Start de juiste procedure bij jouw conflict

Civiel recht is dat deel van het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen particulieren onderling, tussen organisaties onderling of tussen particulieren en organisaties. Het civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Het civiel recht regelt de rechtsbetrekkingen onderling en de betrokkenen moeten het recht zelf activeren.

Er is namelijk geen centrale instantie die een zaak voor de rechter brengt, zoals bij het strafrecht wel het geval is. Ben jij in een conflict verwikkeld of word jij van een overtreding beschuldigd? Laat het me weten en we gaan er samen mee aan de slag.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 100 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20190705 093 - Veritas Advies

Civiel recht en procedures

Binnen het civiel recht kun je twee soorten procedures bij de rechter starten. Bij een dagvaardingsprocedure vraag je het oordeel van de rechter over een conflict. In de dagvaarding leg je uit wat het conflict volgens jou is en wat je wilt. De tegenpartij (de gedaagde) kan dan reageren. Bij een verzoekschriftprocedure vraag je in een brief de rechter om iets te doen. De andere partij kan hier dan op reageren (in verweer gaan).

Omdat jij alles duidelijk met de juiste bewoording in jouw dagvaarding of verzoekschrift wilt hebben staan, is het verstandig om dit samen met een juridisch adviesbureau zoals Veritas Advies te doen. Ben jij juist de gedaagde en lukt het je niet om de juiste woorden op papier te zetten? Ook dan help ik je graag met mijn kennis.

NEWFOTOGRAFIE 20190705 004 - Veritas Advies
NEWFOTOGRAFIE 20190705 005 - Veritas Advies

Civiel recht conflicten

Civiel recht heeft betrekking op een scala aan conflicten. De meest voorkomende naast het arbeidsrecht en huurrecht die elders besproken worden, zijn:

Consumentenrecht Als je iets koopt, heb je recht op een goed product. Je sluit een koopovereenkomst met de verkoper. Voor online aankopen heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je een product echter in de winkel koopt, dan heb je geen wettelijke bedenktijd op je aankoop.

Burenruzie Heb je een conflict met jouw buren, dan kun je met het meningsverschil naar de rechter gaan om het probleem op te lossen. Voorbeelden van mogelijke problemen zijn hinder, overlast of overhangende begroeiing.

Intellectueel eigendomsrecht Het intellectuele eigendomsrecht is het recht dat jouw werk beschermt, zodat anderen jouw creaties niet kunnen gebruiken, behalve als je daar toestemming voor geeft. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn het octrooirecht, auteursrecht, portretrecht, merkenrecht en modelrecht.

In het civiel recht zijn er vele scenario’s denkbaar en je krijgt in de meeste gevallen te maken met juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid en schadevergoedingen. Jij hebt je hoofd hier helemaal niet naar staan, terwijl je het toch goed en spoedig afgehandeld wilt hebben. Aangezien ik precies weet hoe ik dit aan moet pakken, help ik je hier graag mee. Zo ga jij serieus te werk en kun je vol zelfvertrouwen de confrontatie aan.

Let op: deze pagina is puur informatief voor particulieren/consumenten. Ik help als jurist voor ondernemers alleen ondernemers met eventuele conflicten en problemen. Ben je particulier/consument? Voor juridische hulp en ondersteuning verwijs ik je naar het Juridisch Loket.

Ik heb hulp nodig!