Strafrecht

Maak bezwaar tegen
jouw boete

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan de burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en kunnen er straffen en/of maatregelen volgen. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor eventueel gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Word jij van een overtreding beschuldigd en ben je het hier niet mee eens? Laten we er samen voor gaan zitten en ons in de zaak verdiepen.

Overtredingen en boetes

Een overtreding is een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Overtredingen die veel voorkomen en waar je zelf misschien ook wel eens mee te maken krijgt, zijn verkeersovertredingen. Voor de meest voorkomende verkeersovertredingen krijg je geen strafblad. Deze gaan langs de administratiefrechtelijke weg. De lichte verkeersovertredingen worden afgedaan met een boete. Je ontvangt dan een bekeuring. De meest voorkomende verkeersboetes zijn de boete voor het door rood licht rijden, de boete voor het te hard rijden (voor een snelheidsovertreding), de parkeerboete (voor fout parkeren) en de boete voor het fietsen zonder licht.

Bezwaar en beroep tegen CJIB boete

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden zorgt voor de inning van verkeersboetes. Indien je het niet eens bent met een verkeersboete, dan kun je (als het om een Wet Mulder-beschikking gaat en er dus een letter M op de brief van het CJIB staat) bezwaar maken en in beroep gaan bij de officier van justitie. Je hoeft de boete dan nog niet te betalen.

Wil je een bezwaarschrift maken tegen het CJIB en jouw boete aanvechten, dan is het van belang dit op tijd te doen. Omdat het belangrijk is dat je bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoet, is het handig dit te overleggen met een juridisch adviesbureau zoals Veritas Advies. Ik weet namelijk precies wat er inhoudelijk in een bezwaarschrift moet staan en ik help je hier graag mee, zodat we de kans op succes zo groot mogelijk maken!

Bezwaar maken zinvol?

Veel mensen zijn in de overtuiging dat het bezwaar maken tegen een boete geen of weinig zin heeft. Echter, niets is minder waar. Bezwaar maken tegen een bekeuring kan zeker goed voor je uitpakken. Het is alleen wel essentieel dat je jouw bezwaarschrift goed uitwerkt en onderbouwt.  Laat ik nu precies weten wat er in jouw bezwaarschrift tegen die parkeerboete of in jouw beroepschrift tegen die snelheidsbekeuring moet staan. Dus waar je ook tegen in beroep wilt gaan, ik help je graag met de juiste bezwaarschriften. Zo word jij serieus genomen en is de kans op slagen alleen maar groter.

Let’s tackle this together and it will be fine!