Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Als zelfstandige kan dat net wat vervelender uitpakken, dan wanneer je in loondienst bent. Je bent dan immers zelf verantwoordelijk voor schade bij je klanten of in je eigen bedrijf.

Daarom zijn er verschillende verzekeringen die je kunt afsluiten, waaronder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Maar wat is dat? En heb je die echt nodig?

Wanneer heb je een verzekering nodig?
Wanneer je een adviserende rol hebt als ondernemer, tekeningen maakt of berekeningen uitvoert, is het belangrijk om deze verzekering af te sluiten. Want, als je op wat voor manier ook een fout begaat, wil je niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Zo’n fout kan namelijk grote gevolgen hebben voor je financiële situatie of reputatie. Daarom is een beroepsaansprakelijkheids-verzekering wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld advocaten, architecten, notarissen, accountants en financieel adviseurs.

In veel gevallen is een verzekering als deze niet verplicht. Toch kan het handig zijn er eens over na te denken wat het jou qua financiële veiligheid of bescherming zou bieden als je er wel een af zou sluiten. Een opdrachtgever kan je eveneens verplichten een (tijdelijke) verzekering af te sluiten. Bovendien staat het een stuk professioneler wanneer je wel verzekerd bent tegen dit soort situaties.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Maar wat is zo’n verzekering nou eigenlijk? Als er door jouw schuld grote financiële schade ontstaat, kun je je verzekering inzetten. Zo ben je beschermd tegen beroepsmatige fouten, nalatigheid en verkeerde handelingen. Ook worden in sommige gevallen kosten voor juridisch verweer, wettelijke rente en bereddingskosten (deels) (kosten om de schade te verminderen/beperken) gedekt. Deze verzekering dekt dus de kosten die je maakt om je te verweren, ook als een schadeclaim niet terecht is.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Een verzekering dekt vaak niet alles. Daarom is het belangrijk goed te kijken of je klant in het contract een bedrag noemt waarvoor jij aansprakelijk gesteld kan worden. Op die manier kun je de hoogte van je verzekering bepalen. Staat dit niet in het contract, dan is het vaak afhankelijk van de activiteiten die je doet. Daarnaast moet de verzekering eveneens goed aansluiten bij je eigen algemene voorwaarden, waarbij je een maximaal bedrag (vaak twee maal factuurwaarde) kan vaststellen waarvoor je aansprakelijk gehouden kan worden.

Wat dekt zo’n verzekering dan wel? Naast financiële zekerheid, kun je ook je reputatie en de continuïteit van je bedrijf dekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook dekt deze verzekering als je de geheimhoudingsplicht per ongeluk schendt, belangrijke documenten verliest, wanneer je nalatig bent geweest of als er sprake is van smaad en laster. Maar het dekt ook tegen aanspraken tot schadevergoeding die bestaan uit vermogensschade, of personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

Verzekering afsluiten en kosten
Hoe duur de verzekering voor jou is, hangt net als bij bijvoorbeeld een zorgverzekering, af van verschillende factoren. Zo maakt het onder andere uit voor welk bedrag je je wilt verzekeren en hoeveel eigen risico je wilt afsluiten. Bovendien mag je de premie opvoeren als bedrijfskosten bij de belastingdienst. Hierdoor krijg je altijd een gedeelte van je betaalde premie terug.

De verzekering kan je afsluiten bij een verzekeringsadviseur, maar ook online. Het kan ook voordelig zijn je aan te sluiten bij een branchevereniging, omdat zij vaak ook verzekeringen aanbieden. Het is daarbij belangrijk goed te vergelijken welke verzekering wat dekt en wat dan het beste bij jou past. Dat is veel belangrijker dan hoeveel het je kost. Dat zegt namelijk niet altijd wat over de dekking.

Heb je nog een vraag over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Stuur me dan een berichtje!

Wat kost een rechtszaak?

Er worden steeds nieuwe manieren bedacht om mensen op te lichten. Dit is al vervelend genoeg, maar al helemaal als je in een rechtszaak verwikkelt bent. Tijdens deze telefonische oplichting vragen de criminelen om geld over te maken naar de rechtbank…

Telefonische oplichting
Tijdens dat telefoongesprek doen ze alsof ze van de rechtbank, het gerechtshof of een bijzonder college zijn. Dit is wellicht beter bekend bij je als spoofing. Jou wordt gevraagd dan geld over te maken. Grote kans dat je er in trapt, wanneer je een rechtszaak hebt lopen en eigenlijk niet zo goed weet hoe het allemaal in z’n werk gaat.

Vanuit de rechtspraak wordt nooit telefonisch gevraagd een transactie te doen. Daarnaast vragen rechtbank medewerkers nooit om je burgerservicenummer of wachtwoorden. Wanneer je dus gebeld wordt met de vraag naar deze informatie, moet je hier niet op ingaan en kun je beter direct ophangen.

Taal
Vaak kun je de oplichters al herkennen bij de start van het telefoongesprek. Nederlands kunnen ze meestal niet en dus wordt het gesprek in het Engels gevoerd. Zij vragen je om geld over te maken om verder onderzoek te kunnen doen of verdere vervolging af te kopen. Hier zou dus al een belletje bij je moeten gaan rinkelen dat het niet helemaal in de haak is. Het erge is, dat de criminelen misbruik maken van nummers van onder andere de rechtbank. Op die manier denk je dat het legitiem is en allemaal klopt. Zo kunnen ze zich voordoen als medewerker van de rechtbank.

Maar welke kosten betaal je dan voor een rechtszaak?
Er zitten altijd kosten vast aan een gerechtelijke procedure. Zo betaal je altijd je jurist of advocaat, de deurwaarder en de rechtbank.

Advocaat kosten
Waarschijnlijk heb je ondersteuning van een jurist of advocaat nodig. Deze betaal je vaak per uur. Een deel van deze kosten kan worden vergoed wanneer je zelf niet genoeg inkomen of vermogen hebt wanneer je een advocaat nodig hebt. Dan betaal je alleen een eigen bijdrage. ‘Win’ je veel geld in de strafzaak? Dan moet je alsnog de kosten zelf betalen.

Deurwaarderskosten
Een deurwaarder mag bepaalde taken als enige persoon uitvoeren, zoals het bezorgen van een dagvaarding. De eisende partij betaalt in eerste instnatie de kosten voor de deurwaarder. Worden de kosten aan de gedaagde partij toegewezen? Dan krijg je deze kosten aan het einde van de procedure weer ‘terug’.

Proceskosten
Gaat de zaak naar de rechter? Dan betaal je griffierechten aan het begin van het proces. Dit zijn de ‘afhandelingskosten’ van de rechtbank. Dit hoeft niet bij een zaak in het strafrecht. Je betaalt deze kosten aan de advocaat. Die zorgt voor betaling aan de rechtbank. Jij hoeft dus eigenlijk in geen enkel geval zélf iets aan de rechtbank te betalen.

Echter kan de rechter bepalen dat de tegenpartij opdraait voor de kosten. Zowel bij winst als verlies. Dit is de zogenaamde kosten veroordeling. Je eist de kosten dan zelf terug van de tegenpartij. Zij moeten dan wel het geld hebben om dit te kunnen betalen.

Overige kosten
Wanneer de schade die je lijdt moet worden gestopt, of als er echt snel een uitspraak nodig is, kan je niet wachten op de uitspraak van de rechter. In dat geval vraag je een tijdelijke uitspraak in een kort geding, of met een voorlopige voorziening. Deze uitspraak geldt tot de hoofdzaak dient. Dit is een aparte procedure, waardoor je twee keer griffierecht betaalt.

Wanneer je moeilijk kunt bewijzen dat je schade lijdt, is er in sommige gevallen onderzoek nodig. Het onderzoek dat door een deskundige wordt uitgevoerd betaal je zelf. Evenals kosten voor een tolk of een vergoeding van een getuige. Gegevens opvragen bij de gemeente, wat dient als bewijs, kost soms ook geld.

Ook is het natuurlijk niet zo zwart-wit als dat ik het hier uitgeschreven heb, juridische procedures zijn maatwerk en daardoor is geen enkele rechtszaak hetzelfde.

Heb je vragen over het starten van een rechtszaak?

Stuur me dan een berichtje!

ZZP en zwanger, waar moet ik rekening mee houden?

Wat een spannende tijd! Je verwacht een kindje en daar komen, naast emotionele momenten, ook praktische zaken bij kijken. Want als zelfstandig ondernemer is er niets automatisch geregeld en dus zul je zelf aan de slag gaan. Want ook als zzp’er heb je recht op zwangerschapsverlof.

In deze blog lees je waar je rekening mee moet houden.

Uitkering
Net als vrouwen in loondienst heb je recht op betaald verlof. Voor zelfstandig ondernemers is in 2008 de Zelfstandig en Zwanger regeling in het leven geroepen. Zo heb je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, voor een periode van minimaal 16 weken. Bij een meerling is dit minimaal 20 weken.

Het bedrag van deze regeling is echter wel lager dan bij een zwangere in loondienst, omdat het bedrag niet hoger is dan het wettelijk minimum loon. Ben je verzekerd voor de ziektewet bij het UWV? Dan krijg je een uitkering die 100% van het verzekerde dagloon omvat.

Deze uitkering krijg je via het UWV en vraag je aan vanaf je 24e week van de zwangerschap. De ingangsdatum van je uitkering is 4-6 weken voor de verwachtte bevaldatum. Het is wel raadzaam zelf ook een buffer op te bouwen, omdat er een vertraging kan zijn bij het verwerken van je aanvraag. Daarnaast is het heel belangrijk om goed te controleren of je je gegevens goed hebt ingevuld. Je wilt natuurlijk niet zonder geld komen te zitten. De hoogte van je uitkering wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren in het kalenderjaar voor je zwangerschap. Je hebt recht op het maximale bedrag, wanneer je minimaal 1225 uur gewerkt hebt.

Concurrentie
Tijdens je zwangerschap, maar ook erna, wil je natuurlijk je klanten behouden. Als zelfstandige is het immers nooit zeker of je werk hebt. Wanneer je een vast klantenbestand hebt, is er waarschijnlijk niets aan de gang. Maar bij het runnen van een webwinkel, kan het natuurlijk zijn dat de potentiële klant besluit naar een concurrent te gaan. Bijvoorbeeld door langere levertijden of zelfs tijdelijke sluiting van je bedrijf. Kijk dus voor je met verlof gaat of je werk kunt uitbesteden of dat je het in mindere mate zelf blijft doen.

Andere aanpassingenn
Naast de bovengenoemde punten is het ook van belang om je verzekeringen te checken. Wellicht is het nodig hier aanpassingen in door te voeren nu je een kindje verwacht. Zo kan het ook gebeuren dat je iemand nodig hebt die voor jou waarneemt als je met verlof bent. In dat geval word je misschien wel een ‘werkgever’ en dan heb je ook andere verantwoordelijkheden.

Waar mogelijk is het handig alvast vooruit te werken als dit mogelijk is. Op die manier heb je een buffer en kun je echt even rust nemen zodra de baby er is. Daarbij is het net zo belangrijk om ook tijdens de zwangerschap je rust te pakken. Kijk echt wat haalbaar en realistisch is, want je hebt niet in de hand hoe alles loopt. Maak een planning en zet waar nodig opdrachten op on hold. Daarnaast kun je ook een leuke actie bedenken voor wanneer je terug bent om nieuwe en oude klanten (terug) te krijgen.

Overige regelingen
Naast de Zelfstandige- en Zwangerregeling heb je ook gewoon recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen, of je een toeslagpartner hebt en hoeveel uur je je kind naar de opvang laat gaan.

Werkt je als zelfstandige, maar tegelijkertijd ook in loondienst of heb je een uitkering bij het UWV? Dan heb je mogelijk recht op meerdere zwangerschapsuitkeringen.

Mag mijn werkgever mijn ziekmelding weigeren?

Het is voor jou, als werkgever, natuurlijk erg vervelend wanneer één van je werknemers zich ziek meldt. Zeker in de huidige tijden, waarin personeelstekorten meer een regel dan uitzondering zijn. Daarom is het belangrijk de ‘regels’ voor het ziek melden goed in het arbeidscontract en/of ziekteverzuimregelement te zetten.

Maar mag je een ziekmelding van je werknemer weigeren?

Weigeren ziekmelding
Het kan natuurlijk gebeuren dat je twijfelt of je werknemer echt ziek is, of dat er een andere reden is voor het afmelden. Bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer. Toch mag je in beginsel een ziekmelding niet weigeren.

Jij kunt als werknemer niet beoordelen wat de oorzaak is van de ziekmelding of arbeidsongeschiktheid. Je mag namelijk niet vragen wat de klachten zijn, de oorzaak en de aard van de klachten. Hiervoor dien je een bedrijfsarts of de arbodienst in te schakelen. Zij moeten ene oordeel vellen over de ‘ziekte’. Dit is bij wet vastgelegd.

De bedrijfsarts mag geen medische informatie met jou delen, maar kan wel inschatten hoe lang de ziekte zal duren, welke taken je eventueel wel kunt doen en hoe je als werknemer hierbij kunt helpen. Komen zij tot het oordeel dat de ziekte zelf of expres is veroorzaakt? Dan kan de medewerker zelf verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen.

Corona
Op dit moment hebben we natuurlijk nog steeds, in meer of mindere mate, te maken met Corona. Als werkgever mag je niet vragen of de werknemer Corona of Corona gerelateerde klachten heeft. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de mogelijke besmetting van collega’s. In zo’n geval weeg je het belang van de veiligheid op de werkvloer en het belang van de privacy van de ziek gemelde werknemer tegen elkaar af.

Redenen om te weigeren
Echter, wanneer er genoeg zwaarwegende redenen zijn, mag je een ziekmelding wel weigeren. Voordat de reden zwaar genoeg weegt, moet er wel een heel belangrijke reden zijn. Hierbij is wederom het oordeel van de bedrijfsarts nodig. Wanneer een werknemer zich ziek meldt om een arbeidsconflict, dan is dit niet zwaarwegend genoeg om deze afmelding te weigeren.

Wanneer je werknemer zich ziek meldt, omdat bijvoorbeeld zijn kind ziek thuis is en er geen andere opties zijn, hoef je dit niet als ziekmelding te accepteren. Hiervoor zijn er andere vormen van verlof mogelijk, zoals calamiteitenverlof.

Bij een ziekmelding mag je alleen noodzakelijke informatie vragen aan je werknemer. Hieraan moet meegewerkt worden. Dit gaat bijvoorbeeld om het (verpleeg)adres, contactgegevens en hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren. Ook is het van belang om te weten of de ziekte het een gevolg is van een bedrijfs- of verkeersongeval. Wordt hier niet aan meegewerkt? Ook dan mag je de ziekmelding weigeren.

Concreet bewijs
Je mag een ziekmelding wel weigeren wanneer je zeker weet dat je werknemer niet echt ziek is, maar bijvoorbeeld een dagje uit gaat en zich hiervoor ziek meldt. Als werknemer moet je dan wel heel concrete informatie hebben om dit te kunnen weerleggen, bijvoorbeeld een Facebook bericht of iets op Instagram. In zo’n geval kan je ook je werknemer verwijtbaar gedrag verweten worden, met arbeidsrechtelijke sancties tot gevolg. Dit moet je dan wel met schriftelijk bewijs kunnen onderbouwen.

Re-integreren
Met je werknemer dien je te kijken, bij arbeidsongeschiktheid, wat er nodig is om een terugkeer in de functie waar te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, moet er gezocht worden naar een passende functie binnen het bedrijf. Is zelfs dit onmogelijk? Dan zoek je met je werknemer naar een passende baan in een ander bedrijf. Het is van belang schriftelijke afspraken te maken over de re-integratie.

Het is goed de vinger aan de pols te houden en regelmatig met je werknemer om de tafel te gaan, om te kijken hoe de situatie ervoor staat. Je werknemer is verplicht hieraan mee te werken.

Loon doorbetalen & beter melden
Als werkgever betaal je meestal 70% van het loon door bij ziekte van je werknemers. Bij een vast contract geldt dit voor een periode van maximaal 2 jaar. Er worden tijdens ziekte ook geen vakantiedagen ingeleverd. Houdt je werknemer zich niet aan de regels voor de re-integratie, of het doen van passend werk, dan mag je het doorbetalen tijdelijk of volledig stoppen. Hierover moet je je werknemer schriftelijk informeren. Bij het stopzetten van het contract, is het wellicht mogelijke een ziektewetuitkering aan te vragen.

Bij ziekte dien je je werknemer ook weer beter te melden wanneer die volledig zijn of haar werk kan doen. Is dit slechts gedeeltelijk het geval, dan mag je je werknemer nog niet beter melden. Doe je dit niet, dan kan je werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Juridisch advies
Een dergelijke situatie kan heel vervelend uitpakken. Daarom is het goed om in zo’n situatie juridisch advies in te winnen. Onjuiste handelingen kunnen leiden tot vervelende (financiële) gevolgen. Als werknemer én als werkgever is het daarom belangrijk zorgvuldig te handelen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur me dan een berichtje.

De regels rondom nieuwsbrieven versturen, alles op een rij.

Als eigenaar van een bedrijf, zul je hoogstwaarschijnlijk ook e-mails versturen naar je klanten. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven of aanbiedingen van (nieuwe) producten of diensten. Dit kun je doen via een standaard programma als Mailblue. Maar wat zijn de regels met betrekking tot de Europese privacywet, als het gaat om het versturen van nieuwsbrieven? Ik vertel het je in deze blog.

Nieuwsbrief versturen toegestaan?
Ook met de AVG is het nog toegestaan om nieuwsbrieven te versturen. Wel moet er onderscheid worden gemaakt tussen klanten en niet-klanten. Het beste zou daarom zijn gebruik te maken van een dubbele opt-in. Websitebezoekers kunnen zich dan zelf aanmelden voor jouw mailinglist. Via een bevestigingsmail, moet deze bezoeker dan nogmaals bevestigen dat ze jouw nieuwsbrief willen ontvangen. Zo kan er tevens geen misbruik worden gemaakt van e-mailadressen. Bewaar deze opt-in goed. Je moet bewijs kunnen aanleveren, wanneer hiernaar gevraagd wordt.

Daarnaast is het raadzaam om in je privacy reglement op te nemen dat je nieuwsbrieven en andersoortige mails verstuurd. Dit is de zogenoemde informatieplicht. Ook is het verplicht een mogelijkheid aan te bieden waarbij mensen zich ook weer van je mailinglist kunnen uitschrijven. Wanneer deze persoon dit doet, mag je geen nieuwe e-mails naar dat mailadres sturen.

Klanten en niet-klanten
Onder klanten verstaan we mensen met wie je een betaalrelatie hebt. Zij hebben dus daadwerkelijk al eens een product of dienst bij jou gekocht en staan daarom in jouw mailingbestand. Naar hun mag je mails versturen, ook met suggesties van producten en diensten die lijken op wat zij reeds hebben gekocht. Tenzij ze specifiek hebben aangegeven dit niet te willen.

Voor niet-klanten zijn de regels strenger. Zij moeten je daadwerkelijk (schriftelijk) toestemming geven voor het sturen van mails. Er moet daarbij duidelijk aangegeven worden, waarvoor de niet-klant toestemming geeft.

In de meeste gevallen is het gewoon het beste dat je toestemming hebt om de mails te versturen. Ook van je klanten. Op die manier weet je zeker dat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Bovendien mag je niet zomaar reclame maken via de mail, wanneer je hier geen toestemming voor hebt.

Echter is het niet toegestaan om bij een weggever te eisen dat mensen zich inschrijven voor je nieuwsbrief. Het is natuurlijk een simpele manier om je lijst te doen groeien, maar ook dan moet er de mogelijkheid zijn om aan te geven dat je de nieuwsbrieven niet wilt ontvangen.

Wat is de toestemmingseis?
Er zijn een aantal punten die je moet benoemen wanneer je om toestemming vraagt voor het versturen van mails. Denk hierbij aan de frequentie waarop je mails verstuurt, maar ook door wie de mails worden gezonden. Daarnaast moet je aangeven welke informatie het betreft, op welke manier de communicatie zal verlopen en waar de ontvanger terecht kan voor meer informatie. Dit kan bijvoorbeeld je privacyreglement zijn.

Inhoud van de nieuwsbrief
Naast dat er toestemming moet worden gegeven, zijn er ook regels rondom de inhoud van de nieuwsbrief. Zo moet je duidelijk kenbaar maken wanneer iets reclame is. Dit kan bijvoorbeeld al door het in de onderwerpregel te benoemen. Het moet duidelijk zijn wie de nieuwsbrief heeft verzonden en hoe de ontvanger met die partij in contact kan komen.

Ook moet je je bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, btw-nummer en KvK-nummer vermelden. Dit kan ook door een hyperlink in te voegen die naar de contactpagina van je website leidt. Daarnaast moeten prijzen duidelijk vernoemd worden bij het aanprijzen van producten of diensten. Daarbij is het belangrijk te vermelden of deze prijzen inclusief, of exclusief, btw zijn.

Elektronische contactgegevens bewaren
Ook voor deze toestemming en de bijbehorende contactgegevens geldt dat ze niet oneindig bewaard mogen worden. Er moet hiervoor een bewaartermijn komen en gecommuniceerd worden in het privacyreglement. Echter is er geen wettelijke bewaartermijn. Binnen het vrijstellingsbesluit bij de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt er uitgegaan van 1 jaar na het verbreken van de relatie tussen de ontvanger en verzender.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur me dan een berichtje.

Update WhatsApp: nieuwe privacyfeatures

Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig wel het communicatiemedium WhatsApp. Eens in de zoveel tijd wordt er weer een update uitgevoerd, zo ook in de aankomende periode.

Door de nieuwe update te installeren, krijg je meer mogelijkheden op het gebied van privacy en kun je verstuurde berichten verwijderen.

Wat er verandert lees je in deze blog.

Online status
Momenteel heb je al vele mogelijkheden rondom het weergeven van je online- en laatst gezien status. Zo heb je de blauwe vinkjes, die weergeven of het bericht is aangekomen en gelezen.

Als je niets verandert aan de instellingen, ziet de andere persoon of je online bent of wanneer je online geweest bent. Verander je wel wat, dan kun je ook het “laatst gezien” uitzetten, waardoor de ander het alleen ziet als je daadwerkelijk online bent. Overigens betekent deze aanpassing ook dat je van de ander ook niet (meer) ziet wanneer die voor het laatst online is geweest. Wanneer je een berichtje ongelezen laat staan en de “laatst gezien” functie hebt uitgezet, wordt de druk lager om gelijk te moeten reageren.

Met de nieuwe update wordt het nog veel makkelijker. Je kunt dan namelijk ook uitzetten dat mensen kunnen zien of je “nu online” bent. Je kunt er ook voor kiezen om dit voor specifieke mensen te verbergen of de online status alleen je contactpersonen te tonen.

Verzonden berichten verwijderen
Niets is zo vervelend als een bericht verzenden waar een (typ) fout in zit of een berichtje naar de verkeerde contactpersoon versturen. Dat kan tot heel vervelende situaties leiden en je hebt het niet altijd direct door. Op dit moment kun je binnen een uur het berichtje nog verwijderen. Zo hoeft de ontvanger het berichtje of de fout niet te zien en blijft de privacy en professionaliteit gewaarborgd.

Een uur is natuurlijk niet zo heel lang. Daarom wordt er met de nieuwe update een mogelijkheid geboden om dit twee dagen te kunnen doen. Hiervoor is het wel zo dat je allbei de nieuwe update al uitgevoerd moet hebben.

Groepen verlaten
Iedereen kent ze wel, groepsgesprekken. Ze zijn handig als je iets met meerdere mensen wilt overleggen, maar het kan ook heel vervelend werken. Je krijgt een constante stroom aan berichten binnen, waardoor je afgeleid wordt en het overzicht kwijtraakt. Daarom wordt het mogelijk om een groepsgesprek te verlaten, waarbij niet iedere deelnemer, maar alleen de beheerder een melding krijgt. Zo hoef je je niet (meer) te schamen als je stilletjes het gesprek verlaat 😉

Screenshots
Sinds kort kunnen we foto’s of filmpjes éénmalig zichtbaar maken. Maar wie zegt dat de ontvanger geen screenshot maakt? Er is natuurlijk een reden dat je het beeld maar éénmaal zichtbaar wilt hebben en een screenshot is dan onwenselijk. Daarom wordt het met de update onmogelijk om dit nog te doen.

Wat mij betreft hele fijne privacy updates!

Mag mijn werkgever mij verplichten een tatoeage te verbergen?

Ja, maar…

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen één of meerdere tatoeages. Vaak met een persoonlijke betekenis, soms gewoon omdat het mooi is.

Helaas is niet elke werknemer daar even blij mee. De werknemer is immers het visitekaartje van het bedrijf. Maar mag je als werkgever je werknemers verplichten deze te verbergen?

Instructierecht werkgever
Als werkgever heb je een zogenoemde instructieplicht. Dit houdt in dat je jouw werknemers zich verplicht aan jouw voorschriften moeten houden op gebied van het verrichten van arbeid en het bevorderen van goede orde binnen de onderneming. Denk hierbij aan het dragen van een veiligheidshelm en een verbod op het gebruik van verdovende middelen tijdens werktijd.

Echter heeft de werknemer ook recht op een persoonlijke levenssfeer. Een duivels dilemma dus, want wat weegt in zo’n geval zwaarder? Soms is dat de neutraliteit van de functie, soms is het de persoonlijke vrijheid van de werknemer. Dit verschilt per situatie.

BOA Rotterdam
In Rotterdam heeft een openbaar vervoerbedrijf zelfs een beleid rondom tatoeages. Deze gelden speciaal voor de buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar. Zij mogen geen zichtbare tatoeages en piercings hebben tijdens hun dienst in uniform. Dit omdat ze belast zijn met het opsporen van strafbare feiten en voor de uitoefening van werkzaamheden beschikt over geweldsmiddelen. Zij moeten gezaghebbende, veilige en neutrale houding uitstralen en dit kan belemmerd worden door dit soort ‘versieringen’. Bij een dienst in burgerkleding hoeven tatoeages niet bedekt te worden, omdat deze personen dan zo min mogelijk moeten opvallen.

Uitspraak
De kantonrechter vindt dat de werkgever in dit geval niet het instructierecht overschrijdt en dus in zijn recht staat. Tatoeages zijn immers makkelijk te bedekken en dus word je als werknemer niet belemmerd in het laten zetten hiervan. Bovendien is er geen sprake van willekeur, omdat het een voor elke werknemer geldende regel is.

Echter maakt deze zaak wel duidelijk dat er per geval gekeken moet worden. Ook of er geen sprake is van discriminatie en het uitzonderen van één persoon van de geldende regels.

Als ondernemer zijnde is het natuurlijk eenvoudig je ‘eigen’ regels op te stellen. Ik kan zelf bepalen of ik wel of geen tatoeage neem en dat is ook helemaal prima, ik ben zelf de ‘baas’ en mijn klanten accepteren dat, of niet. In een loondienstsituatie is het helaas niet zo gemakkelijk, ga er dus over in gesprek met je werkgever en probeer samen tot een goede oplossing te komen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur me dan een berichtje.

Nieuwe B2B betaaltermijnen

Inmiddels zijn we halverwege het jaar en worden er weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Zo verandert onder andere de wettelijk betalingstermijn tussen zakelijke klanten.

Dus doe jij zaken met andere ondernemers? Bekijk dan even of je je betaaltermijn wil aanpassen.

Benieuwd wat er nu verandert en of dit effect heeft op jouw werkwijze? In deze blog leg ik het je uit.

Betalingstermijn
Wanneer je als bedrijf een product of dienst verkoopt, stuur je een factuur naar je klant. Hierop vermeld je dan ook de betalingstermijn. Voor consumenten zijn deze niet wettelijk bepaald en dus kun je als ondernemer dit zelf bepalen. Als de termijn maar redelijk is.

Tussen bedrijven is de betalingstermijn wel wettelijk vastgesteld. Per type bedrijf verschilt het hoe die concrete termijnen eruit zien. Bovendien is dit voor grote bedrijven vaak strenger geregeld, dan voor kleine of middelgrote bedrijven.

Wetswijziging per 1 juli
Vanaf 1 juli dit jaar is de betalingstermijn, bij contracten tussen twee bedrijven, vastgesteld op maximaal 30 dagen. Voorheen was dit 60 dagen. Dit geldt voor grote bedrijven: bedrijven met meer dan 250 werknemers, meer dan €40 miljoen omzet of meer dan €20 miljoen op het balanstotaal. Deze regels vloeien voort uit de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijke verkeer.

Door deze wetswijziging heb je meer financiële ruimte omdat je betalingen eerder zult ontvangen. Grote bedrijven wachten vaak langer met betalen, waardoor je als middelgroot of klein bedrijf in de financiële problemen kunt komen.

Ben je geen ‘groot bedrijf’, dan blijft een betalingstermijn van 60 dagen mogelijk. Echter, wanneer je niets afspreekt over de betalingstermijn, dan geldt de 30 dagen. Een goed moment om dus te bedenken wat voor betalingstermijn je wilt hanteren en of je algemene voorwaarden hebt waarin je dit kunt vastleggen.

Overeenkomsten
De nieuwe wetswijziging is voor nieuwe overeenkomsten direct per 1 juli van toepassing. Voor bestaande overeenkomsten is er een overgangstermijn van een jaar. Deze hoef je dus niet direct aan te passen. Na dit jaar moeten ook de ouder overeenkomsten aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Grote ondernemingen kunnen op die manier geen betalingstermijn langer dan 30 dagen hanteren door een langlopend contract af te sluiten.

Uitzonderingen
Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Wil je een betalingstermijn van langer dan 30 dagen afspreken? Dan heb je pech. Deze worden namelijk als niet geldig beschouwt en dus wordt er automatisch een termijn van 30 dagen aangehouden.

Betaalt een grote onderneming na deze 30 dagen? Dan zijn ze ook de wettelijke handelsrente verschuldigd over de extra dagen. De bestaande wet maakt het mogelijk om rente af te dwingen voor maximaal 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is.

Daarnaast kunnen er ook incassokosten gerekend worden. Dit zijn de kosten die je als ondernemer maakt om te zorgen dat je klant toch gaat betalen. De hoogte hiervan ligt aan de hoogte van het totaalbedrag. Hiervan wordt een percentage genomen. Hoe hoger het totaal bedrag, hoe lager het percentage. Maar, wanneer je klant een bedrijf is mag je hiervan in een overeenkomst of algemene voorwaarden afwijken. Geen overeenkomst opgesteld? Of heb je geen algemene voorwaarden? Dan gelden de wettelijke tarieven.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Stuur me dan een berichtje.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022

1 augustus 2022 is een belangrijke datum, want vanaf dan zullen er wijzigingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. De Wet transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt dan van kracht.

Met het aannemen van deze wet word jij als werkgever verplicht om, aan het begin van de arbeidsrelatie, meer informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van je werknemers.

Arbeidsovereenkomst
Met het in werking treden van de nieuwe wetswijziging, kan het zijn dat je de arbeidsovereenkomst van je werknemers moet aanpassen. Bijvoorbeeld als je opleidingen aanbiedt of aan gaat bieden die verplicht zijn conform de wet of cao. Maar bijvoorbeeld ook rondom de verruimde informatieplicht.

Wat betreft het nevenwerkzaamhedenbeding is het goed te kijken of dit nog echt nodig is en voor welke werknemers dit zal gelden. Wanneer je werknemer een beroep doet op onderstaande rechten, worden zij middels de wet extra beschermd. Zij mogen niet ontslagen of benadeeld worden hierom.

Nevenwerkzaamhedenbeding
Wanneer je een werknemer bindt aan een nevenwerkzaamhedenbeding, mag hij of zij tijdens het dienst verband niet elders aan de slag. Dit geldt voor alle activiteiten. Echter, binnen de nieuwe wet mag je je werknemer, buiten het werkrooster om, hier niet meer in belemmeren. Alleen wanneer er een belangenconflict of een overschrijding van de arbeidstijdenwet ontstaat kan dit wel. Maar ook mogen de gezondheid en veiligheid van je werknemer niet in het geding komen.

Studiekostenbeding verplichte opleidingen
In een studiekosten beding leg je vast dat een werknemer (een deel) van de studie kosten betaalt wanneer de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde tijd na het afronden hiervan beëindigd. Wanneer een werknemer, op basis van de wet of cao, verplicht een opleiding moet volgen mag je de kosten als werkgever, per 1 augustus, in dat geval niet meer verhalen op de werknemer. Je moet dit dus kosteloos gaan aanbieden. Voor niet verplichte studies, opleidingen en cursussen blijft het studiekostenbeding wel mogelijk.

De tijd die de werknemer nodig heeft voor het volgen van de verplichte opleiding wordt gezien als arbeidstijd en moet dus, tenzij echt onmogelijk, gevolgd worden onder werktijd.

Informatieplicht werkgever
Door als werkgever een uitgebreidere informatieplicht te hebben, ontstaat er bij je werknemers meer duidelijkheid en zekerheid rondom hun arbeidsvoorwaarden. Op dit moment moet je al transparant zijn over de contractduur, de functieomschrijving en het salaris.

In de arbeidsovereenkomst moeten vanaf 1 augustus een aantal dingen duidelijk vermeld worden. Bijvoorbeeld waar er gewerkt wordt als er geen vaste werkplek is, vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en de ontslagprocedure inclusief de opzegtermijn. Maar ook meer informatie over de uitbetaling van het salaris en de losse benoeming van overige delen van het loon. Ook de frequentie van uitbetaling en de betalingswijze moet je benoemen.

Ook mag je als werknemer niet verlangen om regelmatig om onvoorspelbare momenten te werken. Dit heeft dus invloed voor werknemers met een oproepcontract. Als werkgever moet je je dus meer inzetten om een voorspelbaar werkklimaat te regelen.

Voorspelbare arbeid
Indien de mogelijkheid er is, mag je werknemer vragen om zekere arbeidsvoorwaarden en een meer voorspelbare vorm van arbeid. Dit mag vanaf het moment dat zij minimaal 26 weken bij jou in dienst zijn. Pas een jaar na een eerder verzoek mag een werknemer een nieuw verzoek neerleggen. Ongeacht of het vorige verzoek is afgewezen of ingewilligd.

Daarnaast ben je verplicht om, binnen een maand, dit verzoek schriftelijk en goed onderbouwd te beantwoorden. Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan heb je 3 maanden de tijd om op het verzoek in te gaan. Reageer je niet op tijd, dan moet je de werkzaamheden aanpassen aan het verzoek.

Hier vind je nog wat meer info over de wijzigingen op de site van de Rijksoverheid: klik hier.

Heb je vragen over deze nieuwe regelingen? Stuur me dan een berichtje!

Is een overeenkomst zonder handtekening toch bindend?

Er zijn verschillende manieren om een overeenkomst aan te gaan. Mondeling, telefonisch of schriftelijk. Maar is een overeenkomst zonder handtekening ook echt geldig? Of is het nog mogelijk om daar onderuit te komen?

Na het lezen van dit artikel weet je wat er nodig is om vast te stellen of je een bindende overeenkomst aan bent gegaan.

Waarom een handtekening
Het plaatsen van een handtekening op een overeenkomst zorgt voor een duidelijk akkoord op de inhoud van de overeenkomst. Daarnaast laat het zien dat het wordt gezien als akte en kan worden gebruikt als een sterk bewijs. Daarom is het altijd nuttig om een handtekening te laten plaatsen. Bovendien is de handtekening in bepaalde situaties verplicht. Denk aan de aankoop van onroerend goed of een concurrentiebeding bij het aangaan van een nieuwe baan.

Geen handtekening
Is er een conflict over een overeenkomst zonder handtekening? Dan kijk je naar de manier waarop deze tot stand is gekomen en of deze wel of of niet al (deels) is uitgevoerd. Ondanks dat er geen wettelijke regels zijn, kun je twee vormen van overeenkomsten onderscheiden:

Overeenkomst zonder onderhandeling en uitvoering
Bij elke vorm van overeenkomst heb je te maken met een aanbod en een aanvaarding daarvan. Wordt er niet onderhandeld, dan is het slechts een aanbod. Jij stelt een overeenkomst op, de klant tekent deze voor akkoord. De handtekening is in dat geval de vorm van aanvaarding. Dit kan ook plaatsvinden in het uitvoeren van een overeenkomst: de klant betaalt voor een product dat jij levert.

Is er een aanbod, maar wordt deze niet aanvaard? Dan is er geen duidelijk akkoord en kun je er geen rechten aan ontlenen. Er is immers geen overeenkomst tot stand gekomen.

Overeenkomst mét onderhandeling of uitvoering
Het belangrijkste is dus de aanvaarding. Is er over de overeenkomst niet onderhandeld en niet getekend, maar wel ten uitvoer gelegd? Dan kan die uitvoer meestal als een rechtsgeldige overeenkomst gezien worden.

Is er wel onderhandeld, maar niet getekend en voer je de opdracht ook niet uit? Dan zijn er ook nog mogelijkheden. Tijdens onderhandelingen kan namelijk wel een kernovereenkomst over de belangrijkste punten zijn vastgesteld. De handtekening is dan vaak enkel nog een formaliteit. Wanneer je nog aan het onderhandelen bent, maar de stap voor het onderteken nog verder weg ligt, kan het toch zijn dat de tegenpartij al een bepaalde vorm van aansprakelijkheid heeft.

Concept overeenkomst
Het kan handig zijn een concept overeenkomst op te (laten) stellen, waarin je afspraken vastlegt over het voeren en afbreken van de onderhandelingen en de mogelijke consequenties. Vaak wordt er in de concept overeenkomst vastgelegd dat er pas na het tekenen verplichtingen ontstaan. Maar ook in deze fase mag je als klant niet zomaar afhaken, omdat je al het vertrouwen wekt dat er een officiële overeenkomst zal komen. Echter kan dit er wel voor zorgen dat er een extra drempel ontstaat.

Mondelinge overeenkomst
In het Nederlandse recht zijn mondelinge overeenkomsten ook rechtsgeldig. Schriftelijke overeenkomsten zijn dus niet altijd verplicht. Uiteraard zijn hier een aantal uitzonderingen voor. Echter is het qua bewijs wel een stuk lastiger om aan te tonen dat je daadwerkelijk een overeenkomst had. Een mailuitwisseling, getuigenverklaring of het beginnen aan de opdracht, kunnen de mondelinge overeenkomst kracht bij zetten.

Wil jij afspraken laten vastleggen in een overeenkomst? Ik help je graag!