Overmacht en ondernemen.. wat is juist nú belangrijk?

Wanneer je een opdracht aanneemt kan het gebeuren dat deze achteraf geannuleerd wordt.

Zeker in onzekere tijden als deze, waarin een virus de wereld ons in de greep heeft. Veel voorwaarden rondom het annuleren kan je opnemen in je algemene voorwaarden.

Wat hier precies onder valt, lees je in deze blog.

Opdracht annuleren als klant
Het kan gebeuren dat je klant, al dan niet noodgedwongen, een opdracht moet annuleren. Erg vervelend natuurlijk. Daarom is het belangrijk om extra voorwaarden op te nemen in je algemene voorwaarden, zo kun je bijvoorbeeld annuleringskosten rekenen. Dit is alleen nooit het volledige bedrag wat je zou verdienen, want je hebt geen producten of diensten geleverd. Echter is de huidige situatie zo uitzonderlijk, dat ik het niet gepast vind om deze kosten in rekening te brengen. Het is immers voor iedereen een onzekere tijd.

Wat als je als ondernemer niet kunt leveren?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als ondernemer je diensten of producten niet kunt leveren. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat je in quarantaine zit. In je algemene voorwaarden, of de overeenkomst die je aangaat, kun je vermelden welke situaties onder overmacht vallen. Denk hierbij aan overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand, bovenmatig ziekteverzuim onder personeel, bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden, wanprestatie van leveranciers of stakingen. Heb je hierover niets opgenomen in je voorwaarden, dan wordt de wet geraadpleegd.

In je voorwaarden kun je opnemen dat de opdracht, in geval van overmacht, kan worden uitgesteld of dat de overeenkomst wordt ontbonden. Hier mag je als ondernemer zelf een keuze in maken. Wanneer de overmacht langer dan een bepaalde periode duurt, mag ook de afnemer de opdracht annuleren. Meestal is dit een periode van 30 of 60 dagen. In dit geval mag je als ondernemer wel een factuur sturen voor de reeds verrichte zaken of gemaakte kosten.

Wat is overmacht?
Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Wordt dit niet gedaan, dan kan er op basis van bijvoorbeeld wanprestatie, actie worden ondernomen. Voordat je kan spreken van een wanprestatie moet er eerst sprake zijn van tekortkoming in nakoming. Echter, soms is de partij die de overeenkomst niet na kan komen daar helemaal niet schuldig aan. Ook al was de ondernemer op het moment van het aangaan van de overeenkomst wel voorzien. Dan is er sprake van overmacht. Je kan het de schuldenaar niet aanrekenen dat hij of zij de afspraak niet na kan komen. Per geval wordt er gekeken naar de omstandigheden om te bepalen of er sprake van overmacht is. Eventueel gebeurt dit aan de hand van jurisprudentie.

Wat is het gevolg van overmacht?
Bij overmacht kan de schuldeiser geen nakoming eisen van de schuldenaar. Daarnaast geeft het ook geen recht op een schadevergoeding. Overmacht is een grond voor ontbinding van een overeenkomst. Dit is ook niet mogelijk wanneer je als schuldenaar gebruik maakt van een zaak die ongeschikt is om de verbintenis mee uit te voeren.

Heb je vragen over annulering van je opdracht, overmacht of een andere vraag over het virus wat ons in de houtgreep houdt?

Stuur me dan een berichtje!

Help, mijn vakantie is geannuleerd en de luchtvaartmaatschappij failliet, wat nu?

Wanneer je een vakantie hebt geboekt, ga je er niet vanuit dat het niet door kan gaan.

Bijvoorbeeld door het huidige virus dat ons nu allemaal bezig houdt of door een daaropvolgend faillissement van de luchtvaartmaatschappij bij wie jij je tickets of misschien wel je hele vakantie hebt geboekt.

Heb je dan recht op teruggave van je geld en wat is failliet zijn eigenlijk?

Wat is failliet gaan?
Wanneer je als schuldenaar niet meer in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen, of (on)bewust gestopt bent met het afbetalen van schulden, kan de schuldeiser faillissement aanvragen via een advocaat. Je kunt echt ook zelf een aanvraag indienen als je geen vooruitgang ziet in je bedrijf en het beter is als je het faillissement aanvraagt. Het is een gerechtelijk beslag op je vermogen. Dit kan zowel op privé als zakelijk vlak het geval zijn.

Waardoor kan een luchtvaartmaatschappij failliet gaan?
Dit komt bijvoorbeeld door het niet meer kunnen betalen van de lease van vliegtuigtoestellen. Ook stijging van de brandstofprijs, hoge onderhoudskosten of een (te) late levering van nieuwe toestellen kan meespelen. Of, zoals in de huidige situatie, wanneer je überhaupt niet meer kan vliegen en vluchten moet annuleren maar kosten wel door blijven lopen.

Hoe nu verder?
Een faillissement van een luchtvaartmaatschappij betekent niet dat je niet kan vliegen en dus niet op vakantie kunt. Soms worden vluchten overgenomen door een andere maatschappij. De luchtvaartmaatschappij waarmee je zou vliegen moet je hiervan dan op de hoogte stellen.

Je kunt het beste contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij of de aangewezen curator. De maatschappij mag immers niet meer zelf beslissen over het geld en de reizen die het uitvoert. Je kunt deze vinden via de Kamer van Koophandel. Zij vertellen je wat er wel of niet geregeld kan worden. Dreigt een luchtvaartmaatschappij om te vallen, maar is het nog niet officieel failliet verklaard? Onderneem gelijk actie en bel ze op. In dit geval sta je niet achter, maar vooraan in de rij als het gaat om een goede afhandeling. Wanneer de oorzaak van de annulering niet bij de luchtvaartmaatschappij ligt, zoals een staking, het virus of extreem weer, dan heb je juridisch gezien nergens recht op. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat je een voucher krijgt en je op een later moment alsnog kunt reizen, dit wordt nu veel gedaan in verband met het virus.

Krijg ik geld terug bij een faillissement?
Als je alleen een losse vlucht hebt geboekt, zul je als één van de laatsten kans maken om je geld terug te krijgen. De kans dat je daadwerkelijk terugbetaald wordt is heel klein. Soms zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als je voor een bepaalde datum hebt geboekt. Betaal je je ticket met een creditcard, dan kun je een claim indienen bij de uitgever van die creditcard. Heb je een pakketreis geboekt? Dan is de reisorganisatie wettelijk verplicht een nieuwe vlucht voor je te regelen of je krijgt het geld terug van het hele pakket. Let wel: op het boekingsformulier moet duidelijk staan dat het om een pakketreis gaat. Een pakketreis is anders dan een samengestelde reis, waarbij vlucht, hotel en transfer losse onderdelen zijn.

Ook kan je er voor kiezen een vliegticketverzekering of vliegticketgarantie af te sluiten. Dan ben je bij faillissement verzekerd en word je terug betaald door de verzekering die je afsluit. Bij grote maatschappijen is dit vaak overbodig, maar als er al financiële problemen zijn kan het je beschermen. Dit kost je een paar euro bij de boeking, maar dekt een ticketprijs tot €1500. Je dient de claim in bij de aanbieder waar je geboekt hebt. Een annuleringsverzekering helpt in dit geval niet. Boek je bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)? Dan krijg je je geld wel terug of wordt je vakantie alsnog uitgevoerd.

Heb jij vragen over jouw geannuleerde vakantie of teruggave van betaalde reissommen?

Stuur mij even een berichtje.

Mag ik zomaar een merknaam als #hashtag gebruiken?

Wanneer je een merknaam hebt bedacht, kan het handig zijn deze te gebruiken in een hashtag.

Op die manier word je product of dienst onder de aandacht gebracht bij mensen die op die hashtag zoeken.

Maar mag dit wel en hoe zit dat dan met de merknaam van anderen

Wat is een merk?
Wanneer je een merk hebt of bent, wil je dit goed beschermen. Het is belangrijk het merk te registreren, net als de grote merken zoals Coca Cola en Nike ook hebben gedaan. Een merk is een teken in de vorm van een woord, kleur, logo of vorm. Jij hebt het alleenrecht deze te gebruiken voor de diensten en producten waarvoor je jouw merk hebt ingeschreven. Je kan dan een ander verbieden jouw merk of een soortgelijk teken te gebruiken.

Wat is een hashtag?
Een hashtag wordt veel gebruikt op sociale media. Het is een woord, of groepje woorden, met de # ervoor. Eerst werd deze vooral op Twitter gebruikt, maar tegenwoordig kom je de hashtag overal tegen. Je kunt iets of iemand taggen, doordat het #-teken met die specifieke woorden een link vormen. Zo dus ook een merknaam. Je ziet door die tag ook berichten die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Auteursrecht op een hashtag claimen wordt heel lastig, omdat je maar een beperkt aantal tekens hebt. Hierdoor kan je eigenlijk maar weinig creatief zijn.

Merkgebruik of niet?
Merkgebruik is voornamelijk van toepassing in economisch verkeer. Bijvoorbeeld het toevoegen van een merk op een verpakking of product. Of het aanbieden van producten en diensten onder de naam van het merk en dit gebruiken in reclame of advertenties. Dit gaat ook op wanneer er in een reclame het ene merk met een ander merk wordt vergeleken. Merkgebruik is ook wanneer je de merknaam opneemt in een domeinnaam, metatags of keywords.

Wordt een merknaam alleen beschrijvend gebruikt, dan is dit geen merkgebruik. Dit geldt ook wanneer de functie van een merk niet wordt aangetast. Bijvoorbeeld wanneer je een post deelt met je nieuwe telefoon, dan mag je gewoon het merk noemen. Dat mag niet als je daarmee je eigen diensten of product probeert te verkopen. Kortom je mag iemands merknaam niet noemen voor persoonlijk gewin. Een andere jurist mag bijvoorbeeld niet mijn merk Juristopsneakers gebruiken met de # ervoor als hij/zij een post over zichzelf schrijft. Gebruikt hij/zij een foto van mij, dan mag het natuurlijk wel want dan is het reclame voor mij.

Merknaam in een hashtag
Het is niet zo dat je altijd of nooit een merk in een hashtag mag noemen. Dit hangt af van de manier waarop je het gebruikt. Je mag het dus bijvoorbeeld wel beschrijvend gebruiken. Bovendien mag je als particulier ook hashtags van concurrerende merken gebruiken. Wanneer je zelf een merk op de markt wilt brengen, mag je de concurrent niet noemen in hashtags. Jouw foto’s komen dan ook terecht tussen de foto’s van de concurrent. Daardoor zou je meer klanten kunnen trekken. Dit is een onrechtvaardig voordeel.

Particulier en ondernemers
Als particulier heb je dus de mogelijkheid meer merknamen in hashtags te gebruiken dan als ondernemer. Het is namelijk niet zo snel (niet toegestaan) merkgebruik. Bij het verkoop op marktplaats mag je een merk noemen, als dat echt het merk is van het aangeboden product. Hierbij mag je dus geen andere merken noemen. Vergelijk je als blogger, zonder er voor betaald of gesponsord te worden, twee gelijke producten van een ander merk? Dan mag je wel weer beide merken als hashtags gebruiken. Dit is beschrijvend merkgebruik. Word je er wel voor betaald of mocht je het product met korting aanschaffen en ga je dan een vergelijking maken? Dan ligt dit weer anders. Dan moet je je houden aan de regels van vergelijkende reclame.

Heb je nog een vraag over het gebruik van een hashtag of merkregistratie?

Stuur me een berichtje!

Mag mijn werkgever zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Te horen krijgen dat je contract niet verlengd wordt, is nooit leuk. Zeker niet wanneer je in loondienst bent.

Dit kan grote gevolgen hebben voor je financiële – en privésituatie.

Maar hoe zit dat eigenlijk? Heeft een werkgever een opzegtermijn en mag hij of zij zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Tijdelijk contract niet verlengen
Wanneer je het goed geregeld hebt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, hoef je nu bijna niet na te denken over regels en formaliteiten. Het onderbouwen van een ontslagreden is hierbij niet nodig. Je kunt in dit geval ‘van rechtswege’ afscheid nemen op de einddatum van het contract of aan het eind van een project of klus. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt nu vanzelf. Dit is anders wanneer je een tijdelijk contract voor langer dan een half jaar hebt aangeboden.

Voor de einddatum van dit tijdelijke contract kun je de overeenkomst niet zomaar beëindigen. Ook niet als werkgever. Dit mag alleen in de proeftijd (en dit mag alleen wanneer je een overeenkomst hebt van minimaal 7 maanden) en daarna als er duidelijke afspraken over zijn gemaakt in het contract. Afhankelijk van de reden moet de werkgever tussentijds toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter.

Aanzeggen tijdelijk contract
Vanaf 1 januari 2015 geldt dat je bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet ‘aanzeggen’ dat het contract niet wordt verlengd, of wel dat kan natuurlijk ook. Dit houdt in dat je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk uitsluitsel moet geven. Dit mag zelfs via WhatsApp. Ga je verder met de werknemer? En zo ja, voor hoelang en onder welke voorwaarden? Deze maand is de aanzeg termijn. Dit geldt elke keer weer na het afsluiten van een contract langer dan een half jaar.

Bij het eindigen van een tijdelijk contract is er echter geen sprake van een opzegtermijn. De einddatum is immers al bekend. Meestal heb je recht op een WW-uitkering voor de periode dat je nog geen nieuwe baan hebt. Behalve wanneer je werkgever je ander werk biedt en je dit weigert. Ook kan het zijn dat je recht hebt op een transitievergoeding.

Consequenties niet (tijdig) aanzeggen
Als werkgever krijg je te maken met consequenties wanneer je niet (tijdig) aanzegt. Neem je de aanzeg termijn niet in acht, dan moet je je werknemer een vergoeding van één maandloon betalen. Te laat aangezegd? Dan is de boete berekend aan de hand van het aantal weken dat de werkgever te laat is. De vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden hierin niet meegenomen. De werkgever is deze vergoeding niet verschuldigd in geval van faillissement, bij uitstel van betaling of bij toepassing van schuldsanering. Laat je de werkgever niets weten en je werkt na de einddatum door? Dan spreek je van een stilzwijgende verlenging van je contract. De voorwaarden blijven in dit geval gelijk. Duurde het contract 6 maanden, dan loopt het nog eens 6 maanden door.

Wanneer je werkgever de vergoeding niet uit zichzelf uitbetaalt, kun je naar de kantonrechter. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd. Dit gaat in op de dag dat de aanzet termijn loopt, dus een maand voor het einde van je contract. Doe je dit niet op tijd, dan verloopt je recht op deze vergoeding alsnog.

Heb je een vraag over je contract of de beëindiging ervan?

Stuur me een berichtje!

Wat is kansspelbelasting en wanneer moet ik dat betalen?

Een staatslot of avondje casino zorgt voor de nodige spanning. Want met hoeveel geld blijf je uiteindelijk achter?

Win je, speel je quitte of lijd je verlies?

En is dat bedrag wat je wint dan wel wat je echt mee naar huis neemt of gaat er nog kansspelbelasting vanaf?

Een kansspel is een spel waarbij de winnaar bij toeval wordt gekozen of door middel van een prijsvraag wint. Deze uitslag kan je zelf niet beïnvloeden. Leuk is het natuurlijk niet om een deel van je winst af te staan, toch kan je problemen met de fiscus voorkomen door je hier goed in te verdiepen. Ik leg je vandaag uit hoe dat zit.

Kansspelbelasting
Iedereen die in het online casino speelt, een lot koopt of tafelspel speelt, betaalt deze belasting. Hier is geen uitzondering voor. Wanneer je meer dan één prijs wint, worden alle bedragen die je wint bij elkaar opgeteld. Ook wanneer je spullen of toegangskaartjes wint, met een waarde boven de €449, in plaats van geld, betaal je hier belasting over. Dit wordt dan berekend over de winkelwaarde. In Nederland bedraagt de kansspelbelasting 30,1% over de gewonnen prijs. Dit geldt echter niet voor prijzen onder de €449, voor internetpoker georganiseerd door iemand in de Europese Unie of wanneer je geld hebt gewonnen bij een kansspel voor een besloten groep. Hieronder valt bijvoorbeeld een WK-pool met vrienden. Voor online prijzen gelden deze beperkingen niet.

Rekenvoorbeeld:
Stel je doet mee in een online casino en zet €500 in. Het eindbedrag dat je wint is €2.500. In totaal heb je dan €2.000 winst. Over dat bedrag betaal je die 30,1% belasting. Dit is dus een bedrag van €620. Uiteindelijk houd je zelf dan €1.880 over.

Inkomstenbelasting?
Door de heffing van kansspelbelasting, hoef je niet je gewonnen bedrag op te geven bij de inkomstenbelasting (box 1). Wanneer je vermogen door het winnen van de prijs boven de €30.000 uitkomt, ben je vermogensbelasting schuldig. Deel je je prijs met vrienden of familie, dan betalen zijn schenkingsbelasting. Bij de Staatsloterij gaat je winst om een nettobedrag. Hier hoeft geen belasting over betaald worden. Bij de Nationale Postcode Loterij of Miljoenenjacht gaat het om een bruto bedrag en dus betaal je deze belasting wel.

Speel je wel eens op een gokkast, speelautomaat of in het casino? Dan betaal je geen belasting. Dit moet worden afgedragen door de casinohouder of exploitant van de apparaten. In het buitenland kunnen deze regels anders zijn.

Gewonnen op internet
Hiervoor doe je aangifte in de maand dat je hebt gewonnen. Wanneer je bijvoorbeeld €10 inzet en meer wint dan dit bedrag, doe je aangifte. Dus ook bij bedragen onder de €449. Dit geldt voor:
– casinospelen
– pokerspelen
– spelen aan kansspelautomaten (slotgames)

Gewonnen in het buitenland
Bij een buitenlands kansspel zijn de leiding en organisatie niet in Nederland gevestigd. Je moet zelf aangifte doen en betaalt kansspelbelasting over de hele prijs. Hieronder vallen:
– loterijen
– puzzels
– pokerspelen
– bingo’s
– weddenschappen

Het kan zijn dat het land dat het spel organiseert ook belasting heft. Hierdoor kan je te maken krijgen met dubbele belastingheffing. Als je dit kunt aantonen, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van het betalen van de Nederlandse belasting.

Wet op de Kansspelen
Niet iedereen mag kansspelen organiseren, vaak is hier een vergunning voor nodig. Daarnaast is het een voorwaarde dat minimaal 50% van de winst aan goede doelen wordt geschonken. Daarnaast mogen alleen meerderjarigen meespelen. Bij kansspelen op afstand geldt een belasting van 20% over de winst (prijs-inzet). Hiervoor geldt hetzelfde systeem als bij casino’s en gokhallen, maar met een lager tarief. Kansspelen op afstand zijn: met elektronische communicatiemiddelen gegeven, zonder fysiek contact met de organisator. De verkoop gaat hierbij via internet.

Heb jij een vraag over het organiseren van een winactie en of dit wel kan/mag?

Stuur mij dan een berichtje

Mag ik als werkgever in de mailbox van mijn werknemer kijken?

Wanneer één van je werknemers langer afwezig is, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, mis je een deel van de communicatie.

Hij of zij is namelijk verantwoordelijk voor mailcontact met klanten, patiënten of andere contactpersonen.

Mag je jezelf als werkgever in dit geval, of zelfs bij ontslag, toegang verlenen tot het mailaccount?

Checken van mailverkeer
Wanneer het controleren van de e-mail van belang is voor de voortgang van het werk, dan mogen die zakelijke e-mails gecontroleerd worden. Wel moet je als werkgever (of collega) rekening houden met de privacybescherming. De inbreuk op de privacy van je werknemer moet in verhouding staan met het belang van de werkgever. De hoeveelheid mails die je leest moet dus strikt noodzakelijk zijn en niet meer dan dat. Is er een andere manier om het werk voort te zetten? Dan moet altijd daarvoor gekozen worden. Wellicht is je werknemer, ondanks afwezigheid, wel in staat het werk volledig over te dragen. Hierdoor loop je als werkgever geen vertraging op maar hoef je ook de e-mails van een werknemer niet te lezen.

Reglement
Het is niet verplicht, maar omdat mailverkeer steeds belangrijker wordt, is het raadzaam een reglement rondom het e-mail en internet gebruik op te stellen voor werknemers. Hierin kun je dan aangeven in wat voor situaties je in de mailbox wilt kunnen en met welk doel. Dit kan eventuele problemen bij langdurige ziekte of ontslag voorkomen. Het is handig om vooraf je werk werknemers in te lichten dat mail gecheckt kan worden tijdens ziekte of vakantie. Je kunt dit opnemen in de arbeidsovereenkomst of in een ICT-gedragscode. Let er dan wel op dat deze regels bekend zijn bij de werknemer vóórdat deze de arbeidsovereenkomst ondertekent.

Meelezen en ontslag
Bij het lezen van de e-mail van een werknemer kan je als werkgever stuiten op een gegronde reden voor ontslag. Bijvoorbeeld omdat je vermoedt dat een werknemer het bedrijf schaadt of fraudeert. Echter kan de werknemer dit gebruiken bij een eventuele rechtszaak om het ontslag aan te vechten, zijn privacy is namelijk geschonden. De rechter zal dan tijdens een rechtszaak kijken of de informatie rechtmatig verkregen is. Anders dan bij het strafrecht kan mail niet worden uitgesloten als bewijs. Wel kan het leiden tot in welke mate het ontslag jou wordt aangerekend en kan het dus leiden tot een hogere transitie- of schadevergoeding.

Zakelijke en privé e-mail
Strikt gezien mag alleen zakelijke e-mail gelezen worden. Wanneer er een privé e-mail in de zakelijke mailbox staat, mag deze dus niet geopend worden. Het kan zijn dat er geen duidelijke scheiding is tussen zakelijke of privé mails. Dan loop je als werkgever risico een mail te openen die niet voor jouw ogen bedoeld is. Een werknemer moet er dan vanuit kunnen gaan dat deze e-mail dan direct gesloten wordt. Het is sowieso raadzaam privé e-mails zo min mogelijk via een zakelijk account te versturen (tenzij je natuurlijk zzp’er bent, dan maakt dat weinig uit). Als een van jouw werknemers wel met de zakelijke e-mail privé e-mails verstuurt, kan je als werkgever vragen de onbehandelde, zakelijke, mails door te sturen. Zo hoeft er niemand in de mailbox te kijken. Kan dit niet? Dan kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden die privé en zakelijke mails van elkaar filtert.

Out of office reply
Is de afwezigheid gepland, bijvoorbeeld door vakantie, dan kan je de ‘out of office reply’ instellen. Hierin vermeld je hoelang je afwezig bent, wie er waarneemt en hoe deze persoon te bereiken is. Is de afwezigheid onvoorzien? Dan kan een vertrouwenspersoon deze functie activeren.

Ontslag
Wanneer een werknemer ontslagen is, moet het mailaccount zo snel mogelijk geblokkeerd worden. Er moet dan wel voor een maand een automatische reply zijn, waarin wordt vermeld dat deze persoon niet meer werkzaam is bij het bedrijf. Blijf je dit mailadres wel gebruiken? Dan valt dit onder naamvervalsing of – verduistering. Hetgeen strafbaar is. Indien mogelijk kun je de kwestie ‘sluiten van een mailbox’ regelen voor het definitieve vertrek. Zo kun je zelf privémails alvast verwijderen en zal niemand privémails kunnen lezen.

Meer weten over een arbeidsovereenkomst en hoe je dit soort bepalingen daarin opneemt?

Let hierop bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst

Wat is eigendomsvoorbehoud nu eigenlijk?

Wanneer je goederen levert, ga je er niet vanuit dat er iets in de samenwerking mis kan gaan.

Maar wat als de afnemer je niet betaalt? Wanneer je een eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken, is het mogelijk om de schade te beperken.

Je mag je spullen dan nog terughalen.

Wat houdt het eigendomsvoorbehoud in?
Bij eigendomsvoorbehoud blijven goederen eigendom van de leverancier, totdat de afnemer alle facturen heeft betaald. Pas na het betalen van de volledige koopprijs is de klant eigenaar. Spreek je geen eigendomsvoorbehoud af dan is de klant eigenaar vanaf het moment van levering. Ook als daar nog niet voor betaald is. Meestal wordt dit vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Wanneer je klant nog niet alles heeft betaald en failliet gaat, mag je je spullen terughalen. Je neemt dan contact op met de curator en moet laten weten dat je de goederen hebt geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Samen met de curator kun je dan afspraken maken over het terughalen van de goederen. Het kan echter zo zijn dat je een bepaalde periode nog niets mag weghalen. Dit kan 2 maanden duren en nog eens met 2 maanden verlengd worden.

Wanneer je geen contact zoekt met de curator om afspraken te maken, dan kunnen de goederen verkocht worden om met de opbrengst schulden af te betalen. Het is hierbij van belang dat je bewijs hebt dat de goederen daadwerkelijk van jou zijn.

Waar moet een geldig eigendomsvoorbehoud aan voldoen?
Wanneer je je wilt of moet beroepen op een eigendomsvoorbehoud, moet dit aan een aantal voorwaarden voldoen:
– Het moet schriftelijk worden vastgelegd en overeengekomen. Bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of in de koopovereenkomst.
– De afspraken moeten worden gemaakt voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Maak je het pas kenbaar op de factuur? Dan is het juridisch niet geldig.
– Wanneer je afspraken maakt over het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden, dan moeten deze wel van toepassing zijn op de overeenkomst. Is dit niet het geval? Dan kan je op zowel de algemene voorwaarden en het eigendomsvoorbehoud geen beroep op doen.

Wanneer verloopt het eigendomsvoorbehoud?
In sommige gevallen is het niet mogelijk een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud. Ook wanneer de afspraken wel op de juiste manier gemaakt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld:
– Als de afnemer de goederen inmiddels al heeft doorverkocht.
– Wanneer de goederen zijn bewerkt tot een nieuw product. (hout tot een tafel bijvoorbeeld). Of wanneer het product verwerkt is in een ander product. (bijvoorbeeld een onderdeel van een machine die er inmiddels aan is gemonteerd).
– Het geleverde product is niet identificeerbaar. Als dezelfde producten bij verschillende leveranciers worden besteld kan dit met elkaar vermengen. Het is dan niet meer altijd te achterhalen welke producten van jou zijn. Zorg daarom voor bijvoorbeeld stickers of serienummers voor herkenbaarheid.

Kortom: het is erg zinvol om een eigendomsvoorbehoud af te spreken, vooral zodat je voor jezelf de zekerheid hebt niet met lege handen te blijven staan als jouw klant niet wil betalen.

Heb je nog vragen?

Stuur me dan even een berichtje!

Mag ik zomaar een afbeelding van Google gebruiken?

Je tekst voor je website of blog is af. Super fijn, maar nu moet er nog een bijpassende afbeelding bij. Deze trekken immers de aandacht en kunnen potentiële lezers overhalen jouw artikel daadwerkelijk te lezen.

We zijn al snel geneigd een plaatje van Google of Pinterest te plukken. Daar zijn zoveel afbeeldingen te vinden, dat er vast wel eentje past bij jouw onderwerp. Toch mag dit niet zomaar, want er kan auteursrecht op rusten.

Doe je het toch, dan kan je dit een fikse boete opleveren of zelfs een celstraf. Maar hoe kom je dan aan je foto’s?

Auteursrecht
Op bijna alle beelden die je online vindt rust auteursrecht. Dit geldt tot wel 70 jaar na het overlijden van de maker. Of wanneer een rechtspersoon de auteursrechthebbende is, tot 70 jaar na de openbaarmaking. De maker beslist vervolgens óf en door wie er gebruik van de afbeelding mag worden gemaakt. Hij of zij mag zelf bepalen of het beeld door een derde (een ander dus) openbaar mag worden gemaakt en verveelvoudigd mag worden. Daarnaast wordt door diegene nog veel meer bepaald, bijvoorbeeld of het aangepast (bewerkt) en gepubliceerd mag worden en of er kopieën gemaakt mogen worden.

Maar hoe zit dat nu met Pinterest?
Wat Pinterest doet is eigenlijk alleen de afbeeldingen die gepind worden, opslaan op de eigen servers. Iedere afbeelding die wordt ‘gerepind’ is dus weer een kopie. Op dat moment kan de beschrijving en link worden aangepast, waardoor je dus niet meer bij de oorspronkelijke bron uitkomt. Een afbeelding van Pinterest mag je dus nooit zomaar gebruiken op je site, flyer of sociale media. Pinterest is nooit de bron, omdat zij niet de maker en dus auteursrechthebbende zijn. Door erop te klikken kom je bij de bron, en dus de maker, net als bij afbeeldingen op Google. Je kunt een afbeelding vanuit Pinterest uploaden in Google om de maker te achterhalen. Lukt dit niet? Dan kan je de afbeelding beter niet gebruiken.

Door de Pin button toe te voegen geeft de maker zelf al toestemming het beeld op te slaan. Staat deze knop er niet? Dan moet je toestemming vragen voor het opslaan. De pin is een kopie van het werk. Pin je zonder deze knop, voeg dan duidelijk de bron toe, ook in de beschrijving.

Embedden (of insluiten)
Een van de opties om een afbeelding toch te gebruiken is embedden. De afbeelding blijft op de bronsite staan, maar is ook op jouw site te zien. Nadeel hiervan is het mogelijk langzamer inladen van het beeld. En wanneer de bron de afbeelding verwijdert, verdwijnt ‘ie ook bij jou.

Hoe doe je dat, dat embedden?
Je klikt op de drie puntjes bij een pin en kiest ‘embedden’. Je krijgt de keuze of je ook de tekst wilt embedden of alleen de afbeelding. Ook kan je het formaat kiezen. Vervolgens knip en plak je de HTML code in het blogbericht of op je website.

Citaat
Wanneer een afbeelding echt iets toevoegt aan je blog, mag je het wel van Pinterest halen. Je dient het dan als citaat in je artikel te verwerken. Het moet bijdragen aan het verduidelijken van je tekst. Alleen passend zijn bij het onderwerp is niet voldoende. Mijn collega Charlotte Meindersma schreef al eens een blog over het ‘citaat’ en hoe je dit wel mag gebruiken.

Vraag toestemming aan de maker
Het is zo voor de hand liggend, maar toch denken we er vaak niet aan. Toestemming vragen aan de maker is natuurlijk de snelste oplossing. Het zorgt ervoor dat je geen inbreuk maakt op het werk van een ander. Zeker wanneer je een link en de naam erbij gaat vermelden, zijn de meeste makers juist blij met je deelactie. Soms vermelden makers zelf al bij een beeld dat deze zonder toestemming mag worden gebruikt. Ook als dit niet in citaat vorm gebeurt.

Naamsvermelding alleen is niet genoeg
Alleen de naam of bron noemen bij een afbeelding is niet genoeg. Het geeft je geen recht een beeld te gebruiken. Wanneer je het beeld als citaat gebruikt is naamsvermelding wel nodig.

Hoe vind ik rechtenvrije foto’s op Google?
Ook de afbeeldingen van Google mag je niet zomaar gebruiken. Gelukkig is het eenvoudig om op Google rechtenvrije foto’s te vinden. Dat doe je zo:
• Ga naar afbeeldingen en kies ‘instellingen’.
• Kies geavanceerd zoeken.
• Hier vind je instellingen rondom gebruiksrecht. Stel deze in op “onbeperkt te gebruiken, delen of aan te passen: zelfs commercieel”
• Klik op toepassen
Alle beelden die je nu te zien krijgt zijn te gebruiken voor je website of blog.

Zeker van je zaak
Om zo min mogelijk risico te lopen kun je gebruik maken van sites met gratis rechtenvrije afbeeldingen. Bijvoorbeeld op Flickr, Unsplash of Pixabay. Hier kun je ook zoeken afbeeldingen die je vrij mag gebruiken. Daarnaast zijn er ook plekken om afbeeldingen te kopen zoals bijvoorbeeld Stockphoto. Hiervoor zijn meerdere sites te vinden. Ook op die manier weet je zeker dat je het beeld mag gebruiken. Toch blijft de beste manier nog altijd om zelf de foto’s te maken. Die foto’s zijn uniek en daardoor val je extra op.

Hier vind je nog een fijne infographic over welke stappen je moet zetten bij het gebruik van foto’s/afbeeldingen van internet.

Heb je nog vragen of heeft iemand zonder toestemming jouw foto gebruikt?

Stuur me dan even een berichtje!

Zonder toestemming op vakantie met je kinderen, mag dat?

Met je kinderen op vakantie gaan is hartstikke leuk. Maar wanneer je rekening moet houden met de schoolvakanties lopen de kosten soms al snel op.

Daardoor is het verleidelijk eerder te gaan. Ook om de drukte te vermijden.

Maar mag dit zomaar? En wat zijn de eventuele consequenties?

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Heeft je kind dan nog geen diploma voor het VWO, HAVO, MBO 2 (of hoger)? Dan geldt de leerplicht tot 18 jaar. Wanneer je ze doelbewust thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen, ben je dus strafbaar.

In deze leeftijdscategorie zijn kinderen verplicht alle schooluren bij te wonen. Er wordt toegezien op naleving door de leerplichtambtenaar. In zo’n geval wordt verzuim ook gemeld bij meerdere dagen of regelmatig afwezig zijn. Er kan dan een flinke boete of zelfs taakstraf worden opgelegd. Die boete bedraagt gemiddeld €100 per dag, per kind. Bij meerdere weken of maanden kunnen dit duizenden euro’s worden. Het valt onder ‘luxeverzuim’.

Toestemming vragen
Het kan zijn dat je door je baan geen vakantie kunt nemen in de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat je afhankelijk bent van seizoenswerk of wanneer het door projecten extra druk is. Denk hierbij aan de agrarische sector of wanneer je als ouder een camping runt. Je mag dan één keer per jaar, met je kinderen, buiten de vakanties op reis. Dit geldt alleen als je in geen enkele gewone schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Je moet hiervoor wel toestemming vragen. Bovendien mag de vakantie niet binnen 2 weken ná de zomervakantie vallen. Het is wel verstandig om te wachten met boeken, tot je definitief toestemming hebt gekregen.

Het verzoek moet uiterlijk 8 weken voor het vertrek ingediend zijn bij de directie en je kind kan dan maximaal 10 dagen vrij krijgen van school. In de wet is vastgesteld dat dit niet langer mag zijn. Wil je toch langer weg? Dan moet de leerplichtambtenaar goedkeuring verlenen. Deze weegt het advies van de school vaak mee in het besluit. In sommige gevallen moet je een verklaring op papier zetten waarom je niet in de schoolvakantie op vakantie kan. Ook kan er gevraagd worden om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige.

Bijzondere gebeurtenissen
Voor bijzondere gebeurtenissen kan je kind ook vrij krijgen. Ook dit gaat in overleg met de directie. Bij heel bijzondere gebeurtenissen kan er meer dan 10 dagen vrij gegeven worden. Dit moet in overleg met de leerplichtambtenaar.

Onder bijzondere gebeurtenissen vallen:
• Je eigen huwelijk
• Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar)
• Ambtsjubilea (25, 40 of 50 jaar)
• Ernstige ziekte in de familie
• Overlijden in familie
• Verhuizing van het gezin.

Eigen vakantie aanvragen
Daarnaast is het noodzakelijk zelf een vakantieaanvraag in te dienen op je werk. Rondom de aanvraag hiervan en je vakantiedagen gelden ook wettelijke regels. Hoe dit zit en waar je rekening mee moet houden heb ik in deze blog beschreven.

Heb je vragen over een aanvraag of afwijzing van een verlofperiode buiten de vakantie?

Stuur me een berichtje!