AVG & Privacy

Hoe blijven klantengegevens veilig?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nu niet meer. Ook voor jou als ondernemer heeft deze AVG wet consequenties. Dat wil echter niet zeggen dat je dit even makkelijk toepast. Het kost veel tijd en energie om in deze AVG privacywetgeving te duiken, dus geef het uit handen en laat mij je helpen. Met mijn kennis zorg ik ervoor dat jouw onderneming of instantie helemaal AVG-proof is door middel van mijn AVG advies!

Wat is de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) is de nieuwe privacywetgeving. De AVG versterkt de positie van de betrokken personen (klanten en gebruikers) van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden nog sterker. Organisaties, van zzp’er tot multinational en van stichting tot sportvereniging, die persoonsgegevens verwerken, krijgen aan de andere kant weer meer verplichtingen. Jij waarschijnlijk dus ook! De nadruk ligt nog meer op de verantwoordelijkheid dat je kunt aantonen dat jij je aan de wet houdt. Graag help ik je hiermee!

Wat verandert er met de AVG voor jou?

Organisaties worden geacht transparant te zijn over welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke manier en door wie. Denk maar eens aan de gegevens die je nodig hebt voor alleen al het versturen van een offerte, een factuur of een (digitale) nieuwsbrief. Of de informatie die je bewaart om contactgegevens van je klanten of afspraken vast te leggen. Door de AVG heb jij als ondernemer verantwoordingsplicht en moet je kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG wet te voldoen. Ook moet je kunnen bewijzen dat je geldige toestemming hebt gekregen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Gaat jou dat lukken of kun je mijn hulp hierin goed gebruiken?

Nog niet AVG-proof?

Doorvoering AVG privacywetgeving

Om aan de AVG wetgeving te voldoen, moet je ook het een en ander doorvoeren in overige stukken, zoals je privacyverklaring, je verwerkersovereenkomst (voorheen de bewerkersovereenkomst), je cookiebeleid en je disclaimer.

Privacybeleid
Als ondernemer ben jij wettelijk verplicht om je klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens jij verzamelt en met welk doel. Dit doe je met een privacyverklaring, ook wel privacy statement.

Verwerkersovereenkomst
Als je als organisatie een andere partij inschakelt en persoonsgegevens overhandigt om te verwerken, dan ben je verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten. In een verwerkersovereenkomst leg je vast dat de andere partij de persoonsgegevens niet voor eigen doelen mag verwerken.

Cookiewet
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van een websitebezoeker cookies te plaatsen.  In een cookiemelding informeer je de gebruikers van je website over wat een cookie is, welke cookies jij plaatst en hoe de cookies te verwijderen zijn.

Disclaimer
Met een disclaimer beperk je je aansprakelijkheid en bescherm je de inhoud en werking van je website. Je informeert de bezoekers van je website over je intellectuele eigendomsrechten en de actualiteit van informatie.

AVG advies nodig of ben jij al AVG-proof?

Na het lezen van bovenstaande, kun jij dan volmondig “JA” zeggen op de vraag of jouw organisatie AVG-proof is? Ja? Super! Jij bent goed bezig en ga vooral zo door! Twijfel je echter of weet je zeker dat jouw antwoord een “NEE” is? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Ik ken de wet en de regels en maak jouw onderneming graag AVG-proof, zodat jij je niet meer druk hoeft te maken over eventuele boetes en je gewoon lekker zorgeloos kunt ondernemen.

Let’s proof we can do this together!