam herkenbaar is, blijft hangen en duidelijk maakt wat je verkoopt. Bij merken zoals Starbucks of Ford is de naam niet direct beschrijvend maar weet iedereen wel wat dat merk ‘verkoopt’. Dit zorgt ervoor dat klanten bij je terugkeren. Maar waar moet een bedrijfsnaam juridisch aan voldoen en hoe komt je naam in aanmerking voor merkbescherming?

Een naam kiezen
Om te beginnen moet je naam eerlijk zijn. Zo mag je je niet groter voordoen dan je bent en je mag ook alleen jezelf accountant of jurist noemen als je dat ook echt bent. Daarnaast mag je, zelfs als er toestemming voor is gegeven, geen persoonsnaam van een ander gebruiken, maar alleen je eigen naam.

Naast een andere persoonsnaam, mag je natuurlijk ook niet de merknaam van een ander bedrijf gebruiken. Of iets wat er op lijkt. Hierdoor kan verwarring ontstaan. Tevens mag je alleen de @, &, + en – gebruiken voor wat betreft speciale tekens. En het is handig een naam te kiezen die je ook in het buitenland kan gebruiken. Dit is misschien niet gelijk ‘nodig’, maar kan voor de toekomst wel handig zijn.

De meeste bedrijven hebben ook een website. Daarom is het ook belangrijk om te controleren of je merknaam nog als domeinnaam beschikbaar is. Op die manier voorkom je extra kosten of een domeinnaam waar je niet op zit te wachten. Het kan ook voorkomen dat de naam in het buitenland voorkomt. Die vind je niet in het handelsregister. Het is aan te raden om een handelsnaamonderzoek te laten doen bij een marktpartij, zoals bijvoorbeeld een commercieel merkenbureau.

Verkeerde naam
Als je naam niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan degene die zich benadeeld voelt door de door jou gevoerde handelsnaam, naar de rechter stappen. Deze kan je verbieden de naam nog te gebruiken. Daarnaast kan hij je dwingen een andere, niet verwarrende bedrijfsnaam te kiezen, een dwangsom of een schadevergoeding te betalen. Er wordt niet alleen gekeken naar de merknaam, maar ook naar de vestingplaats en of er vergelijkbare producten of diensten worden aangeboden.

Koninklijk
Wanneer je bedrijf minimaal 100 jaar bestaat, kan je het predicaat Koninklijk aanvragen. Dit doe je bij de burgemeester van je vestingplaats. Om in aanmerking te komen moet je bedrijf zeer belangrijk zijn in jouw vakgebied, aantoonbaar stabiel, financieel gezond, het mag geen onderdeel zijn van een groot Koninklijk concern en je moet je manifesteren als Nederlands bedrijf.

Merkenrecht en merkregistratie
Met het merkenrecht bescherm je je merk. Zo kunnen anderen jouw werk niet namaken, gebruiken of misbruiken. Hiervoor moet je merk wel onderscheidend genoeg zijn.
Om merkenrecht te hebben moet je je registreren bij het BOIP. Dit geeft bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Onderneem je buiten de Benelux, dan kun je hier ook een internationale merkregistratie doen. Dit doe je per land en is 10 jaar geldig. Controleer eerst in het merkenregister of je merk al bestaat.

Daarnaast moet je je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hier kun je eveneens controleren of jouw naam nog beschikbaar is. Ondanks dat de inschrijving bij de KvK verplicht is, is dit niet noodzakelijk voor juridische bescherming van je handelsnaam.

Wil je meer weten over waar je rekening mee moet houden als je gaat ondernemen?

Schrijf je in voor de Legal Talk

Een aansprakelijkheidsverzekering, wel of niet afsluiten?

Niet alleen in je persoonlijke leven kun je in een situatie terecht komen waarbij je een aansprakelijkheidsverzekering nodig hebt. Ook op zakelijk vlak kan dit voorkomen.

Een klant (per ongeluk) een verkeerd advies geven of je kop koffie omstoten over diens laptop… Het kan je zo maar een schade claim opleveren.

Maar welke aansprakelijkheidsverzekering heb je dan nodig? Een bedrijfs- of beroep aansprakelijkheidsverzekering of misschien wel allebei?

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Wanneer je in loondienst bent, is je werkgever verantwoordelijk voor jouw werk en dus ook voor eventuele fouten. Zij zijn daarvoor verzekerd. Wanneer je als zelfstandige werkt is dit natuurlijk niet het geval. Dan ben jij verantwoordelijk voor je werk en je daden en de eventuele gevolgen daarvan. Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt je niet tijdens het uitoefenen van je beroep.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel heel handig. Het kan geruststellend zijn dat je niet voor vervelende financiële verrassingen komt te staan, wanneer je per ongeluk een foutje maakt. Daarnaast betekent dat dan niet direct het faillissement van je bedrijf.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In dit geval wordt materiële schade gedekt, maar ook letselschade aan zaken of personen. Denk hierbij aan het eerder genoemde laptop incident of wanneer een klant per ongeluk struikelt door jouw toedoen en daarbij letsel oploopt. Bij deze vorm ben je ook verzekerd tegen productaansprakelijkheid. Loopt de klant schade op door een product van jouw bedrijf? Dan ben je hiervoor gedekt. Je wilt bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld als iemand ziek wordt van het eten in jouw restaurant.

Daarnaast ben je verzekerd voor het tekortschieten in je zorgplicht naar werknemers of plotselinge onverwachte aantasting aan het milieu (ook als je niet met chemische stoffen werkt). Ook is er een mogelijkheid tot het aanvullend verzekeren tegen verkeersschade. Dan ben je verzekerd voor wanneer je werknemers tijdens de werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Wanneer de schade wordt veroorzaakt met of door motorvoertuigen, dekt de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dit namelijk niet.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt schade die is ontstaan uit fouten die je hebt gemaakt tijdens het uitoefenen van je beroep. Bijvoorbeeld een fout bij een btw-aangifte door een freelance boekhouder. Het is natuurlijk heel vervelend als je door diens fout een boete moet betalen aan de Belastingdienst. Die boete en/of de kosten die jij gemaakt hebt voor de boekhouder kun je dan neerleggen bij de boekhouder.

Waar let je op bij het afsluiten?
Verzekeraars willen natuurlijk het liefst dat je bij hun zoveel mogelijk verzekeringen afsluit. Iedere premie is er één. Zij zullen je dan ook niet waarschuwen en juist adviseren om dubbele verzekeringen te hebben. Dubbele dekking dus. Let bij het afsluiten daarom op de voorwaarden. Daarnaast wordt er vaak geen onderscheid gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen, terwijl de risico’s wel degelijk verschillen.

Alleen al om deze reden is het handig om meerdere offertes aan te vragen en goed te kijken naar het eigen risico. Maar ook het maximale uitgekeerde bedrag is belangrijk om in de gaten te houden. En worden het juridisch verweer of rechtelijke procedures wel gedekt als het echt tot een zaak komt? Het kan ook lonen om bij het bedrijf waar je je persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten te informeren. Door deze verzekeringen te combineren kun je soms combinatiekortingen krijgen.